అజాన్ , నమాజు

బిస్మిల్లాహ్

పుస్తకములు

అజాన్ 

సుత్రా (తెర/అడ్డు )

ఫిఖ్ ‘హ్ (తహారత్ మరియు నమాజ్ కు సంబంధించిన మూల జ్ఞానం) – పుస్తకం మరియు వీడియో పాఠాలు

నమాజ్ సమయాలు

నమాజు ప్రాముఖ్యత

నమాజు విధానం

నమాజు దుఆలు

ఇతరములు

ప్రయాణంలో నమాజు ఆదేశాలు

నమాజు యొక్క దుఆలు మరియు స్మరణలు

నమాజు నిధులు (పుస్తకం & వీడియో పాఠాలు)

సున్నతు మరియు నఫిల్ నమాజులు

మస్జిద్ & సామూహిక నమాజ్ 

విత్ర్ నమాజు (Witr Namaz)

  • విత్ర్ నమాజ్ ఎన్ని రకాతులు చదవాలి? ఎలా చదవాలి? https://bit.ly/39JQ4VW
  • విత్ర్ నమాజు మూడు రకాతులు మగ్రిబ్ నమాజు లాగా చేయవచ్చా? https://bit.ly/2OrQ3yI
  • విత్ర్ నమాజులో మూడు రకాతులు ఎలా చదవాలి? 2+1 చేయాలా? లేక మూడు రకాతులు చేసి లాస్టులో సలాం చెప్పాలా? https://bit.ly/3fKvpVD
  • దుఆయే ఖునూత్ రుకూ కు ముందు చేయాలా లేక రుకూ నుండి లేచిన తర్వాత చేయాలా? https://bit.ly/39L2sFn
  • ఐదు పూటలా నమాజ్ లు చేసి, విత్ర్ నమాజ్ చేయకుండా పడుకుంటే లాభాలు నష్టాలు చెప్పండి https://bit.ly/2PBsHHi
  • ఒకే రోజు రెండు వితర్ నమాజులను చదవవచ్చా? https://bit.ly/3fL0vfL
  • వితర్ నమాజులో దుఆ-ఏ-ఖునూత్ ఖచ్చితంగా చదవాలా? ఈ దుఆ రాకపోతే వేరే దుఆలు చేసుకోవచ్చా? https://bit.ly/3mlr78D
  • వితర్ నమాజులో దుఆ-యే-ఖునూత్ కాకుండా వేరే దుఆలు ఉన్నాయా? https://bit.ly/39MaVYT

ఇష్రాఖ్ / చాష్త్ నమాజు (దుహా /అవ్వాబీన్)

జనాజా నమాజు

వర్షం నమాజ్ – సలాతుల్ ఇస్తిస్ఖా

ఇతరములు 

ఈద్ (పండుగల) నమాజు

జుమాహ్ నమాజు:

గ్రహణ సమయాలలో నమాజ్ (సలాతుల్ కుసూఫ్)

హదీసులు: నమాజ్ పుస్తకం

..

Please log in using one of these methods to post your comment:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: