ధర్మపరమైన నిషేధాలు (పుస్తకం & వీడియో)

nature-clouds-sun


ధర్మపరమైన నిషేధాలు (Prohibitions in Sharia)

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

ధర్మపరమైన నిషేధాలు (భాగాలు) – యూట్యూబ్ ప్లేలిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV2ipsEd3T9LtuCJ3_1vELEu

ధర్మపరమైన నిషేధాలు (పాయింట్స్ క్లిప్స్) – యూట్యూబ్ ప్లేలిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0PzbYW7saGrZ3TYVB51Rtb

వీడియోలు  చూడండి:

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ఆడియో విడి భాగాలు (MP3)

భాగం 0102030405060708091011121314151617

వీడియో విడి భాగాలు (యూట్యూబ్ లింకులు)

 1. భాగం 01 (21:02 నిముషాలు) (నిషేధాలు 1 -4 )
 2. భాగం 02 (34:18 నిముషాలు) (నిషేధాలు 5 – 9 )
 3. భాగం 03 (29:08 నిముషాలు) (నిషేధాలు 10 – 15)
 4. భాగం 04 (28:51 నిముషాలు) (నిషేధాలు 16- 22)
 5. భాగం 05 (27:12 నిముషాలు) ( నిషేధాలు 23 -25)
 6. భాగం 06 (21:15 నిముషాలు) (నిషేధాలు 26 – 32)
 7. భాగం 07 (30:41 నిముషాలు) (నిషేధాలు 33 – 36)
 8. భాగం 08 (37:10 నిముషాలు) (నిషేధాలు 37 -40)
 9. భాగం 09 (17:39 నిముషాలు) (నిషేధాలు 41 – 44)
 10. భాగం 10 (1:09:47 నిముషాలు) (నిషేధాలు 45 -56)
 11. భాగం 11 (25:51 నిముషాలు) (నిషేధాలు 57 -60)
 12. భాగం 12 (49:46 నిముషాలు) (నిషేధాలు 61 – 69)
 13. భాగం 13 (32:16 నిముషాలు) (నిషేధాలు 70 -75)
 14. భాగం 14 (43:47 నిముషాలు) (నిషేధాలు 76 -82)
 15. భాగం 15 (26:17 నిముషాలు) (నిషేధాలు 83 -87)
 16. భాగం 16 (37:47 నిముషాలు) (నిషేధాలు 88 -92)
 17. భాగం 17 (19:53 నిముషాలు) (నిషేధాలు 93 -95)
 18. భాగం 18 (30:00 నిముషాలు) (నిషేధాలు 96 -98)

ఈ వీడియోలలో నుండి పోస్ట్ చేసిన పాయింట్స్:

%d bloggers like this: