ధర్మపరమైన నిషేధాలు (Prohibitions in Sharia)


nature-clouds-sunధర్మపరమైన నిషేధాలు (Prohibitions in Sharia)

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

 

This entry was posted in Bidah (కల్పితాచారం), Islam-Telugu (ఇస్లాం), Sins (పాపాలు). Bookmark the permalink.