ధర్మపరమైన నిషేధాలు (పుస్తకం & వీడియో)

nature-clouds-sun


ధర్మపరమైన నిషేధాలు (Prohibitions in Sharia)

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

వీడియోలు  చూడండి:

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

వీడియో విడి భాగాలు

  1. భాగం 01 (21:02 నిముషాలు) – ( నిషేధాలు 1 -4 )
  2. భాగం 02 (34:18నిముషాలు) – ( నిషేధాలు 5 – 9 )
  3. భాగం 03 (29:08 నిముషాలు) ( నిషేధాలు 10 – 15)
  4. భాగం 04 (28:51 నిముషాలు) ( నిషేధాలు 16- 22)
  5. భాగం 05 (27:12 నిముషాలు) ( నిషేధాలు 23 -25)
  6. భాగం 06 (21:15 నిముషాలు) ( నిషేధాలు26 – 32)

ఈ వీడియోలలో నుండి పోస్ట్ చేసిన పాయింట్స్:

%d bloggers like this: