తెలుగు జిక్ర్ & దుఆల కోసం కొత్త వెబ్సైటు

https://telugudua.net

సహీ జిక్ర్, దుఆలు తెలుగులో
Authentic Islamic Dhikr & Dua in Telugu

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

తెలుగుఇస్లాం.నెట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కండి
https://chat.whatsapp.com/IhemGw8DCWI4sULYTvST1y

ఘోరమైన పాపాలు (Major Sins)

అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో

كتاب الكبائر
ఘోరమైన పాపాలు

అరబీలో షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహ్హాబ్ (రహిమహుల్లాహ్) గారి
కితాబుల్ కబాయిర్ అనే బుక్ నుండి
తెలుగు అనువాదకులు: జనాబ్ ముహమ్మద్ రబ్బానీ, దాయీ

PDF [డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

ఘోరమైన పాపాలు

 • 1- షిర్క్ – 4:48/116/5:72/7:82-88/39:65/
 • 2- నరహత్య – 25:68,69/17:31,33/81:8,9
 • 3- చేతబడి – 2:102/7:116
 • 4-వడ్డీ – 2:275,276
 • 5-అనాధలసొమ్ము కాజేయడం – 4:10
 • 6-అమాయక స్త్రీలపై నింద వేయడం – 24:23
 • 7- రణభూమి నుండి వెనుదిరిగి పారిపోవడం – 8:16(2766 – సహీహ్ బుఖారీ ఈ ఏడు పాపాలు ఒకే హదీసులో వచ్చాయి)
 • 8- తల్లిదండ్రుల అవిధేయత – 17:23,24/(సహీహ్ బుఖారీ 2654)
 • 9-వ్యభిచారం – 25:68,69/17:32
 • 10- మద్య ము-2:219/4:43/5:90,91
 • 11- జూదము – 2:21975:90,91
 • 12- జ్యోతీష్యం – 5:90,91(సహీహ్ ముస్లిం -2230)లేక 5821)(తిర్మిజీ : 135)
 • 13- కొలతల తూనికల్లో మోసాలు – : 83:1-3
 • 14- నమాజులు మానేయడం -19:59,60/74:43/68:42/30:31(సహీహ్ ముస్లిమ్ -82)(తిర్మిజీ – 2621)
 • 15- జకాత్ చెల్లించకపోవడం – 3:180/9:35
 • 16-ఏ కారణం లేకుండా రమదాన్ ఉపవాసాలు మానేయడం – 2:183(సహీహ్ బుఖారీ : 8)
 • 17- అల్లాహ్ పై, ప్రవక్తపై అబద్దాలు కల్పించుట – 39:60 (సహీహ్ బుఖారీ – 1291)
 • 18- స్త్రీ లేక పురుషుల మలద్వారం ద్వారా రమించుట-7:80 (తిర్మిజీ – 1165)
 • 19- స్తోమత ఉండి హజ్ చేయకపోవడం -3:97/22:27)
 • 20-ప్రభుత్వ అధికారులు అక్రమ సంపాధన (లంచాలు) 42:42(సహీహ్ బుఖారీ – 2447/ అబూదావూద్ – 2948)(సహీహ్ ముస్లిం – 2581)
 • 21- గర్వము,స్వార్థము -17:37/ 16:23/31:18(సహీహ్ ముస్లిం – 91,106)
 • 22- అబద్దపు సాక్ష్యం 25:72/(బుఖారీ- 2654)
 • 23- బైతుల్ మాల్,జకాత్ మాలెగనీమత్ లో నమ్మకద్రోహం చేయడం – 3:116(ముస్నద్ అహ్మద్ 12383)
 • 24- దొంగతనం – 5:38
 • 25- బాటసారులను దోచుకోవడం, దారి దోపిడి-5:33
 • 26- అబద్దపు ఒట్టు,ప్రమాణం – (సహీహ్ బుఖారీ-6675/2673)
 • 27- అన్యాయం చేయడం, దౌర్జన్యం చేయడం – 26-227
 • 28- ప్రజలపై అన్యాయంగా పన్ను వేయడం – 42:42(సహీహ్ ముస్లిం – 2581)
 • 29- అక్రమ సంపాధన – 2:188/ (సహీహ్ ముస్లిం 1015)
 • 30- ఆత్మహత్య – 4:29,30(సహీహ్ బుఖారీ-5778)
 • 31- అబద్దానికి అలవాటు పడిపోవడం 3:61(బుఖారీ:6094)
 • 32- ఇస్లాం ధర్మానికి విరుద్ధంగా తీర్పు – 5:44,45,47
 • 33- లంచము – 2,188(అబూదావూద్ – 3580,3541)
 • 34- స్త్రీ పురుషుల మారు వేషాలు – 4:119(సహీహ్ బుఖారీ – 5885)
 • 35- మోసం చేయడం – (సహీహ్ ముస్లిం – 101)
 • 36- ముస్లింపై కత్తి దూసి బయపెట్టడం – (సహీహ్ ముస్లిం – 101)
 • 37-దయ్యూస్(ఇంట్లో అశ్లీలాన్ని సహించే రోషము లేని మగాడు – (నసాయి,2565)
 • 38- చేసిన మేలును చాటుకునేవాడు,దెప్పిపొడిచేవాడు 2:264(నసాయి,2565,5672)
 • 39- హలాలా చేసేవాడు,చేయించుకునే వాడు – (అబూదావూద్- 2076)
 • 40- మూత్రం తుంపర్ల పట్ల అశ్రద్ధవహించేవాడు – 74:4(సహీహ్ బుఖారీ-216)
 • 41- పశువుల ముఖంపై వాతలు వేయుట,లేక కొట్టుట – (అబూదావూద్ – 2564)
 • 42- ధార్మిక విద్యను దాచుట – 2:159(అబూదావూద్ – 3664)
 • 43- అజ్ఞానులతో వాదించుటకు,విద్వాంసులపై గర్వించుటకు, ప్రజలను ఆకర్శించుట కొరకు ధార్మిక విద్యను అభ్యసించుట – (ఇబ్బెమాజహ్ – 253)
 • 44- నమ్మక ద్రోహము,వాగ్దాన భంగము – (సహీహ్ బుఖారీ – 34) 2:177 (ముస్నదె అహ్మద్ 12383)
 • 45- తోటి ముస్లింను తిట్టుట,శపించుట – (బుఖారీ 34,48) (ముస్లిం- 2581)
 • 46- విధివ్రాతను తిరస్కరించుట – 54:49
 • 47- చాడీలు చెప్పుట – 68:10-12/104:1-3/ (సహీహ్ ముస్లిం- 105)(బుఖారీ – 212)
 • 48- పొరుగువారిని తన మాటలతో చేష్టలతో బాధపెట్టుట – (సహీహ్ ముస్లిం – 46)
 • 49-పిసినారితనము, ప్రగల్భము, డాంభికము,ఆరాటము – (అబూదావూద్- 4801)
 • 50- కూపీలు లాగుట,లోపాలు వెతుకుట – 49:12
 • 51- విగ్రహాలు, చిత్రపటాలు చేయుట – సహీహ్ బుఖారీ – 5954,7042)
 • 52: శపించుట : (అబూ దావూద్ : 4905)
 • 53 : భర్త యొక్క అవిధేయత : 4:34, (బుఖారి:5193,3241) (ఇబ్నె మాజాహ్:1853)
 • 54: మరణించు వారిపై రోధించుట , బట్టలు చించుకొనుట : (సహీహ్ ముస్లిం : 67 సహీహ్ బుఖారి 1297)
 • 55: పగ పెట్టుకొనుట : 42:42/ (సహీహ్ ముస్లిం : 2865)(అబూదావూద్ : 4902)
 • 56: బలహీనుడు, బానిసలు , భార్యలు, పశువులపై దౌర్జన్యం మరియు అతిక్రమణ చేయుట (సహీహ్ ముస్లిం : 1657,1157)
 • 57: తోటి ముస్లింను ఇబ్బంది పెట్టుట శపించుట దూషించుట : 33: 58 (సహీబుఖారి:6032)
 • 58: కాలి చీలమండలం క్రింద బట్టలు వ్రేలాడదీయుట (బుఖారీ : 5787)
 • 59 బంగారం, వెండి పాత్రలలో తినటం, త్రాగటం (సహీహ్ ముస్లిం:2065)
 • 60: పురుషులు బంగారం, మరియు పట్టు వస్త్రాలు, ధరించుట (సహీహ్ బుఖారి: 5835 (తిర్మిజీ:1720)
 • 61: బానిసలు యజమాని నుండి పారిపోవుట, (సహీహ్ ముస్లిం :68,70)
 • 62 అల్లాహ్ తప్ప ఇతరుల పేరు పై బలి ఇవ్వుట: (సహీహ్ ముస్లిం:1978)
 • 63: కావాలని వేరే వారిని నా తండ్రి అని వాదించుట: (సహీహ్ బుఖారి 6766)
 • 64: అకారణంగా జమాత్ తో కలిసి నమాజ్ మానటం, జుమ్మా నమాజ్ మానటం – (సహీహ్ ముస్లిం : 865) (ఇబ్నెమజహ్ 793)
 • 65: తోటి ముస్లింని కాఫిర్ అని పిలువుట – (సహీహ్ బుఖారి :6103)
 • 66: తన వద్ద నీరు సరిపోయినప్పటికీ వేరే వారికి పోనివ్వకుండా ఆపుట (ముస్నద్ అహ్మద్ : 6782)
 • 67: ధర్మం లో వితండ వాదన, అనవసర వాదన (అబుదావూద్ 3597) (తిర్మిజి 2353)
 • 68: అల్లాహ్ యొక్క వ్యూహం నుండి నిర్లక్ష్యం వహించుట 7: 99/ 3:8 (తిర్మిజి :2401,2140)
 • 69: ముస్లింలకు విరుద్దంగా గూడాచారం చేయటం ( వీరి రహస్యాలు వారికి చెప్పటం)68:11 ( అబుదావూద్ : 3597)
 • 70: సహాబాను దూషించుట: (సహీహ్ బుఖారి: 3673)
 • 71 : కుట్ర,దగ : 35:43
 • 72: మైలు రాయిని, బాట సారుల గుర్తులను చెరుపుట (సహీహ్ ముస్లిం:1978)
 • 73: సవరము , విగ్ జోడించుట : (సహీహ్ బుఖారి 5931)
 • 74: అల్లాహ్ నియమించిన హద్దులను (శిక్షలను) రద్దు చేయమని వాదించుట ~ ఒక ముస్లిం లో లేని లోపము కల్పించుట ~బిదాత్ స్థాపించుటకు పోరాడుట(అబూ దావూద్ : 3597)
 • 75: బిదాత్ ని ప్రారంభించుట, అపమార్గం వైపు సందేశం ఇచ్చుట (సహీ ముస్లిం: 1017,2674)
 • 76: బంధుత్వాన్ని త్రెంచుట- 4:1(సహీహ్ ముస్లిం 2556)
 • 77: తోటి ముస్లింతో కొట్లాడుట – (బుఖారీ :48)

 • 4:31 – పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉంటే చిన్న పాపాలు క్షమిస్తాను
 • 53:32 – పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉండాలి
 • 42:37 – భాగ్యవంతులు పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉంటారు

అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) జీవిత చరిత్ర [వీడియో]

అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) జీవిత చరిత్ర [వీడియో]
వక్త: సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) – https://youtu.be/c8YBKq1fepo [30 నిముషాలు]

సలీం జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్) – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0B6tOQhDiqrHO4E3Ou_IL7

సహాబా (రదియల్లాహు అన్హుమ్) – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV1KN6AyXdv30x30ykoVkyVt

సీరతే సహాబియ్యాత్ – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV3cUt4NimP4PNSWLjHO3sXM

ఇస్లాం తెలుగు పుస్తకాలు (Telugu Islamic Books) డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ:
https://telugusialm.net/?p=4259

సహీ జిక్ర్, దుఆలు తెలుగులో – Authentic Islamic Dhikr & Dua in Telugu:
https://telugudua.net/

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

ఏ సత్కార్యాన్నీ అల్పంగా, అతి సామాన్యంగా తలపోయకండి | బులూగుల్ మరాం | హదీసు 1261 [వీడియో]

ఏ సత్కార్యాన్నీ అల్పంగా, అతి సామాన్యంగా తలపోయకండి | బులూగుల్ మరాం | హదీసు 1261
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://www.youtube.com/watch?v=aP57ahtc42U [4 mins]

1261.హజ్రత్ అబూజర్ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ప్రబోధించారు:

ఏ సత్కార్యాన్నీ అల్పంగా, అతి సామాన్యంగా తలపోయకండి – ఆఖరికి తమ సోదరుణ్ణి నగుమోముతో పలకరించటాన్నయినా సరే.“

సారాంశం:

ఏమీ చేయలేకపోయినా కనీసం ఒక మంచి మాట మాట్లాడటం, ఎదుటివారిని ఆకట్టుకునే రీతిలో నవ్వుతూ పలకరించటం కూడా సత్కార్యం క్రిందికే వస్తుందని ఈ హదీసు చెబుతోంది. ఏ విషయాలనయితే మనం అతి స్వల్పమైనవిగా ఊహించుకుని ఉపేక్షిస్తామో అవే ఒక్కోసారి మనల్ని ప్రజల నుండి దూరం చేస్తాయి. పిసినారిగా, గర్విష్టిగా మనల్ని నిలబెడ తాయి. అందుకే మనం తోటి సోదరుల్ని పలకరించినా, తోటివారు మనల్ని పలకరించినా పరధ్యానంతో మాట్లాడరాదు. మాట్లాడేటప్పుడు ముఖంపై అసహనం, ఆగ్రహం వ్యక్తమవకూడదు. భృకుటి ముడిపడకూడదు. నుదురు చిట్టించరాదు. కసురుకోవటం, చీకాకు పడటం వంటివి చేయకూడదు. విముఖత అసలే పనికిరాదు. మన ముఖ కవళికల ద్వారా, హావ భావాల ద్వారా వీలయినంత వరకు సంతోషాన్ని, తృప్తినీ అభివ్యక్తం చేయాలి.

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

హదీసు మకరందం (బులూఘ్-అల్–మరామ్) (Bulugh-al-Maraam) :
క్రింది లింక్ నొక్కి పుస్తకం పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
https://teluguislam.net/2010/10/06/bulugh-al-maram/

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

అల్లాహ్ శుభనామాల జ్ఞాన ప్రాముఖ్యత [వీడియో]

అల్లాహ్ శుభనామాల జ్ఞాన ప్రాముఖ్యత -1 || షేఖ్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ
https://youtu.be/VXTqC6DrUHw [26 నిముషాలు]
అల్లాహ్ శుభనామాల జ్ఞాన ప్రాముఖ్యత -2 || షేఖ్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ
https://youtu.be/o2Az39e4Gvs [34 నిముషాలు]

అల్లాహ్ (తఆలా) – మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/allah

అల్లాహ్ శుభ నామాల వివరణ – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0tSV7A9HKJzSeM0aIAiYcb

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

సూరహ్ ఇఖ్లాస్ ఒక్కో పదానికి అర్థాలు & తఫ్సిర్ & ఘనతలు [వీడియో]

సూరహ్ ఇఖ్లాస్ ఒక్కో పదానికి అర్థాలు & తఫ్సిర్ & ఘనతలు
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/aCxYsPVUIFY [51 నిముషాలు]

ఇస్లాం తెలుగు పుస్తకాలు (Telugu Islamic Books) డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ:
https://telugusialm.net/?p=4259

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

ధర్మ జ్ఞానం ఎవరివద్ద అభ్యసించాలి? [పుస్తకం & వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

ధర్మజ్ఞానం ఎవరివద్ద అభ్యసించాలి?
రచన:ఫజీలతుషేఖ్ హుసైన్ మదనీ (హఫిజహుల్లాహ్)
పున:పరిశీలన: డా. సయీద్ అహ్మద్ మదనీ (హఫిజహుల్లాహ్)
అనువాదం: సయ్యద్ ఇలియాస్, కావలి (హఫిజహుల్లాహ్)

[పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [12 పేజీలు]

ధర్మజ్ఞానం ఎవరి వద్ద అభ్యసించాలి? – డా. సయీద్ అహ్మద్ మదనీ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/F-MBBti-ISY

అనువాదకుని పలుకులు

జ్ఞానులు, అజ్ఞానులు సమానం కాగలరా? (ఖురాన్ 39:9)

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారు ఉద్బోధిస్తుండగా తాను విన్నానని అబ్దుల్లా బిన్ అమ్ర్ బిన్ ఆస్ (రదియల్లాహు అన్హు) తెలియజేసారు: “అల్లాహ్ జ్ఞానాన్ని ప్రజల హృదయాల నుండి లాక్కోని పైకి లేపుకోడు. కాని ఉలమాల (పండితుల) మరణం ద్వారా జ్ఞానాన్ని లేపుకుంటాడు ఆ విధంగా ఒక్క జ్ఞాని కూడా మిగలకుండా చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ప్రజలు ఆజ్ఞానులను తమ నాయకులుగా (గురువులుగా) చేసుకుంటారు. వారిని ఏదైయిన ప్రశ్న అడిగితే వారు తమ అజ్ఞానంతోనే తీర్పులు ఇస్తారు. ఫలితంగా స్వయంగా తాము మార్గభ్రష్ఠులు అవుతారు. ఇతరులను కూడా మార్గభ్రష్టత్వానికి గురిచేస్తారు.” (బుఖారీ, ముస్లిం)

పై హదీసు ద్వారా మనం చాలా విషయాలను అర్ధం చేసుకోవలసి ఉంది:

1.జ్ఞానం అనేది పుస్తకాలలో, సి.డి. లలో, ఇంటర్నెట్ లో ఉందా? లేదా ఉలమాల హృదయాలలోన?

2.ఒకవేళ పుస్తకాలలో మరియు సి.డి.లలో అయితే అల్లాహ్ వాటిని లేపుకొనే అ జ్ఞానాన్ని అంతం చేసేవాడు, ఉలమాలకు మృత్యువు ప్రసాదించి కాదు

3.మనం ఎవరిని మార్గదర్శకులుగా చేసుకోవాలి? జ్ఞానమున్న పండితులనా? లేక మిడి మిడి జ్ఞానం కలవారినా?

సోదర సోదరీమణులారా! ఈనాడు మన చుట్టూ ఎంతో మంది ఇస్లాం జ్ఞానాన్ని బోధించే ఉలమాలు ఉన్నప్పటికిని మనం మన గురువులు, మార్గదర్శకులు నాయకులుగా అజ్ఞానులను చేస్తుకుంటున్నాము. కేవలం పై పై తళుకులు చూసి జ్ఞానికి అజ్ఞానికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించలేక పోతున్నాము. తద్వారా మన పరలోక జీవితం సంకటంలో పడిపోతుంది. మనం ఉలమాలకు (పండితులకు) ఇవ్వవలసిన గౌరవాన్ని వారికి ఇవ్వడం లేదు. దానికి బదులుగా మన తలలపై అజ్ఞానులు స్వారీ చేస్తున్నారు. ధార్మిక పండితులు ధర్మ జ్ఞానం కోసం ఇల్లు, వాకిలి వదిలిపెట్టి ఎన్నో త్యాగాలు చేసి పరదేశాలకు సైతం ప్రయాణాలు చేసి ధర్మ జ్ఞానార్జన చేశారు. అటువంటి వారిని వదలి ఇతరత్రులను మన మార్గదర్శకులుగా చేసుకోవడం ఎంత మూర్ఖత్వమో ఆలోచించండి. ప్రపంచంలో ఎప్పుడెప్పుడైతే అజ్ఞానులు నాయకులుగా, మార్గదర్శకులుగా అయ్యారో ఆ సమాజంలో మన ఊహకందని కొత్త కొత్త సమస్యలు, ఉపద్రవాలు బయలుదేరుతాయి. ఇంకా అలాగే ఆ జాతి సమూలంగా నాశనం అవుతుంది.

ఈనాడు చాలామంది నెట్లో పుస్తకాలు డౌన్లోడ్ చేసి చదివేసి, యూ ట్యూబ్ లో ప్రసంగాలు విని తమవద్ద గొప్ప జ్ఞానం ఉందని తామే గొప్ప విద్వాంసులుగా భావిస్తున్నారు. సాధారణంగా పుస్తకాలు, టి.వి., సి.డి., నెట్ల ద్వారా విద్యాభ్యాసం చేసినవారు గర్వానికి గురి అవుతూ ఉంటారు. అదే గురువు వద్ద విద్యాభ్యాసం చేసిన వ్యక్తికి అణుకువ, సామాజిక మర్యాదలు వంటి సద్గుణాలు అలవడుతాయి

బహుదూరపు బాటసారులమైన మనకు ఈ ఉలమాలు ఆకాశంలో మిరిమిట్లు గొల్పుతూ దారి తప్పిన ప్రయాణికులకు మార్గం చూపే నక్షత్రాల లాంటి వారు. ఎడారిలో దప్పికగొన్న బాటసారులకు దాహాన్ని తీర్చు ఒయాసిస్ లాంటి వారు. వీరి చెలిమి, సాంగత్యము ఎన్నడూ నష్టం చేకూర్చదు.

మనము ఆరోగ్యము క్షీణిస్తే వైద్య సలహాల కొరకు వైద్యవృత్తిలో ఆరితేరిన వైద్యుణ్ణి సంప్రదిస్తాము. అలాగే ఇల్లు కట్టాలన్నా మంచి ఇంజనీరును వెతుకుతాము ఇలా ఐహిక జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతి పనికి ప్రావీణ్యులను సంప్రదిస్తాము.

కానీ ఒక్క ధర్మ విషయములో సలహాలు మరియు సూచనలకు ఏ దారినపోయే దానయ్యనో అడుగుతాము. తెలిసీతెలియక అతనిచ్చే సలహాలను పాటించి మన ఇహ పరాలను నాశనం చేసుకుంటున్నాము. తెలియకపోతే కనీసం ధర్మపండితుల (ఉలమాలు) ను అడిగి తెలుసుకోవాలి అన్న ఇంకిత జ్ఞానం లేక స్వయంగా మార్గభ్రష్టులవుతూ ఇతరులను మార్గభ్రష్టత్వానికి గురిచేస్తున్నారు. అఖీదా, ఆరాధనలు, జకాత్, వ్యాపారలావాదేవీలు ఆస్తిపాస్తుల పంపకాలు ఇంకా ప్రతి విషయంలోను స్వయంగా మిడి మిడి జ్ఞానంతో వారికి వారే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. పెద్ద పెద్ద ఉలమాలను ప్రక్కన పెట్టి పై పై తళుకులు బెళుకులను చూసి అల్ప జ్ఞానులను ప్రశ్నించి మోసపోతున్నారు.

ఉర్దూలో ఒక కవి ఇలా అంటున్నాడు. దాని భావం

తెలిసీ తెలియని వైద్యునితో ఆయుష్షుకు ముప్పు
తెలిసీ తెలియని పండితునితో విశ్వాసానికే ముప్పు

అల్లాహ్ మనందరికి ప్రావీణ్యులైన పండితులను మన మార్గదర్శకులుగా చేసుకునే భాగ్యాన్ని కల్పించుగాక. అమీన్

ఈ పుస్తకం“ఇల్మేదీన్ కిన్ సే సీఖే”ను తెలుగు భాషలోనికి అనువాదం చేసే భాగ్యాన్ని నాకు కల్పించినందుకు ముందుగా అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. పుస్తక రచయిత ఫజీలతు షేఖ్ సయ్యద్ హుసైన్ ఉమరీ మదనీ (హఫిజహుల్లాహ్) “ధర్మ జ్ఞానము మనం ఎవరి వద్ద నేర్చుకోవాలి?” అన్న విషయంపై ఖుర్ఆన్ సహీహ్ హదీసులు మరియు సలఫెసాలెహీనుల సూక్తుల ద్వారా ఎంతో చక్కగా వివరించారు. అల్లాహ్ వారికి ఇహ పరలోకాలలో తగిన ప్రతిఫలం ప్రసాదించుగాక. పుస్తకం చదివిన వెంటనే నేను షేఖ్ గారికి ఫోన్ చేసి ఈ పుస్తకాన్ని నేను తెలుగులో అనువదిస్తాను అని అన్నాను. అందుకు షేఖ్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్ ఎంతో సంతోషంతో నాకు ఆ భాధ్యతను అప్పగించారు. తప్పులు లేకుండా అనువాదం చేసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని అల్లాహ్ నుప్రార్థిస్తూ ప్రారంభిస్తున్నాను. ఈ పుస్తకం పున:పరిశీలన విషయంలో నాకు తోడ్పడిన డా॥ సయీద్ అహ్మద్ మదని (హఫిజహుల్లాహ్) గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను

సయ్యద్ ఇలియాస్, కావలి
B.A., Arabic, EFL-University

మిగతా ఇస్లాం తెలుగు పుస్తకాలు (Telugu Islamic Books) డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ:
https://telugusialm.net/?p=4259

షవ్వాల్ మాసంలో జరిగిన సీరత్ (చారిత్రిక) సంఘటనలు – అరబీ ఖుత్బా తెలుగు అనువాదం [వీడియో]

షవ్వాల్ మాసంలో జరిగిన సీరత్ (చారిత్రిక) సంఘటనలు – అరబీ ఖుత్బా తెలుగు అనువాదం [వీడియో]
వక్త: షేక్ రాషిద్ అల్ బిదా (హఫిజహుల్లాహ్) | ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) [35 నిముషాలు]
https://youtu.be/8O-gyQXN6oE

పారాల వారిగా ఖుర్ఆన్ సారాంశం [వీడియోలు]

[ఖుర్ఆన్ సారాంశం పారాల వారిగా] [30 పారాలు లేదా జుజ్ లు ]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV3AdRkgC-h0PZ2HHK6N9YSw

[01] ఖుర్ఆన్ 1వ పారా సారాంశం – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (ఆయతులు 01:01 – 02:141)
https://www.youtube.com/watch?v=DMbzB71E_Lg

[02] ఖుర్ఆన్ 2వ పారా సారాంశం – సయ్యద్ అబ్దుస్సలాం ఉమరీ (ఆయతులు 02:142 – 02:252)
https://www.youtube.com/watch?v=yrFoJ4FzXOE

[03] ఖుర్ఆన్ 3వ పారా సారాంశం – సయ్యద్ అబ్దుస్సలాం ఉమరీ (ఆయతులు 02:253 – 03:91)
https://www.youtube.com/watch?v=L90OHmX5Llc

[04] ఖుర్ఆన్ 4వ పారా సారాంశం – ముహమ్మద్ సలీం జామిఈ (ఆయతులు 03:92 – 04:23)
https://www.youtube.com/watch?v=MScd_IJcSdg

[05] ఖుర్ఆన్ 5వ పారా సారాంశం – ముహమ్మద్ సలీం జామిఈ (ఆయతులు 04:24 – 04:147)
https://www.youtube.com/watch?v=ss2SGDcM_Jo

[06] ఖుర్ఆన్ 6వ పారా సారాంశం – ముహమ్మద్ సలీం జామిఈ (ఆయతులు 04:148 – 05:82)
https://www.youtube.com/watch?v=fgrBEfl2bKo

[07] ఖుర్ఆన్ 7వ పారా సారాంశం- డా సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ మదనీ (ఆయతులు 05:83 – 06:110)
https://www.youtube.com/watch?v=BTvIWN2e3vo

[08] ఖుర్ఆన్ 8వ పారా సారాంశం – డా సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ మదనీ (ఆయతులు 06:111 – 07:87)
https://www.youtube.com/watch?v=CfstZ6eCibY

[09] ఖుర్ఆన్ 9వ పారా సారాంశం – డా సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ మదనీ (ఆయతులు 07:88 – 08:40)
https://www.youtube.com/watch?v=1Gs1IHUPbZs

[10] ఖుర్ఆన్ 10వ పారా సారాంశం – డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ మదనీ (ఆయతులు 08:41 – 09:93)
https://www.youtube.com/watch?v=a0myrxamYLM

[11] ఖుర్ఆన్ 11వ పారా సారాంశం – హబీబుర్రహ్మాన్ జామిఈ (ఆయతులు 09:94 – 11:5)
https://www.youtube.com/watch?v=fLHbgEZu334

[12] ఖుర్ఆన్ 12వ పారా సారాంశం – హబీబుర్రహ్మాన్ జామిఈ (ఆయతులు 11:6 – 12:52)
https://www.youtube.com/watch?v=TOZIAtnb-uI

[13] ఖుర్ఆన్ 13వ పారా సారాంశం – హబీబుర్రహ్మాన్ జామిఈ (ఆయతులు 12:53 – 15:1)
https://www.youtube.com/watch?v=99O2rZdPriI

[14] ఖుర్ఆన్ 14వ పారా సారాంశం – హబీబుర్రహ్మాన్ జామిఈ (ఆయతులు 15:2 – 16:128)
https://www.youtube.com/watch?v=UIwDc3o2fw0

[15] ఖుర్ఆన్ 15వ పారా సారాంశం – హబీబుర్రహ్మాన్ జామిఈ (ఆయతులు 17:1 – 18:74)
https://www.youtube.com/watch?v=-RfoQ9ItOmM

[16] ఖుర్ఆన్ 16వ పారా సారాంశం – అబూ హయ్యాన్ హమ్మాద్ ఉమ్రి (ఆయతులు 18:75 – 20:135)
https://www.youtube.com/watch?v=5oy9cWfMUwk

[17] ఖుర్ఆన్ 17వ పారా సారాంశం – అబూ హయ్యాన్ హమ్మాద్ ఉమ్రి (ఆయతులు 21:1 – 22:78)
https://www.youtube.com/watch?v=5JaEgr0DQuA

[18] ఖుర్ఆన్ 18వ పారా సారాంశం – అబూ హయ్యాన్ హమ్మాద్ ఉమ్రి (ఆయతులు 23:1 – 25:20)
https://www.youtube.com/watch?v=_iXfFQIVMd0

[19] ఖుర్ఆన్ 19వ పారా సారాంశం – డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ మదనీ (ఆయతులు 25:21 – 27:59)
https://www.youtube.com/watch?v=FOWZ66rC–U

[20] ఖుర్ఆన్ 20వ పారా సారాంశం – డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ మదనీ (ఆయతులు 27:60 – 29:44)
https://www.youtube.com/watch?v=LZ2YGeE8Tdc

[21] ఖుర్ఆన్ 21వ పారా సారాంశం – డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ మదనీ (ఆయతులు 29:45 – 33:30)
https://www.youtube.com/watch?v=T8S15RkY6D0

[22] ఖుర్ఆన్ 22వ పారా సారాంశం – సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ నజీరీ (ఆయతులు 33:31 – 36:21)
https://www.youtube.com/watch?v=aUjdjjKVmP0

[23] ఖుర్ఆన్ 23వ పారా సారాంశం – సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ నజీరీ (ఆయతులు 36:22 – 39:31)
https://www.youtube.com/watch?v=EvMt8Ca9YQk

[24] ఖుర్ఆన్ 24వ పారా సారాంశం – సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ నజీరీ (ఆయతులు 39:32 – 41:46)
https://www.youtube.com/watch?v=zDiGa7OkPXc

[25] ఖుర్ఆన్ 25వ పారా సారాంశం – సయీద్ అహ్మద్ ఉమరీ నజీరీ (ఆయతులు 41:47 – 45:37)
https://www.youtube.com/watch?v=z8jYfNr0T8A

[26] ఖుర్ఆన్ 26వ పారా సారాంశం – జాకీర్ జామిఈ (ఆయతులు 46:1 – 51:30)
https://www.youtube.com/watch?v=Qf-lOKHw6b8

[27] ఖుర్ఆన్ 27వ పారా సారాంశం – జాకీర్ జామిఈ (ఆయతులు 51:31 – 57:29)
https://www.youtube.com/watch?v=hP_aAuVmAAE

[28] ఖుర్ఆన్ 28వ పారా సారాంశం – జాకీర్ జామిఈ (ఆయతులు 58:1 – 66:12)
https://www.youtube.com/watch?v=dXnwhogVPYc

[29] ఖుర్ఆన్ 29వ పారా సారాంశం – జాకీర్ జామిఈ (ఆయతులు 67:1 – 77:50)
https://www.youtube.com/watch?v=mkXM9XTAr0g

[30] ఖుర్ఆన్ 30వ పారా సారాంశం – జాకీర్ జామిఈ (ఆయతులు 78:1 – 114:6)
https://www.youtube.com/watch?v=BJuDyxrhfGk

జిక్ర్ మరియు ఇస్తిగ్ఫార్ ఘనత & రోజు వారి జీవితంలో చదివే ప్రత్యేక దుఆలు మరియు వాటి ఘనతలు [వీడియో]

జిక్ర్ మరియు ఇస్తిగ్ఫార్ ఘనత & రోజు వారి జీవితంలో చదివే ప్రత్యేక దుఆలు మరియు వాటి ఘనతలు
https://youtu.be/Oldiv3H1dE0 [60+ నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

జిక్ర్, దుఆ మెయిన్ పేజీ:
https://teluguislam.net/dua-supplications/

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

ఈదుల్ ఫిత్ర్ 1443 (2022) అరబీ ఖుత్బా తెలుగు అనువాదం – షేక్ రాషిద్ అల్ బిదా | నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [వీడియో]

ఈదుల్ ఫిత్ర్ 1443 (2022) అరబీ ఖుత్బా తెలుగు అనువాదం – షేక్ రాషిద్ అల్ బిదా | నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ
https://youtu.be/6rrR5PH8k4Y [26 నిముషాలు]

రమదాన్ మెయిన్ పేజీ:
https://teluguislam.net/five-pillars/ramadhan-telugu-islam/

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

%d bloggers like this: