ఫర్ద్ నమాజు సమయం తప్పిపోతే లేదా జమాతు మిస్ అయితే , ఆ నమాజు చదివే అవసరం లేదా? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

https://teluguislam.net/five-pillars/salah-namaz-prayer/

%d bloggers like this: