మనం ఖుర్ఆన్ ఎందుకు కంఠస్థం చేయాలి? [ఆడియో]

మనం ఖుర్ఆన్ ఎందుకు కంఠస్థం చేయాలి? [ఆడియో]
https://youtu.be/xe-0DyNUTCQ [18 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
జామిఅ్ హుసైన్ బిన్ అలీ రజియల్లాహు అన్హుమా జుల్ఫీ(KSA)లో షేఖ్ సాలిహ్ బిన్ ఫురైహ్ అల్ బహ్‌లాల్ ఇచ్చిన జుమా ఖుత్బా అనువాదం

ఖుర్’అన్ (మెయిన్ పేజీ):
https://teluguislam.net/quran/

జమ్ జమ్ నీటి చరిత్ర, శుభాలు & మహిమలు [ఆడియో]

జమ్ జమ్ నీటి చరిత్ర, శుభాలు & మహిమలు [ఆడియో] [53 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/QQtQPJ1tZWA [53 నిముషాలు]

పృధ్విపై అత్యుత్తమ (పరిశుభ్రమైన, శుభకరమైన) నీరు జమ్ జమ్ నీరు; అది ఆకలిగొన్నవారికి తిండి/భోజనంగా, రోగికి స్వస్థతగా పనిచేస్తుంది. (సహీ తర్గీబ్ 1161. ఉల్లేఖనం: ఇబ్నె అబ్బాస్).

జమ్ జమ్ నీరు ఏ సదుద్దేశ్యంతో తాగడం జరుగుతుందో అది పూర్తవుతుంది. (సహీ తర్గీబ్ 1164, 1165. ఇబ్నె అబ్బాస్, జాబిర్).

స్వస్థత పొందే ఉద్దేశంతో జమ్ జమ్ నీళ్ళు త్రాగటం

الشرب والاستشفاء من ماء زمزم: عَنْ أَبِي ذَرٍّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷑ عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ: (إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ). رواه مسلم و زاد الطيالسي: (وَشِفَاءُ سُقْمٍ).

అబూ జర్ర్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం ప్రకారం ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జమ్ జమ్ నీళ్ళ విషయంలో ఇలా బోధించారు:

అది శుభమైన నీరు. అది ఆకలిగొన్నవారికి ఆహారపు పని జేస్తుంది. (ఇది ముస్లిం 2473 ఉల్లేఖనం, తయాలిసిలో అదనంగా ఈ పదాలున్నాయిః) మరియు అది రోగ నివారిణి కూడాను“. 

ఉమ్రా (మెయిన్ పేజీ):
https://teluguislam.net/umrah/

చిన్న భూకంపం పెద్ద భూకంపానికి గుణపాఠం కావాలి [ఆడియో]

చిన్న భూకంపం పెద్ద భూకంపానికి గుణపాఠం కావాలి
https://youtu.be/6jFp9k6LsDc [2 నిమిషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

భూకంపనాలు, అల్లాహ్ యొక్క ఇతర సూచనలకు సంబంధించి షేఖ్ బిన్ బాజ్ రహిమహుల్లాహ్ వారి సందేశం [ఆడియో]

భూకంపనాలు, అల్లాహ్ యొక్క ఇతర సూచనలకు సంబంధించి షేఖ్ బిన్ బాజ్ రహిమహుల్లాహ్ వారి సందేశం
https://youtu.be/kk9f5Ht-oU0 – అనువాదం : నసీరుద్దీన్ జామిఈ [3:50 నిమిషాలు]
మజ్మూఉ ఫతావా బిన్ బాజ్ 9/150
https://binbaz.org.sa/articles/158/نصيحة-حول-الزلازل

భూకంపాలు – గుణపాఠాలు [ఆడియో]

భూకంపాలు – గుణపాఠాలు
https://youtu.be/_hyklgj_19c [17 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [ఆడియో]

సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ
https://youtu.be/HVq6SNiWQRs [11 నిముషాలు]

ప్రతీ ఒక్కరూ తప్పకుండా వినవలసిన అంశం ఇది ⤵️
సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు 🎤
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
⏰ 11:29 నిమిషాలు
జుమా ఖుత్బా ఇచ్చేవారికి కొన్ని పాయింట్స్

పాప పుష్పవతి అయితే ఫంక్షన్ చేయడం పాపం – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [ఆడియో]

పాప పుష్పవతి అయితే ఫంక్షన్ చేయడం పాపం – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [ఆడియో]
https://youtu.be/X8mo48I0VcI [3 నిముషాలు]

ముస్లిం వనిత – Muslim Woman:
https://teluguislam.net/muslim-woman/

చాడీలు చెప్పడం (గీబత్) ఘోరమైన పాపం – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [ఆడియో]

చాడీలు (గీబత్) చెప్పడం ఘోరమైన పాపం – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [ఆడియో]
https://youtu.be/Z2pa3Sh8nWA [14 నిముషాలు]

1. చాడీలు చెప్పేవారికి నాశనం తప్పదు

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
అపనిందలు మోపే, చాడీలు చెప్పే ప్రతి ఒక్కడికీ వినాశం తప్పదు. (సూరా అల్ హుమజా 104:1)

2. చాడీలు చెప్పేవారు స్వర్గంలో ప్రవేశించలేరు:

హజ్రత్ హుజైఫా (రజియల్లాహు అన్హు) ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఈ విధంగా ప్రవచించారు: “చాడీలు చెప్పేవాడు స్వర్గంలోకి వెళ్ళలేడు.” (బుఖారీ-ముస్లిం, సహీహ్ బుఖారీలోని అదబ్ ప్రకరణం- సహీహ్ ముస్లింలోని విశ్వాస ప్రకరణం)

చాడీలు చెప్పటం ముమ్మాటికీ నిషిద్ధం. ఈ విషయం తెలిసి కూడా ఎవడైనా దాన్ని ధర్మసమ్మతంగా భావించి చాడీలు చెబుతూ ప్రజల మధ్య సంబంధాలను చెడగొట్టటానికి పాల్పడితే అలాంటివారు ఎన్నటికీ స్వర్గానికి వెళ్ళలేరు.

3. చాడీలు చెప్పేవారికి సమాధి శిక్ష తప్పదు

హజ్రత్ ఇబ్నే అబ్బాస్ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం: దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) రెండు సమాధుల దగ్గర్నుంచి వెళ్తూ ఇలా అన్నారు. “ఈ రెండు సమాధుల్లో ఉన్నవారికి శిక్షపడుతోంది. వీరికి ఈ శిక్ష ఏదో పెద్ద విషయం మూలంగా పడుతుంది కాదు! (ఆ తర్వాత ఆయనే అన్నారు) ఎందుకు కాదు, అది పెద్ద విషయమే. వీరిలో ఒకడు చాడీలు చెప్తూ తిరుగుతుండేవాడు. మరొకతను మూత్రం పోసినప్పుడు ఒంటిమీద దాని తాలూకు తుంపరలు పడకుండా జాగ్రత్తపడేవాడు కాదు.” (బుఖారీ-ముస్లిం)

4. చాడీలు చెప్పేవారికి నరక శిక్ష తప్పదు

హజ్రత్ అనస్ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఈవిధంగా ప్రవచించారు: “నాకు మేరాజ్ (యాత్ర) చేయించబడినప్పుడు నేను కొంత మంది సమీపం నుంచి వెళ్ళటం తట స్థించింది. వారికి ఇత్తడి గోళ్ళున్నాయి. వాటితో వారు తమ ముఖాలను,రొమ్ములను గీక్కుంటున్నారు. అది చూసి నేను (ఆశ్చర్యంతో) “జిబ్రయీల్ ఎవరు వీరు?” అని అడిగాను. అందుకు జిబ్రయీల్ సమాధానమిస్తూ, “వీరా, వీరు (ప్రపంచంలో) ప్రజల మాంసం తినేవారు (అంటే వారిని పరోక్షంగా నిందించేవారు) వారి మాన మర్యాదలను కాలరాసేవారు” అని చెప్పారు (అబూదావూద్)

చాడీలు, అపనిందలు 

ప్రళయంరోజున అల్లాహ్ రోజులను వారి రూపాల్లో లేపుతాడు. జుమా రోజును చాలా అందంగా మెరుస్తూ లేపుతాడు [ఆడియో]

ప్రళయంరోజున అల్లాహ్ రోజులను వారి రూపాల్లో లేపుతాడు. జుమా రోజును చాలా అందంగా మెరుస్తూ లేపుతాడు
https://youtu.be/VbIVhcUW0_Q [4 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

సయ్యిదినా అబూ మూసా అష్అరీ (రజియల్లాహు అన్ హు) వారి ఉల్లేఖనం, ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా బోధించారు:

إنَّ اللهَ يَبْعَثُ الأيامَ يومَ القيامةِ على هَيْئَتِها ،
ప్రళయం రోజున అల్లాహ్ (వారంలోని ఏడు) రోజులను వారి (నిర్దిష్ట) రూపాల్లో లేపుతాడు.

و يَبْعَثُ يومَ الجمعةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً ،
మరియు జుమా (శుక్రవారం) రోజును చాలా అందంగా మెరుస్తూ లేపుతాడు.

أهلُها يَحُفُّونَ بِها كَالعَرُوسِ تُهْدَى إلى كَرِيمِها ،
వధువును వరుడి వద్దకు పంపించేటప్పుడు, వధువు స్నేహితురాళ్ళు ఆమెను చుట్టుముట్టుకున్నట్లుగా, జుమా హక్కును చెల్లించినవారు జుమాను చుట్టుముట్టుకుంటారు.

تُضِيءُ لهُمْ ، يَمْشُونَ في ضَوْئِها ،
అది వారి కోసం వెలుగునిస్తుంది, వారు ఆ వెలుగులో నడుస్తూ ఉంటారు.

أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَياضًا ،
వారి సువాసన కస్తూరిలా పరిమళిస్తూ ఉంటుంది.

يَخُوضُونَ في جبالِ الكَافُورِ ،
వారు కర్పూరపు సుగంధ భరితమైన పర్వతాల మధ్య ఆనందిస్తూ ఉంటారు

ينظرُ إليهِمُ الثَّقَلانِ ، ما يُطْرِقُونَ تَعَجُّبًا، حتى يَدْخُلوا الجنةَ ،
వారు స్వర్గంలోకి ప్రవేశించే వరకు మానవులు, జిన్నాతులు ఆశ్చర్యంగా తమ చూపులను వారి వైపు ఎత్తకుండా ఉంటారు.

لا يُخَالِطُهُمُ أحدٌ إلَّا المؤذِّنُونَ المُحْتَسِبُونَ
నమాజుకు పిలిచే ముఅజ్జిన్లు తప్ప మరెవరూ వారికి లభించే ఈ ప్రతిఫలానికి చేరుకోలేరు.

(సహీహ్ ఇబ్ను ఖుజైమః 1/182/1, ముస్తద్రక్ హాకిమ్ 1/277, అల్లామా అల్బానీ రహిమహుల్లాహ్ వారు సహీహా 706లో దృఢమైన సనదు అని పేర్కొన్నారు, ఇమామ్ హాకిమ్ వారు సహీహ్ గ వర్గీకరణ చేశారు. అలాగే సహీహుల్ జామి 1872లో కూడా ప్రస్తావించారు)

    30 డిసెంబర్ 2022 జుమ్మా రోజున మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఖుత్బ ఇచ్చే మన సోదరులకు కొన్ని పాయింట్స్ [ఆడియో]

    30 డిసెంబర్ 2022 జుమ్మా రోజున మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఖుత్బ ఇచ్చే మన సోదరులకు ఇవి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది.
    https://youtu.be/Kv5TeAHXzHo [16 నిముషాలు]
    వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
    %d bloggers like this: