షవ్వాల్ మాసంలో జరిగిన సీరత్ (చారిత్రిక) సంఘటనలు – అరబీ ఖుత్బా తెలుగు అనువాదం [వీడియో]

షవ్వాల్ మాసంలో జరిగిన సీరత్ (చారిత్రిక) సంఘటనలు – అరబీ ఖుత్బా తెలుగు అనువాదం [వీడియో]
వక్త: షేక్ రాషిద్ అల్ బిదా (హఫిజహుల్లాహ్) | ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) [35 నిముషాలు]
https://youtu.be/8O-gyQXN6oE

షవ్వాల్ నెల ఆదేశాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[26:44 నిముషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.

రమదాన్ మెయిన్ పేజీ 
https://teluguislam.net/five-pillars/ramadhan-telugu-islam/

నఫిల్ ఉపవాసాలు

షవ్వాల్ 6 ఉపవాసాల లాభాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[9:51 నిముషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ఇక్కడ వినండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి (9:51 నిముషాలు)

“ఎవరు రమజాను మాసమెల్లా ఉపవాసాలుండి, షవ్వాల్ మాసములో ఆరు ఉపవాసాలుంటాడో అతనికి సంవత్సరమెల్లా ఉపవాసాలున్నంత పుణ్యం లభిస్తుంది.” (ముస్లిం 1164).

ఇతరములు:

ఉపవాసపు సంకల్పం (నియ్యత్) ఎప్పుడు చేయాలి? [వీడియో]

[సురక్షిత యూట్యూబ్ లింక్: https://safeYouTube.net/w/EwJq]

ఫర్జ్ ఉపవాసము యొక్క నియ్యత్ (సంకల్పం) ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు?
నఫిల్ ఉపవాసము యొక్క నియ్యత్ ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు?

విధిగా ఉండవలసిన ఉపవాస సంకల్పం (నియ్యత్) ఉషోదయానికి(ఫజ్ర్) ముందు రాత్రి వేలలో ఏ సమయంలోనైనా చెయ్యాలి. అయితే నఫిల్ ఉపవాస సంకల్పం ఏమీ తిన త్రాగ కుండా ఉన్న వ్యక్తి పొద్దెక్కిన తర్వాత కూడా చేయవచ్చును.

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Video Courtesy: Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.

%d bloggers like this: