సున్నతు నమాజుల ఘనత السنن الرواتب [Video]

https://safeYouTube.net/w/5XCq

వక్త : ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ
Video Courtesy: Dawah and Foreigners guidance office, zulfi, Saudi Arabia.

అదనపు నమాజులు