పాపుల జాబితాలో చేరకూడదని చేతులు కాల్చుకున్న యువకుని గాధ [వీడియో]

పాపుల జాబితాలో చేరకూడదని చేతులు కాల్చుకున్న యువకుని గాధ
https://youtu.be/glPEuAcNRsI [9 నిముషాలు]
వక్త: సయ్యద్ అబ్దుస్సలామ్ ఉమ్రి (హఫిజహుల్లాహ్)

మరిన్ని కధలు:
https://teluguislam.net/category/stories-kadhalu/

నిత్య వధువు నిరంతర సాధువుగా మారిన వేళ [గాధ] (వీడియో)

నిత్య వధువు నిరంతర సాధువుగా మారిన వేళ [గాధ] (వీడియో)
https://youtu.be/Z9jbQBLwys8 [8 నిముషాలు]
వక్త: సయ్యద్ అబ్దుస్సలామ్ ఉమ్రి (హఫిజహుల్లాహ్)

మరిన్ని కధలు:
https://teluguislam.net/category/stories-kadhalu/

సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [ఆడియో]

సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ
https://youtu.be/HVq6SNiWQRs [11 నిముషాలు]

ప్రతీ ఒక్కరూ తప్పకుండా వినవలసిన అంశం ఇది ⤵️
సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు 🎤
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
⏰ 11:29 నిమిషాలు
జుమా ఖుత్బా ఇచ్చేవారికి కొన్ని పాయింట్స్

ఇంటి ఓనర్ కి డబ్బు అప్పు ఇచ్చి, దానికి వడ్డీ తీసుకోకుండా, అతని ఇంట్లో అద్దె ఇవ్వకుండా ఉండవచ్చా? [ఆడియో]

ఇంటి ఓనర్ కి డబ్బు అప్పు ఇచ్చి, దానికి వడ్డీ తీసుకోకుండా, అతని ఇంట్లో అద్దె ఇవ్వకుండా ఉండవచ్చా? [ఆడియో]
https://youtu.be/9_0mCbZ5wWc [5 నిముషాలు]

(తీర్పు దినం రోజు) వడ్డీ సొమ్ము తినేవారు షైతాను పట్టటంవల్ల ఉన్మాది అయిన వాని లాగానే నిలబడతారు. వారికీ దుర్గతి పట్టడానికి కారణం “వ్యాపారం కూడా వడ్డీలాంటిదే కదా!” అని వారు అనటమే. వాస్తవానికి అల్లాహ్ వ్యాపారాన్ని ధర్మసమ్మతం చేసి, వడ్డీని నిషేధించాడు. కనుక ఎవరు తన ప్రభువు వద్ద నుంచి వచ్చిన హితబోధను విని వడ్డీని మానుకున్నాడో, అతను గతంలో పుచ్చుకున్నదేదో పుచ్చుకున్నాడు. అతని వ్యవహారం దైవాధీనం. ఇకమీదట కూడా దీనికి పాల్పడినవారే నరకవాసులు. వారు కలకాలం అందులో పడి ఉంటారు.  [అల్ బఖర – 2 : 275 ]

అల్లాహ్ వడ్డీని హరింపజేస్తాడు. దానధర్మాలను పెంచుతాడు. మేలును మరిచేవారిని, పాపిష్టులను అల్లాహ్ సుతరామూ ప్రేమించడు.విశ్వసించి (సున్నత్ ప్రకారం) సత్కార్యాలు చేసేవారికి, నమాజులను నెలకొల్పేవారికి, జకాత్ ను చెల్లించేవారికి తమ ప్రభువు వద్ద పుణ్యఫలం ఉంది. వారికెలాంటి భయంగానీ, చీకూ చింతగానీ ఉండవు.

ఓ విశ్వసించినవారలారా! అల్లాహ్ కు భయపడండి. మీరు నికార్సయిన విశ్వాసులే అయినట్లయితే మిగిలిఉన్న వడ్డీని విడిచి పెట్టండి. ఒకవేళ మీరు గనక అలా చేయనట్లయితే అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్తతో యుద్ధానికి సిద్ధంకండి. ఒకవేళ మీరు పశ్చాత్తాపం చెందితే మీ అసలు సొమ్ము మీకే ఉంటుంది. మీరు ఒకరికి అన్యాయం చేయకూడదు. మీకు కూడా అన్యాయం జరగకూడదు. ఒకవేళ రుణగ్రస్తుడు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే అతని పరిస్థితి మెరుగుపడే వరకూ అతనికి గడువు ఇవ్వాలి. లేదా మన్నించి దానంగా వదిలి పెట్టండి. మీరే గనక తెలుసుకోగలిగితే ఇది మీకొరకు శ్రేయోదాయకం.[అల్ బఖర – 2 : 276 – 280 ]

వడ్డీ:
https://teluguislam.net/category/riba-interest-vaddi/

వడ్డీ (Interest, Riba)

వడ్డీ – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV1NM8ynZdYubB7u7F0gGvnP

దైవ భీతితో కంటతడి పెట్టటం – హబీబుర్రహ్మాన్ జామి’ఈ [వీడియో]

దైవ భీతితో కంటతడి పెట్టటం – హబీబుర్రహ్మాన్ జామి’ఈ [వీడియో]
https://youtu.be/J1AoCveWZ2s [11 నిముషాలు]

దైవ భీతితో కంటతడి పెట్టటం – హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) [PDF]
https://teluguislam.files.wordpress.com/2022/01/rs-54.pdf

హజ్రత్ అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ప్రబోధించారు:

“(పితకబడిన) పాలు తిరిగి పొదుగులోకి వెళ్ళిపోయే వరకూ దైవభీతితో కంటతడి పెట్టినవాడు నరకానికి పోడు. అదేవిధంగా దైవ మార్గంలో లేపబడిన దుమ్ముధూళి, నరకధూమంతో కలవదు.”

(తిర్మిజీ దీనిని ఉల్లేఖించి, హసన్ మరియు సహీహ్ పేర్కొన్నారు. (సుననె తిర్మిజీలోని జిహాద్ ప్రకరణం)

హజ్రత్ అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) గారే చేసిన కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా తెలియజేశారు:

“అల్లాహ్ నీడ తప్ప మరెలాంటి నీడకనబడని (ప్రళయ) దినాన దేవుడు ఏడుగురిని తన (కారుణ్య) ఛాయలో ఉంచుతాడు. ఆ ఏడుగురు: (1) న్యాయంగా పరిపాలిం చిన పాలకుడు. (2) తన యవ్వనాన్ని దైవారాధనలో గడిపిన యువకుడు. (3) మనసంతా మస్జిద్లోనే ఉండే వ్యక్తి. (4) కేవలం దైవ ప్రసన్నత కోసం పరస్పరం ప్రేమించుకునే ఇద్దరు వ్యక్తులు (అలాగే), దైవ ప్రసన్నత ప్రాతిపదికగా పరస్పరం విడిపోయేవారు. (5) అందం, అంతస్థూ కలిగి వున్న స్త్రీ చెడు కార్యానికి పిలిస్తే తాను దేవునికి భయపడుతున్నానంటూ ఆమె కోరికను నిరాకరించిన వ్యక్తి. (6) కుడి చేత్తో చేసింది ఎడమచేతికి కూడా తెలియ నంత గోప్యంగా దానాలు చేసిన వ్యక్తి. (7) ఏకాంతంలో అల్లాహ్ ను జ్ఞాపకం చేసు కొని (ఆయన భీతితో) కన్నీరు కార్చిన వ్యక్తి.” (బుఖారీ – ముస్లిం)

హజ్రత్ అబ్దుల్లాహ్ బిన్ షిఖీర్ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం:

“నేనొకసారి దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ సమయంలో ఆయన నమాజ్ చేస్తున్నారు. (నమాజ్లో) ఆయన ఏడుస్తుంటే పొయ్యిపై ఉంచిన కుండ శబ్దం చేసినట్టు ఆయన రొమ్ము నుండి శబ్దం రాసాగింది.”

(ఈ హదీసు ప్రామాణికమైనది, అబూ దావూద్ దీనిని ఉల్లేఖించారు. దీన్నే ఇమామ్ తిర్మిజీ ‘షమాయిల్లో ప్రామాణికమైన ఆధారంతో ఉల్లేఖించారు.)

17:109 وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩
వారు విలపిస్తూ, ముఖాల ఆధారంగా (సాష్టాంగ) పడిపోతారు. ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ వారి అణకువను (వినమ్రతను) మరింత పెంచుతుంది.

19:58 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩
అల్లాహ్‌ అనుగ్రహించిన ప్రవక్తలు వీరు. వారు ఆదం సంతతికి చెందినవారు. నూహుతో పాటు మేము ఓడలోకి ఎక్కించిన వారి వంశీయులు. ఇబ్రాహీము, యాఖూబు (ఇస్రాయీలు)సంతతికి చెందినవారు. వారంతా మా ద్వారా సన్మార్గం పొందినవారు, మా చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రజల్లోని వారు. వారి ముందు కరుణామయుడైన అల్లాహ్ వచనాలు పారాయణం చేయబడినప్పుడు వారు విలపిస్తూ సాష్టాంగపడేవారు.

53:59 أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ
ఏమిటీ, మీరు ఈ విషయంపై ఆశ్చర్యపోతున్నారా?
53:60 وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
నవ్విపోతున్నారా? ఏడుపు రావటం లేదా?

ముస్లిం స్త్రీలు డ్వాక్రా గ్రూప్ లో ఉండవచ్చా? [వీడియో]

ముస్లిం స్త్రీలు డ్వాక్రా గ్రూప్ లో ఉండవచ్చా? [వీడియో]
https://youtu.be/xzuIDuGAL9Y [5 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

వడ్డీ (Interest, Riba)

నాలుక ఉపద్రవాలు – Dangers of the Tongue [వీడియో]

నాలుక ఉపద్రవాలు – Dangers of the Tongue
https://youtu.be/4_uBq6Qy5lM [20 నిముషాలు]
వక్త: హబీబుర్ రహ్మాన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఈ క్రింది లింక్‌ దర్శించి, మీ స్నేహితులు మరియు బంధువులు మా వాట్సాప్ గ్రూపులో చేరవచ్చు: గ్రూప్ 1: https://chat.whatsapp.com/JYb4QhZ4Hlu5Ek076Xx4fJ

పెద్ద పాపాలను గుర్తించడం ఎలా? How to identify the Major Sins?

పెద్ద పాపాలను గుర్తించడం ఎలా? How to identify the Major Sins?
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/GvxwOoF68I0 [5 నిముషాలు]

పాపాలు (Sins): https://teluguislam.net/sins/

చిన్న పాపాలే కదా! అని నిర్లక్ష్యం చేయకండి (Small Sins)

చిన్న పాపాలే కదా! అని నిర్లక్ష్యం చేయకండి (Small Sins)
https://youtu.be/h1r-P4CloOw [11 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

పాపాలు (Sins):
https://teluguislam.net/sins

సర్వనాశనం చేసే ఘోరాతి ఘోరమైన ఏడు పాపాలు

నేను మీకు అన్నిటికంటే ఘోరమైన పాపాలను గురించి తెలుపనా?

సామాజిక రుగ్మతలు మరియు వాటి నివారణోపాయాలు [వీడియో]

“మేము చేస్తున్న చెడ్డ పనులు ఎవరూ చూడటంలేదు కదా” అనే వారికి హెచ్చరిక [వీడియో]

అల్లాహ్ యొక్క హద్దులను మితిమీరకండి [వీడియో]

అల్లాహ్ యొక్క హద్దులను మితిమీరకండి [వీడియో]

అల్లాహ్ యొక్క హద్దులను మితిమీరకండి [వీడియో]
వక్త: షరీఫ్, వైజాగ్ (హఫిజహుల్లాహ్), మదీనా యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్
https://youtu.be/VKKIMPEnFmM [46 నిముషాలు]

షేఖ్ షరీఫ్, మదీనా గ్రాడ్యుయేట్ – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0AKZXyDn6KYNFu5ok4ZFtb

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

%d bloggers like this: