ఇమాం వెనక ప్రతి ఒక్కరూ సూరహ్ ఫాతిహ తప్పని సరిగా చదవాలా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[4:55 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

నమాజు మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/five-pillars/salah-namaz-prayer/

%d bloggers like this: