హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) – ఇమామ్ నవవి

riyadus-saliheen-telugu-islam-1

Hadeesu Kiranaalu (Riyadus Saliheen) –  by Imam Nawawi
[పుస్తకం మొదటి సంపుటం – రెండవ సంపుటం ] 

Compiled by: Imam Abu Zakaria Yahya Bin Sharaf Navavi
Published by: AL-Huq Telugu Publications, Akbarbagh, Hyderabad

రియాదుస్సాలిహీన్ (హదీసు కిరణాలు) [అన్నీ వీడియో పాఠాలు]
https://teluguislam.net/2021/01/28/riyad-us-saliheen-hadeeth-lessons

హదీసు కిరణాలు భాగము-1 :

[0] ప్రారంభ ప్రకరణం

1.     సకల అంతర్బాహ్య వాక్కర్మలలో , సర్వ కాల  సర్వావస్థల్లో  సంకల్ప శుద్ది  అవసరం
2.     పశ్చాత్తాపం (తౌబా)
3.     సహనం , ఓర్పు
4.     సత్యం
5.     దైవధ్యానం
6.     దైవభీతి
7.     ద్రుడనమ్మకం , దైవాన్నే నమ్ముకోవటం
8.     నిలకడ , స్థయిర్యం
9.     దేవుని గొప్ప సృష్టితాలలో యోచన గురించి …
10.   సత్కార్యాల కోసం తొందరపడటం , సత్కార్యానికి ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా , చిత్త శుద్ధితో ….
11.   పోరాట పటిమ
12.   చరమ ఘడియల్లో ఎక్కువగా సత్కార్యాలు చెయ్యాలి
13.   మంచి పనులకు మార్గాలు అనేకం
14.   ఆరాధనలో మధ్యే మార్గం
15.   సత్కార్యాలను నిత్యం పాటిస్తూ వుండాలి
16.   ప్రవక్త సంప్రదాయాన్ని , మర్యాదలను కాపాడాలి
17.   ధైవాజ్ఞను పాలించటం అవసరం
18.   కొత్త పోకడలు , నూతన ఆచారాలను సృష్టించరాదు
19.   ఒక మంచి పని లేక చెడు పనిని మొదలు పెట్టిన వాడు
20.   ప్రజల్ని మంచి లేక చెడు వైపుకు పిలవటం గురించి ….
21.   మంచికి , దైవభక్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో చేదోడు వాదోడుగా వుండటం
22.   శ్రేయోభిలాష
23.   మంచిని గురించి ఆదేశించటం , చెడు నుంచి ఆపటం
24.   బుద్ది చెప్పి గడ్డి తినే వారి పర్యవసానం
25.   అమానతులు
26.   దుర్మార్గ నిషేధం , దౌర్జన్యాలను అడ్డుకోవాలి
27.   ముస్లింల మర్యాదలను గౌరవించాలి
28.   తోటి ముస్లింల లోపాలను కప్పి పుచ్చాలి
29.  తోటి ముస్లింల అవసరాలను తీర్చటం
30.   సిఫారసు చేయటం
31.   ప్రజల మధ్య సయోధ్యకు ప్రయత్నిచటం
32.   దీన , నిరుపేద ముస్లింల విశిష్టత
33.   అనాధలు , బాలికలు , బలహీనుల ….పట్ల మృదువుగా మెలగాలి
34.   స్త్రీల పట్ల సద్ వ్యవహారం
35.   భర్త హక్కులు
36.   ఆలు ,బిడ్డలపై ఖర్చు చేయటం
37.   ప్రీతికరమైన సంపదను ఖర్చు చేయటం
38.   తన ఇంటి వారిని , తన అధీనంలో వున్న వారిని దైవానికి విధేయత చూపమని ఆజ్ఞాపించటం
39.   ఇరుగు పొరుగు వారి హక్కుల్ని నెరవేర్చాలి
40.   తల్లి దండ్రుల ఎడల గౌరవం , బంధువుల హక్కులు
41.   తల్లి దండ్రులను ఎదిరించటం , భందుత్వాలను తెంచటం నిషిద్ధం
42.   తల్లి దండ్రుల మిత్రుల పట్ల , ఇల్లాలి స్నేహితురాళ్ళ పట్ల మర్యాదగా ….
43.   దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) పరివారాన్ని , వారి ఔన్నత్యాన్ని గౌరవించాలి
44.   పండితులను , పెద్దలను , పలుకుబడి గలవారిని గౌరవించాలి
45.   మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళాలి …
46.    దైవం కోసం ప్రేమించమని ప్రోత్సహించటం , తోటి మనిషిని ప్రేమిస్తే అతని ముందు తన ప్రేమను ప్రకటించటం
47.   దైవానికి ఇష్టమైన  దాసుని లక్షణాల గురించి ….
48.   సజ్జనుల్ని, బలహీనుల్ని , అభాగ్యుల్ని  హింసించటం మహాపాపం
49.   ప్రజలతో వారి బాహ్యాచరణల్ని  బట్టి వ్యవహరించాలి
50.   దైవ భీతి
51.   దైవ కారుణ్యం  పట్ల ఆశాభావం
52.   ఆశా భావ విశిష్టత
53.   దైవం పట్ల భీతి , ఆశ రెండూ వుండాలి
54.   దైవ భీతితో కంటతడి పెట్టటం …. దైవాన్ని కలుసు కోవాలని వేగిర పడటం
55.   ఐహిక అనాసక్తత …  నిరుపేద జీవితాన్ని గడపటం
56.   పస్తులతో , ఆర్ధిక ఇబ్బందులతో జీవితం గడపటం , మామూలు సౌకర్యాలతోనే తృప్తిగా బతకటం
57.   ఆత్మ తృప్తితో బ్రతకటం , ఇతరుల ముందు చేయిచాపకుండా వుండటం
58.   అర్ధింపు , అత్యాశలు లేకుండా లభించే ధనాన్ని స్వీకరించవచ్చు
59.   చెమటోడ్చి డబ్బు సంపాదించి , తన స్వయాన్ని పోషించుకోవడంతో పాటు ఇతరులకు కూడా సహాయం ….
60.   దాతృత్వం ,  ఔదార్యం , దైవ ప్రసన్నతా దృష్టితో మంచి పనులకోసం  ధనం  ఖర్చు పెట్టటం
61.   పిసినారితనానికి , పేరాశకు దూరంగా వుండాలి
62.   త్యాగం , సానుభూతి
63.   పారలౌకిక విషయాల్లో ఒకర్నొకరు మించి పోవటానికి ప్రయత్నించటం
64.   కృతజ్ఞుడైన ధనవంతుడు
65.   మరణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ వుండటం , కోరికల్ని అదుపులో వుంచుకోవటం
66.   పురుషులు సమాధుల్ని సందర్శించటం గురించి
67.   ఆపదలు వచ్చినప్పుడు చావుని కోరుకోరాదు , ధర్మంలో ఉపద్రవాలు తలెత్తినప్పుడు మాత్రం …
68.   సందేహాస్పద విషయాల జోలికి పోరాదు
69.   కల్లోలం , ఉపద్రవాలు చెలరేగినప్పుడు ఏకాంతాన్ని ఆశ్రయించటం
70.   సహా జీవన శ్రేష్టత
71.   తోటి విశ్వాసుల పట్ల నమ్రతతో … వ్యవహరించాలి
72.   గర్వాహంకారాలను ప్రదర్శించటం నిషిద్ధం
73.   ఉత్తమ నడవడిక
74.   సౌమ్యం , విజ్ఞత , మృదుత్వం
75.   మన్నిం పుల  వైఖరి , మూర్ఖుల పట్ల ఉపేక్షా భావం
76.   కస్టాలు ఎదురైనప్పుడు సహనం వహించటం
77.   షరియత్ ఆదేశాల పట్ల అపచారం జరిగితే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయాలి
78.   పాలకులు ప్రజల పట్ల మృదువుగా వ్యవహరించాలి
79.   న్యాయశీలుడైన పరిపాలకుడు
80.  ధర్మ సమ్మతమైన విషయాల్లో పాలకులకు విధేయత చూపటం విధి , అధర్మ విషయాల్లో వారికి విధేయత చూపటం నిషిద్ధం
81.   పదవుల్ని కాంక్షించకూడదు , తన అవసరం లేదను కున్నప్పుడు …
82.   రాజులు , న్యాయమూర్తులు … తమ కొలువులో సదాచార సంపన్నులైన వారినే ఉద్యోగులుగా నియమించు కోవాలి…
83.   పాలనాదికారాలను … అడిగేవారికి … ఇవ్వకూడదు

[1] సంస్కార ప్రకరణం

84.   వ్రీడ, దాని మహత్యం
85.   రహస్యాలను దాచటం
86.   వాగ్దాన పాలన
87.   మంచి అలవాట్లను కొనసాగించాలి
88.   ఇతరుల్ని కలుసుకునే టప్పుడు వారితో నవ్వుతూ మాట్లాడాలి
89.   ఎదుటి వ్యక్తికి అర్ధం అయ్యే విధంగా మాట్లాడాలి
90.  తోటి వారి మాటల్ని రహస్యం కాకపోతే వినవచ్చు …
91.   హిత భోధ లోనూ మధ్యేమార్గాన్ని అవలంబించాలి
92.   ప్రశాంతత, హుందాతనం
93.   నమాజుకు గాని … ఇత్యాది ఆరాధనలకోసం గాని వెళ్ళినప్పుడు ప్రశాంతంగా వెళ్ళాలి
94.   అతిధులకు మర్యాద చేయటం
95.   శుభవార్తలు అందచేయటం, శుభాకాంక్షలు తెలుపటం ….
96.   బంధు మిత్రుల్ని సాగనంపినప్పుడు హితవు చెప్పి మరీ సాగనంపాలి
97.   ఇస్తిఖార మరియు పరస్పరం సంప్రదింపులు జరుపుకోవటం గురించి
98.   పండుగ నమాజులకు … మరే ఆరాధనకైనా వెళ్లి నప్పుడు దారులు మార్చి నడిస్తే పుణ్యంతో పాటు ఎక్కువ ప్రదేశాల్లో దైవారాధన చేసినట్లు అవుతుంది
99.   ప్రతి మంచి పనినీ కుడి వైపు నుంచి ఆరంభించటం అభిలషణీయం

[2] భోజన నియమాలు

100.    భోజనానికి ముందు బిస్మిల్లా పటించాలి , చివర్లో అల్హందులిల్లా  అనాలి
101.    అన్నంలో లోపం ఎత్తి చూపకూడదు,బాగుంటే పొగడాలి
102.    ఉపవాసి ముందు అన్నం సమర్పించబడితే  అతను ఏమి చేయాలి?
103.    అతిధి తనతోపాటు మరెవరినైనా విందుకు తీసుకెల్లదలిచినపుడు
104.    కంచంలో తమకు దగ్గరున్న పదార్థాలు తీసుకొని తినాలి
105.    బంతి భోజనంలో తోటివారి అనుమతి లేకుండా తినుబండారాలు ఒకేసారి రెండేసి చొప్పున తినకూడదు
106.    ఎంత తిన్నా కడుపు నిండక పొతే ఏమి చేయాలి?
107.    పళ్ళెంలో ఒక ప్రక్క నుండి తినాలి
108.    ఒత్తిగిలి తినడం అవాంఛనీయం
109.    మూడు వ్రేళ్ళతో తినడం, అన్నం తిన్న తర్వాతా వ్రేళ్ళను నాక్కోవటం…
110.    అన్నం తక్కువగా ఉండి  తినే వాళ్ళు ఎక్కువమంది ఉంటె ఏం చేయాలి?
111.    పానీయం సేవించే పద్ధతి?
112.    కూజాల మూతికి నోరు తగిలించి నీళ్ళు త్రాగటం అవాంఛనీయం. అయితే..
113.    పానీయాల్లో ఊదటం అవాంఛనీయం
114.    పానీయం కూర్చొని త్రాగటం ఉత్తమం
115.    పానీయ పంపిణీ దారుడు  అందరికన్నా చివర్లో తాగాలి
116.    వెండి బంగారు పాత్రలు మినహా పరిశుభ్రమైన ఇతర పాత్రలన్నింటిలో  పానీయాన్ని సేవించవచ్చు

[3] వస్త్రధారణ ప్రకరణం

117.    తెల్లదుస్తులు  ధరించటం అభిలషణీయం .  ఎరుపు , ఆకుపచ్చ …
118.    చొక్కా ధరించటం అభిలషణీయం
119.    చొక్కా , చొక్కా చేతులు , లుంగీ , తలపాగా కొనలు ఎంత పొడవు ఉండవచ్చనే విషయం
120.    అణకువ కొద్దీ ఖరీదైన దుస్తుల్ని ధరించకుండా వుండటం
121.    వస్త్రధారణలో మధ్యేమార్గాన్ని అవలంబించటం …
122.    పట్టువస్త్రాలు ధరించటం పురుషులకు నిషిద్దం …
123.    గజ్జి , దురద వున్నవారు పట్టుబట్టలు ధరించవచ్చ్చు
124.    చిరుత తోలు మీద కూర్చోరాదు … దాన్ని వాహనం మీద ఆసనంగా ఉపయోగించరాదు
125.    కొత్తబట్టలు , కొత్తచెప్పులు మొదలగునవి తొడుకున్నప్పుడు  ఏమని పలకాలి ?
126.    దుస్తులు ధరించేటప్పుడు కుడివైపు నుండి ఆరంభించాలి?

[4] నిద్ర ప్రకరణం

127.    నిద్రపోయేటప్పుడు  చేయవలసిన ప్రార్ధనలు
128.    వెల్లకిలా పడుకోవటం , ఒక కాలి మీద మరొక కాలు పెట్టుకొని పడుకోవటం
129.    సమావేశ నియమాలు
130.    స్వప్నాలు, వాటికి సంబంధించిన విషయాలు

[5] సలాం ప్రకరణం

131.    సలాం విశిష్టత , సలాంను సర్వ సామాన్యం చేయాలి
132.    సలాం చేసే పద్ధతి
133.    సలాం నియమాలు
134.    మాటిమాటికీ  సలాం చేసుకుంటూ ఉండటం అభిలషణీయం ….
135.    ఇంట్లోకి ప్రవేశించేటప్పుడు సలాం చేసి ప్రవేశించాలి
136.    పిల్లలకు సలాం చేయటం
137.    పురుషుడు  స్త్రీలకు, స్త్రీలు పురుషులకు సలాం చేయటం గురించి
138.    దైవ తిరస్కారులకు ముందుగా సలాం చేయటం నిషిద్ధం
139.    సమావేశం నుంచి లేదా తనతో పాటు కూర్చొని ఉన్నవారికి దగ్గర్నుంచి లేచి వెళ్ళేటప్పుడు వారికి సలాం చేసి వెళ్ళాలి
140.    అనుమతి కోరటం – దాని పద్ధతి
141.    అనుమతి కోరినప్పుడు ఎవరిని అడిగితే ‘నేను’ అని అనరాదు ….
142.    తుమ్ముకు సంబంధించిన ఆదేశాలు
143.    పరస్పరం కలుసుకున్నప్పుడు కరచాలనం చేసుకోవటం …. నగుమోముతో పలకరించటం , మంచి వ్యక్తుల చేతుల్ని ముద్దాడటం

[6] రోగుల పరామర్శ ప్రకరణం

144.    వ్యాదిగ్రస్తున్ని పరామర్శించటం , శవం వెంట వెళ్లటం ….
145.    వ్యాధిగ్రస్తుని కోసం ఏమని ప్రార్ధించాలి ?
146.    రోగి బాపతు వారిని రోగి యోగక్షేమాలు  అడుగుతూ ఉండటం అభిలషణీయం
147.    జీవితం మీద ఆశలు వదులుకున్నవాడు ఏమని ప్రార్ధించాలి ?
148.    రోగి పట్ల ఉత్తమంగా వ్యవహరించాలని రోగి ఇంటివారికి హితవు చెప్పాలి ….
149.    దైవం పట్ల అప్రసన్నతా భావంతో కాకుండా …. రోగి తనకు భాదగా , జ్వరంగా ఉందని చెప్పటంలో తప్పులేదు
150.    మరణం సమీపించిన వారిని కలిమా పాటించమని ప్రోత్సహించాలి
151.    మృతుని కనురెప్పలు మూసినాక ఏమని ప్రార్ధించాలి ?
152.    మృతుని దగ్గర కూర్చొని ఉన్నవారు , మృతుని కుటుంబీకులు ఏమని ప్రార్ధించాలి ?
153.    ఏడ్పులు , పెడబొబ్బలు లేకుండా మృతుని గురించి విలపించటం ధర్మ సమ్మతమే
154.    మరణించిన వారి గురించి చెడుగా చెప్పుకోరాదు
155.    జనాజా నమాజ్ చేయటం …. జనాజా వెంట నడవటం …. జనాజా వెంట స్త్రీలు వెళ్లటం ….
156.    జనాజా నమాజ్ లో  ఎక్కువమంది పాల్గొనటం , మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పంక్తులుగా నిన్చోవటం
157.    జనాజా నమాజ్ లో పాటించబడే దుఆల వివరణ
158.    జనాజాను త్వరగా శ్మశానానికి తీసుకువెళ్ళాలి
159.    మృతుని అప్పు తీర్చటంలో , అంత్యక్రియల్లో తొందర చేయాలి
160.    శ్మశానంలో హితభోద చేయవచ్చు
161.    మృతున్ని  ఖననం చేసిన తరువాత అతని శ్రేయస్సు కొరకు ప్రార్ధించటం ….
162.    మృతుని తరుఫు నుండి దానధర్మాలు చేయటం , అతని శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్ధించటం
163.    మృతుని మంచితనాన్ని కొనియాడ వచ్చు
164.    సంతాన వియోగం పట్ల సహనం వహించే వారికి లభించే పుణ్యం
165.    దుర్మార్గుల సమాధుల , అవశేషాల మీదుగా వెళ్ళినప్పుడు భయపడుతూ… విలపిస్తూ వెళ్ళాలి…..

[7] ప్రయాణ ప్రకరణం

166.    గురువారం రోజు ఉదయం ప్రయాణం మొదలు పెట్టటం అభిలషణీయం
167.    ప్రయాణానికి కలిసి బయలుదేరటం , ప్రయాణం లో తమలో ఒకనిని నాయకునిగా ఎన్నుకోవటం
168.    ప్రయాణానికి సంభందించిన ఇతర ఆదేశాలు
169.    తోటి ప్రయాణీకులకు సహాయం చేయటం
170.    వాహనమెక్కి ప్రయాణానికి బయలుదేరినప్పుడు పాటించవలసిన దుఆలు
171.    ప్రయాణం లో మెరక ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నప్పుడు “ అల్లాహు అక్బర్  “ అని అనాలి .పల్లపు ప్రాంతాలలో దిగుతున్నప్పుడు “సుబహానల్లా హ్ “ అని అనాలి
172.    ప్రయాణా వస్థ లో  దుఅ చేయటం మంచింది
173.    ప్రయాణం లో ఎవరైనా కీడు తలపెడ తారేమోనన్న్న భయముంటే ఈ దుఅ చేసుకోవాలి
174.    ప్రయాణంలో దిగిన చోట ఈ వాక్యాలు పాటించాలి
175.    బాటసారి పని ముగిసిన వెంటనే ఇంటి ముఖం పట్టాలి
176.    ప్రయాణం నుండి పగటిపూట ఇంటికి తిరిగిరావటం అభిలషణీయం . రాత్రివేళ తిరిగి రావటం అవాంచనీయం
177.    ప్రయాణం నుంచి తిరిగొచ్చి తమ నగరాన్ని చూడగానే ఏమని ప్రార్ధించాలి ?
178.    ప్రయాణం నుంచి తిరిగోచ్చేవారు  ముందుగా తమ ఇంటిని దగ్గరలో ఉన్న మజీద్ కు వెళ్లి రెండు రకాతుల నమాజ్ చేసుకోవటం అభిలషణీయం
179.    స్త్రీలు ఒంటరిగా ప్రయాణించటం నిషిద్ధం

హదీసు కిరణాలు భాగము 2 (Volume 2)

[8] మహత్యాల ప్రకరణం

180. దివ్య ఖురాన్ పారాయణ మహత్యం
181. ఖురాన్ ను కంటస్థం చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మరచిపోకుండా గుర్తుంచుకోవాలి
182. ఖురాన్ ను మధురాతి మధురంగా పారాయణం చేయటం , చదివించుకొని మరీ వినటం ….
183. కొన్ని ముఖ్యమైన సూరాల , సూక్తుల పటనం
184. అందరూ ఒక చోట చేరి ఖురాన్ పారాయణం చేయటం ….
185. వుజూ ఘనత
186. అజాన్ ఘనత
187. నమాజుల ఘనత
188. ఫజ్ర్ , అసర్ నమాజుల ఘనత
189. మస్జిద్ లకు కాలి నడకన వెళ్ళటం
190. నమాజ్ కై నిరీక్షించటం
191. సామూహిక నమాజ్ ఘనత
192. ఫజ్ర్ మరియు ఇషా సామూహిక నమాజుల్లో పాల్గొనటం
193. ఫజ్ర్ నమాజుల పరిరక్షణ విషయమై ఆజ్ఞలు , వాటిని త్యజించటం పై కటినమైన వారింపులు
194. మొదటి పంక్తి ఘనత , ముందుగా తొలి పంక్తుల్ని భర్తీ చేయాలి , పంక్తులు తిన్నగా మధ్యలో ఖాళీ స్థలం లేకుండా ఉండాలి
195. ఫర్జ్ నమాజులతో పాటు సున్నతే ము అకద్దా ఘనత
196. ఉదయపు నమాజులో రెండు రకాతుల సున్నత్ విషయమై తాకీదు
197. ఫజ్ర్ వేళ సున్నత్ నమాజును సంక్షిప్తంగాచేయాలి , ఆ నమాజులో పటించవలసిన సూరాలు …
198. ఫజ్ర్ వేళ సున్నత్ తర్వాత కాసేపు కుడివైపు తిరిగి పడుకోవటం … తహజ్జుదు నమాజు ….
199. జుహర్ కు సంబంధిన సున్నత్ లు
200. అసర్ కు సంబంధిన సున్నత్ లు
201. మగ్ రిబ్ ముందు , దాని తర్వాత చేయబడే సున్నత్ లు
202. ఇషాకు ముందు , ఆ తర్వాత చేయబడే సున్నత్ లు
203. జుమా నమాజ్ వేళ చేయబడే సున్నత్ లు
204. నఫిల్ నమాజులను ఇంట్లో చేయటం , ఫర్జ్ తరువాత నఫిల్ కోసం స్థలం మార్చటం ….
205. విత్ర్ నమాజు చేయమని ప్రోత్సాహం , అది సున్నతే ము అక్కదా ….
206. చాప్త్ నమాజు – దాని రకాతుల సంఖ్య
207. చాప్త్ నమాజుకు సమయం
208. తహియ్యతుల్ మస్జిద్ నమాజు ….
209. వుజూ తర్వాత రెండు రకాతుల నమాజు
210. జుమానాటి ఘనత , జుమా నమాజు …..
211. వరాలు ప్రాప్తిన్చినప్పుడు , ఆపదలు తొలగిపోయినపుడు కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా దైవ సన్నిధిలో మోకరిల్లటం
212. రాత్రి పూట చేసే నమాజు ఘనత
213. రంజాన్ లో ఖియాం ( తరావీహ్ నమాజు )
214. లైలతుల్ ఖద్ర్ లో చేయబడే నమాజు ….
215. మిస్వాక్ ఘనత ,మానవ సహజమైన ఆచరణలు
216. జకాత్ విధింపు – దాని ఘనత …
217. రంజాన్ ఉపవాసాల విధింపు , వాటి ఘనత ….
218. రంజాన్ మాసంలో ముఖ్యంగా చివరి దశకంలో దానధర్మాలు , సత్కార్యాలు అధికంగా చేయాలి
219. సగం షాబాన్ మాసం తరువాత రంజాన్ కి ముందు ఉపవాసం పాటించ కూడదు ….
220. నెలవంకను చూసినప్పుడు పటించ వలసిన దుఅ
221. సహరీ భోజనంలో ఆలస్యం చేయటం ….
222. ఇఫ్తార్ లో త్వరపడటం , ఇఫ్తార్ కోసం ఆహార పదార్ధాలు , ఇఫ్తార్ తరువాతి దుఆ
223. ఉపవాసి తన నాలుకను , ఇతర అవయవాలను అధర్మమైన పనుల నుండి కాపాడుకోవాలి
224. ఉపవాసానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆదేశాలు
225. ముహర్రం , షాబాన్ మరియు గౌరవ ప్రదమైన మాసాల్లో ఉపవాసం పాటించటం
226. జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం ….
227. అరాఫా రోజు మరియు ముహర్రం మాసపు తొమ్మిదో పదో తేదీల్లో ఉపవాసం
228. షవ్వాల్ మాసపు ఆరు రోజుల ఉపవాసం
229. సోమ గురువారాల్లో ఉపవాసము ఉండటం
230. ప్రతి నెల మూడు రోజులు ఉపవాసం పాటించటం
231. ఇఫ్తార్ చేయించే వారి ఘనత , అతిధి ఆతిధ్య కర్తను దీవించే పద్ధతి 

[9] ఏతెకాఫ్ ప్రకరణం

232. ఏతెకాఫ్ ప్రాశస్త్యం 

[10] హజ్ ప్రకరణం

233. హజ్ విధింపు ఘనత 

[11] జిహాద్ ప్రకరణం

234. జిహాద్ ఘనత
235. పరలోకపు పుణ్యం రీత్యా అమరగతులుగా భావింపబడేవారి భౌతిక గాయాలకు గుస్ల్ చేయించి నమాజు చేయటం … అవిశ్వాసులతో యుద్ధం చేస్తూ అమరులైన వారి భౌతిక గాయాలకు గుస్ల్ అవసరం లేదు ….
236. బానిస విమోచన విశిష్టత
237. బానిసలపట్ల సద్వ్యవహారం
238. యజమాని హక్కుల్ని నెరవేర్చే బానిస
239. ఉపద్రవ కాలంలో దైవారాధన చేయటం
240. పరస్పర వ్యవహారాల్లో మృదువుగా వ్యవహరించాలి .. 

[12] విజ్ఞాన ప్రకరణం

241. విజ్ఞానం ఘనత 

[13] దైవ స్తోత్రం , దైవ కృతజ్ఞతల ప్రకరణం

242. స్తోత్రం , కృతజ్ఞతల వైశిష్ట్యం
243. దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) కోసం దరూద్ పంపించటం 

[14] దైవధ్యాన ప్రకరణం

244. ధైవస్మరణం విశిష్టత
245. నించొని , కూర్చొని ….ఏ స్థితిలో అయినా ధైవస్మరణ చేయవచ్చు ….
246. నిద్ర పోయేటప్పుడు , మేల్కొన్న తరువాత దుఆ
247. ధైవస్మరణ సమావేశాలు ఎంతో పుణ్యప్రదమైనవి….
248. ఉదయం, సాయంత్రం ధైవస్మరణ
249. నిద్ర పోయేటప్పుడు చేసే ప్రార్ధనలు 

[15] ప్రార్ధనల ప్రకరణం

250. ప్రార్ధన విశిష్టత
251. పరోక్ష ప్రార్ధన విశిష్టత
252. ప్రార్ధనకు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు
253. వలీల మహిమలు , వారి గొప్పదనం 

[16] వారింపబడిన విషయాల ప్రకరణం

254. పరోక్ష నింద నిషిద్ధం , నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోవాలి
255. పరోక్ష నింద వినటం కూడా నిషిద్ధం ….
256. పరోక్ష నింద కొన్ని పరిస్థితుల్లో సమ్మతమే
257. చాడీలు చెప్పటం నిషిద్ధం
258. ప్రజల సంభాషణలు , వారి మాటలు అనవసరంగా అధికారులకు చేరవేయరాదు
259. రెండు నాల్కల ధోరణి
260. అబద్ధం చెప్పటం నిషిద్ధం
261. అబద్ధంలో ధర్మ సమ్మతమైన రకాలు
262. మనిషి తాము చెప్పే దానిని ఒకరి నుంచి విని వివరించే దాన్ని పరిశోధించుకొని చెప్పాలి
263. అబద్దపు సాక్ష్యం తీవ్రంగా నిషేధించబడినది
264. నిర్ణీత వ్యక్తిని లేక జంతువుని శపించటం నిషిద్ధం
265. నిర్ణీత వ్యక్తి పేరు తీసుకోకుండా అవిదేయతకు పాల్పడే వారందర్నీ శపించవచ్చు
266. అన్యాయంగా ముస్లిం ని దూషించటం నిషిద్ధం
267. చనిపోయిన వారిని దూషించటం నిషిద్ధం
268. ఇతరులను బాధ పెట్టరాదు
269. పరస్పరం పగతో, సంబంధాలు త్రెంచుకొని ఉండరాదు
270. అసూయ పడరాదు
271. ఇతరుల తప్పు లేన్నటం, ఇతరులకు ఇష్టం లేక పోయినా వారి మాటల్ని వినడానికి ప్రయత్నించటం
272. అనవసరంగా తోటి ముస్లింల గురించి దురనుమానాలు పెట్టుకోరాదు
273. ముస్లింలను చులకనగా చూడరాదు
274. ముస్లిం కి బాధ కలిగిందని సంబరాపడి పోవటం తగదు
275. వంశం గురించి దెప్పి పొడవటం నిషిద్ధం
276. నకిలీల తయారి , మోసం చేయటం నిషిద్ధం
277. వాగ్దాన ద్రోహం నిషిద్ధం
278. కానుకలు వగైరా ఇచ్చి , తరువాత దెప్పి పొడవటం
279. గర్వ ప్రదర్శన , దౌర్జన్యం చేయరాదు
280. ముస్లిం లు మూడు రోజులకు మించి మాట్లాడుకోకుండా ఉండటం నిషిద్ధం
281. మూడో వ్యక్తి అనుమతి లేకుండా ఇద్దరు వ్యక్తులు రహస్య విషయాలు మాట్లాడుకోరాదు …..
282. బానిసను, పశువును, భార్యను,పిల్లల్ని అనవసరంగా శిక్షించరాదు
283. ఏ జీవాన్ని అగ్నితో కాల్చి శిక్షించరాదు
284. హక్కు దారునికి హక్కు చెల్లించకుండా వాయిదాలు వేయటం తగదు
285. ఇచ్చిన కానుకల్ని తిరిగి తీసుకోరాదు ….
286. అనాధుల సొమ్ము నిషిద్ధం
287. వడ్డీ కటినంగా నిషేధించబడినది
288. ఇతరులకు చూపించటం కోసం సత్కార్యాలు చేయటం నిషిద్ధం
289. ప్రదర్శనా బుద్ది ( రియా ) క్రిందికి రాణి విషయాలు
290. పర స్త్రీ వైపు , అందమైన బాలుని వైపు చూడటం నిషిద్ధం
291. ఏకాంతంలో పరస్త్రీ వెంట ఉండటం నిషిద్ధం
292. పురుషులు స్త్రీలను , స్త్రీలు పురుషులను అనుకరించరాదు
293. షైతాన్ ను , అవిశ్వాసుల్ని అనుకరించరాదు
294. శిరోజాలకు నల్ల రంగు వేసుకోరాదు
295. ‘ఖజా’ చేయరాదు, ఖజా అంటే ….
296. సవరాలు పెట్టుకోవటం , పచ్చబొట్లు పొడిపించు కోవటం నిషిద్ధం
297. తెల్ల వెంట్రుకల్ని పీకేయరాదు , ప్రాజ్ఞుడైన యువకుడు గడ్డం మీద వచ్చే తొలి వెంట్రుకల్ని పీకేయరాదు
298. కుడి చేత్తో మలమూత్ర విసర్జన చేసుకోరాదు
299. ఒంటి చెప్పుతో నడవటం అవాంచనీయం
300. నిప్పుని ఆర్పకుండా వదిలేయరాదు
301. ‘తకల్లుఫ్ ‘చేయరాదు , తకల్లుఫ్ అంటే ….
302. మృతుని మీద రోదించటం ….మొదలగునవి నిషిద్ధం
303. సోదె చెప్పేవారి వద్దకు …. మొదలగువారి వద్దకు పోరాదు
304. వేటినీ దుశ్శాకునంగా భావించరాదు
305. ప్రాణుల బొమ్మలు గీయరాదు …..
306. వేట కోసం , పశువుల పొలాల రక్షణ కోసం తప్ప కుక్కల్ని పెంచరాదు
307. జంతువుల మెడలకు గంటలు కట్టడం , ప్రయాణంలో కుక్కల్ని, గంటల్ని తోడున్చుకోవటం అవాంచనీయం
308. ‘జల్లాలా’ పశువు మీద స్వారీ చేయటం అవాంచనీయం
309. మస్జిద్ లో ఉమ్మివేయరాదు …..
310. మస్జిద్ లో బిగ్గరగా అరవటం , పోయిన వస్తువుల గురించి ప్రకటనలు వగైరా చేయటం తగదు
311. ఉల్లి, వెల్లుల్లి మొదలగునవి తిని మస్జిద్ కు వెళ్ళరాదు
312. జుమా ఖుత్బా జరుగుతున్నప్పుడు మోకాళ్ళు పొట్టకు ఆన్చి కూర్చోవటం అవాంచనీయం
313. ఖుర్బానీ చేసే వారు తమ ఖుర్బానీ సమర్పించే వరకు వెంట్రుకల్ని , గోళ్ళను కత్తిరించరాదు .
314. సృష్టి రాశుల మీద ప్రమాణం చేయరాదు ….
315. అబద్దపు ఒట్టేయటం కటినంగా వారించబదినది .
316. ఒక విషయం గురించి ప్రమాణం చేసిన తరువాత అంతకంటే మెరుగైన విషయం ముందుకు వచ్చినప్పుడు
317. పొరపాటు ప్రమాణం గురించి …..
318. లావాదేవీల్లో ప్రమాణం చేయటం అవాంచనీయం
319. అల్లాహ్ ను స్వర్గం కాకుండా వేరితర వస్తువులు అడగటం అవాంచనీయం
320. రాజులు మొదలగు వారిని చక్రవర్తులు అని అనరాదు , ఎందుకంటే…..
321. పాపాత్మున్ని , ధర్మంలో కొత్త పోకడలు పాల్పడేవాన్ని గౌరవ పదాలతో సంభోదించ రాదు
322. జ్వరాన్ని తూలనాడటం తగదు
323. గాలిని తిట్టరాదు , గాలి వీచేటప్పుడు దుఆ చేయటం గురించి …..
324. కోడిపుంజు ని తిట్టటం అవాచనీయం
325. ఫలానా నక్షత్రం మూలంగానే మీకు వర్షం కురిసింది అని చెప్పరాదు
326. ముస్లింని ‘ఓయీ ధైవతిరస్కారీ !’ అని పిలవటం నిషిద్ధం
327. అశ్లీలపు మాటలు మాట్లాడరాదు, దుర్భాషలాడరాదు
328. అసహజంగా మాట్లాడటం, అర్ధంకాని పదాలు ప్రయోగించటం , వత్తులు, పొల్లులను గురించి చాదస్తంగా వ్యవహరించటం తగదు
329. నా మనసు మలినమైపోయిందని చెప్పరాదు
330. ద్రాక్ష పండ్లను ‘కర్మ్’ అని అనరాదు
331. అనవసరంగా స్త్రీ సుగుణాలను ఇతర పురుషుని ముందు వివరించరాదు
332. “ఓ అల్లాహ్! నీకు ఇష్టముంటే నన్ను క్షమించు “ అని అనరాదు
333. దేవుడు తలచింది, ఫలానా అతను తలచింది అని అనటం అవాంచనీయం
334. ఇషా నమాజ్ తర్వాత మాట్లాడుకోవటం అవాంచనీయం
335. భార్య భర్త పిలుపును నిరాకరించటం నిషిద్ధం
336. భర్త ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు స్త్రీ అతని అనుమతి లేకుండా ఉపవాసాలు పాటించటం
337. రుకూలో లేక సజ్దాలో ముఖ్తదీ ఇమామ్ కంటే ముందు తలపైకేత్తటం నిషిద్ధం
338. నమాజ్ చేసేటప్పుడు జ్బ్బలమీద చేతులు పెట్టటం అవాంచనీయం
339. బాగా ఆకలిగా ఉండి అన్నం వడ్డించి ఉన్నప్పుడు…. నమాజ్ చేయటం అవాచనీయం
340. నమాజ్ లో దృష్టి పైకెత్తి ఆకాశం వైపు చూడరాదు
341. అకారణంగా నమాజులో దిక్కులు చూడరాదు
342. సమాధుల అభిముఖంగా నమాజ్ చేయరాదు
343. నమాజ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ముందు నుంచి వెళ్ళరాదు
344. ముఅజ్జిన్ ఇఖామత్ మొదలు పెట్టిన తరువాత ముఖ్తదీలు నఫిల్ నమాజులు చేయటం అవాంచనీయం
345. జుమా నాటి పగలుని ఉపవాసం కోసం , రాత్రిని నమాజుల కోసం ప్రత్యేకించుకోరాదు
346. విసాల్ ఉపవాసం పాటించటం నిషిద్ధం
347. సమాధి మీద కూర్చోవటం నిషిద్ధం
348. సమాధుల మీద గుమ్మటాలు కట్టటం నిషిద్ధం
349. బానిస తన యజమాని దగ్గరి నుంచి పారిపోవటం చాలా తీవ్రమైన విషయం
350. దేవుడు నిర్ణయించిన శిక్షల విషయంలో సిఫారసు చేయరాదు
351. ప్రజలు నడిచే దారుల్లో , నీడ ఉండే చోట….. మల మూత్ర విసర్జన చేయరాదు
352. నిలిచి ఉన్న నీటిలో మూత్ర విసర్జన చేయరాదు
353. తండ్రి తన పిల్లలకు కానుకలు ఇవ్వటంలో ఒకరి మీద మరొకరికి ప్రాధాన్యత నివ్వటం అయిష్టకరం
354. మృతుని గురించి మూడు రోజులకు మించి సంతాపం ప్రకటించరాదు
355. పల్లెటూరి వాని కోసం పట్టణ వాసి బేరం చేయటం , తన సోదరుడు వివాహ సందేశం పంపిన చోట తను వివాహ సందేశం పంపటం తగదు
356. షరీఅత్ అనుమతించని పనుల మీద ధనం ఖర్చు పెట్టరాదు
357. ముస్లిం వైపు ఆయుధం చూపటం నిషిద్ధం, నగ్నఖడ్గం చేబూనటం తగదు
358. అజాన్ తర్వాత మస్జిద్ నుండి బయటికి వెళ్లి పోవటం అవాంచనీయం
359. సుగంధ ద్రవ్య కానుకను నిరాకరించటం అవాంచనీయం
360. గర్వాహన్కారాలకు లోనవుతాడేమోనన్న భయముంటే ఎవర్నీ వారి సమక్షంలో పొగడరాదు
361. అంటువ్యాధి ప్రబలి వున్న నగరం నుంచి పారిపోవటం, బయటివారు లోనికి ప్రవేశించటం అవాంచనీయం
362. చేతబడి చేయటం, నేర్చుకోవటం, కటినంగా నిషేధించబడినది
363. ఖుర్ఆన్ ను దైవ విరోధుల ప్రాంతాలకు తీసుకు వెళ్ళరాదు
364. వెండి బంగారు పాత్రలను ఉపయోగించరాదు
365. పురుషుల కాషాయరంగు దుస్తులు ధరించటం నిషిద్ధం
366. రోజల్లా మౌనవ్రతం పాటించటం నిషిద్ధం
367. తన రక్తసంబందాన్ని, తన బానిసత్వ సంబంధాన్ని వక్రీకరించుకోవటం నిషిద్ధం
368. దేవుడు, ఆయన ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారించిన విషయాల జోలికి పోరాదని హెచ్చరిక
369. నిషిద్ధ విషయాలకు పాల్పడినవాడు పాప నిష్కృతి కోసం ఏమి చేయాలి? 

[17] పలు విషయాల ప్రకరణం

370. ప్రళయ చిహ్నాలు 

[18] ఇస్తిగ్ఫార్ ప్రకరణం

371. మన్నింపు వేడుకోలు
372. అల్లాహ్ విశ్వాసుల కొరకు స్వర్గం లో తయారు చేసి ఉంచిన వాటి గురించి

%d bloggers like this: