సంక్షిప్త రూపంలో నమాజు యొక్క పద్ధతి ఫోటోల ద్వారా (పుస్తకం & వీడియో)

ప్రవక్త నమాజు విధానం

సంక్షిప్త రూపంలో నమాజు యొక్క పద్ధతి ఫోటోల ద్వారా తెలుసుకుంటారు.

నమాజు విధానం How to Pray (Salah) - Telugu Islam
పుస్తకం చదవడానికి పైన క్లిక్ చేయండి

[ఇక్కడ చదవండి] [ఇక్కడ బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

క్రింద వీడియోలు  చూడండి :

(A) ఫోటోల వీడియో 

(B) నమాజు చేస్తున్న వీడియో 

వక్త :- ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ

ఇతరములు:

https://teluguislam.net/five-pillars/salah-namaz-prayer/

%d bloggers like this: