తౌహీద్ & షిర్క్

తౌహీద్ (ఏక దైవారాధన) అంటే ఏమిటి? దాని రకాలు ఏమిటి?
https://youtu.be/Kf0mbLyoDdc [40 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

పుస్తకాలు

తౌహీద్ (ఏక దైవారాధన)

తౌహీద్ రకాలు

తౌహీదె రుబూబియత్‌ (అల్లాహ్ యే అందరి రబ్బ్, ప్రభువు)

తౌహీదె ఉలూహియత్‌ (దైవారాధనలో ఏకత్వం)

అల్లాహ్ నామాలు, గుణ గుణాలలో ఏకత్వం

షిర్క్ (అల్లాహ్ కు సాటి కల్పించుట)

చిన్న షిర్క్ – ప్రదర్శనా బుద్ధి (రియా)

విగ్రహారాధన

దుఆ

ధర్మాన్ని పరిహసించటం, ధార్మిక చిహ్నాలను కించపరచటం, ఎగతాళి

మంత్రించి ఊదటం (రుఖ్ యా), తాయత్తులు , దారాలు, రక్ష రేకులు

జిబహ్ (జంతు బలిదానం) 

తబర్రుక్ (‘సృష్టితాల‘ నుండి “శుభం” పొందగోరటం)

వసీలా , తవస్సుల్

శకునాలు

కహాన, అర్రాఫ (జ్యోతిష్యం), సోదె

చేతబడి (బాణామతి, క్షుద్రవిద్య), జాదూ, మ్యాజిక్ (Sihr, Magic)

సిఫారసు (షఫా’అ)

తవక్కుల్ (అల్లాహ్ పై నమ్మకం)

చిత్రపటాలు 

ప్రమాణాలు, మొక్కుబడులు

దర్గాలు, సమాధులు, ఔలియాల పూజ

%d bloggers like this: