జాతర (ఉర్సు) దగ్గర బలి ఇచ్చే నియ్యత్ తో కొన్న జంతువుని ఇంట్లో జిబహ్ చేస్తే దాని మాంసం తినవచ్చా? [వీడియో]

జాతర (ఉర్సు) దగ్గర బలి ఇచ్చే నియ్యత్ తో కొన్న జంతువుని ఇంట్లో జిబహ్ చేస్తే దాని మాంసం తినవచ్చా?
https://youtu.be/RxmR0Dxpmr0 [4 min]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఉరుసులు, దర్గాల వాస్తవికత
https://teluguislam.net/2019/09/09/reality-of-urusulu-dargalu/

అల్లాహ్ యేతరుల కొరకు జిబహ్ (జంతు బలిదానం) చేయుట షిర్క్ అక్బర్ – ఇమామ్ అస్-సాదీ
https://teluguislam.net/2020/04/18/slaughtering-for-other-than-allah/

సమాధుల, దర్గాల వద్ద జంతుబలి ఇవ్వటం, కానుకలు సమర్పించుకోవటం, శ్రద్ధాంజలి ఘటించటం – డా. సాలెహ్ అల్ ఫౌజాన్
https://teluguislam.net/2020/04/04/grave-worship/

అల్లాహ్ యేతరుల కొరకు జంతు బలి చేయకు [వీడియో]
https://teluguislam.net/2020/09/27/prohibition-in-the-deen-23/

ఖురాన్ లో ఔలియాల ప్రస్తావన వచ్చి ఉంది కదా? మరి ఎందుకు వారితో దుఆ చేయకూడదు, శరణు వేడకూడదు? [వీడియో]
https://teluguislam.net/2021/03/09/allah-praised-awliyaa-in-the-quran/

క్విజ్: 77: ప్రశ్న 02: మొక్కుబడులు, జిబహ్ చేయుట (జంతు బలి) [ఆడియో]
https://teluguislam.net/2020/06/27/quiz-77-2/

దర్గాలు, సమాధులు, ఔలియాల వాస్తవికత యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0IUeQVvT8sjlYDsK6O9rFF

%d bloggers like this: