అల్లాహ్ ను, ఆయన సృష్టిరాసులలో ఏ ఒకరితోను సమానము చేయకు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[3:40 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ధర్మపరమైన నిషేధాలు – 26
అల్లాహ్ ను, ఆయన సృష్టిరాసులలో ఏ ఒకరితోను సమానము చేయకు.

[فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ] {البقرة:22}]
మీరు తెలిసి కూడా ఇతరులను అల్లాహ్ కు సమానముగా నిలబెట్టకండి” [. (బఖర 22).

َنِ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ^: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ^: (أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ)

ఇబ్ను అబ్బాస్ (రజియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు: ఒక వ్యక్తి ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)తో ‘అల్లాహ్ మరియు మీరు తలచినట్లు‘ అని అన్నాడు. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) చెప్పారు: “ఏమీ! నీవు నన్ను మరియు అల్లాహ్ ను సమానంగా చేశావా?. కేవలం ఏకైక అల్లాహ్ తలచినట్లు అని పలుకు“. (అహ్మద్ 1/214. సహీహ 1093).

దీని ఉదాహరణలు: “నాకు అల్లాహ్ మరియు నీవు తప్ప ఇంకెవరు“. “నా కొరకు ఆకాశంలో అల్లాహ్ ఉంటే భూమి మీద నీవున్నావు.” “అల్లాహ్ మరియు నీపై నమ్మకం కలిగి ఉన్నాను“.

పుస్తకం & వీడియో పాఠాలు క్రింద వినవచ్చు
ధర్మపరమైన నిషేధాలు

%d bloggers like this: