ప్రవక్త సమాధికి సంభందించిన దురాచారాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్
https://www.youtube.com/watch?v=PuE-YFf5rKM
ప్రవక్త సమాధికి సంభందించిన దురాచారాలు – ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://archive.org/download/telugu-islamic-audio/bidah-regarding-prophets-grave.mp3

[13:33 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఈ వీడియో క్లిప్ మూలం:
రజబ్ నెల కల్పితాచారాలు, వడ్డీ తినుట, వ్యభిచారం, ప్రవక్త సమాధికి సంభందించిన దురాచారాలు [వీడియో]

%d bloggers like this: