తన విశ్వాసము మరియు సత్కార్యాల మూలంగా వసీలా కోరడం [వీడియో]

తన విశ్వాసము మరియు సత్కార్యాల మూలంగా వసీలా కోరడం [వీడియో]
https://youtu.be/q4T7qjtnvm8 [6 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఈ వీడియో క్లిప్ క్రింది వీడియో నుండి తీసుకోబడింది:
ధర్మసమ్మతమైన వసీలా ఆధారాలు
– నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [వీడియో] [26 నిముషాలు]

సహీ జిక్ర్, దుఆలు తెలుగులో – Authentic Islamic Dhikr & Dua in Telugu:
https://telugudua.net/

%d bloggers like this: