మరణానంతర జీవితం [పుస్తకం]

పుస్తకం పేరు: మరణానంతర జీవితం (Life After Death)
(ఖుర్‌ఆన్‌ మరియు ప్రామాణిక హదీసుల వెలుగులో)
కూర్పు: జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ (హఫిజహుల్లాహ్) 

మరణానంతర జీవితం
పుస్తకం చదవడానికి పైన క్లిక్ చేయండి

ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనల ఆధారంగా ఈ పుస్తకంలో మరణానంతర జీవితం గురించి చక్కగా వివరించబడింది. రచయిత జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ గారు చాలా కష్టపడి, అనేక ప్రామాణిక ఆధారాలతో ఈ విషయాలను మన ముందుకు తీసుకు వచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ జీవితాల్ని సరిదిద్దుకోవటానికి ఉపయోగపడే ఒక మంచి పుస్తకం.

ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [PDF] [300 పేజీలు]

తొలి పలుకు:

అల్లాహ్‌కు మాత్రమే సర్వ స్తోత్రములు చెందును. ఆయనే సర్వలోకాలకు ప్రభువు, ప్రతిఫల దినానికి అధిపతి, ఆయన ఎంతో పరిశుద్దుడు సంరక్షకుడు. అల్లాహ్‌ శాంతి మరియు కరుణ కటాక్షాలు ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పై, ఆయన కుటుంబీకులపై మరియు ఆయన అనుచరులపై, పుణ్యాత్ములైన సత్య మూర్తులసై కురియుగాక!.

మరణానంతర జీవితం మానవునికి అసలైన జీవితం. ఇహలోక జీవితంలో చేసుకున్న మంచిచెడులు మాత్రమే అతని వెంట వస్తాయి. మిగతా విషయాలన్ని ఇహలోక జీవితానికే పరిమితం. మానవుడు అసలైన విజయ లక్ష్యం సాధించాలంటే పరలోక విశ్వాసం, జ్ఞానం మరియు భయం, భక్తిని సాధించాలి. ఇహలోకంలో కూడా మనిషి శాంతి సుఖాలతో ఉండాలంటే మరియు సమాజం మానవ మర్యాదలతో ముందుకు నడవాలంటే పరలోక విశ్వాసమే పునాది. మరణానంతర జీవితం లేదంటే! మంచి, చెడులకు, సద్గుణాలకు, దుర్గుణాలకు, పాపాలకు, పుణ్యాలకు అర్జాలే ఉండవు. చావు బ్రతుకులకు, జంతువులకు, మానవులకు, స్వర్గానికి, నరకానికి కూడా అర్థమే లేదు.

మనిషి మరణించిన తరువాత తన విశ్వాసం ప్రకారం ప్రశ్నించబడుతాడు. ఒకవేళ అవిశ్వాసిగా ఉంటే, సర్వసృష్టికర్తను విశ్వసించకుండా నాస్తికుడిగా మారిపోయి. తన ఇష్టానుసారంగా జీవించడమే మానవుని లక్ష్యం అనుకుంటే అతను అవిశ్వాసి. ఇంకా కొంత మంది ప్రజలు దేవుడు ఉన్నాడనీ పరలోకం వాస్తవమేననీ, స్వర్గం, నరకం నిజమేననీ విశ్వసించినా వాటి వాస్తవాలను గ్రహించకుండా తమ ఇష్టానుసారంగా మూఢ విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ఆరాధించేవారు కూడా అవిశ్వాసులే.

దేవునిపై విశ్వాసం లేకపోతే, మరణానంతర జీవిత వాస్తవాలను విశ్వసించకపోతే, మరియు వాటిపై ధృఢమైన నమ్మకం లేకపోతే, ఇంకా తమ జీవితాలను పుణ్య జీవితాలుగా మార్చుకోకపోతే, అలాంటివారి ఇహపరాల జీవిత ఫలితాలు శూన్యమే. వారు ఎన్ని మానవతా కార్యసాధనలు చేసినా, చక్రవర్తులుగా ఉండి రాజ్యం మొత్తం దానం చేసినా, పరలోక లక్ష్యాన్ని సాధించలేరు. నరకాగ్ని నుండి రక్షించబడలేరు.

మానవునికి ప్రసాదించబడిన ఒక్కొక్క క్షణం మరియు ఒక్కొక్క అనుగ్రహం గురించి ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. వాటికి సమాధానం ఇవ్వనిదే మనిషి ఒక్క అడుగు ముందుకు వేయలేడు. అతను తాను చేసిన ప్రతి పనిని, ప్రతి మాటను, ప్రతి కుట్రను గురించి ప్రశ్నించబడుతాడు.

మరణానంతర జీవిత విశ్వాసం వలన మానవుడు పరలోక బాధల నుండి రక్షింపబడాలని, పరలోక జ్ఞానాన్ని అధ్యయనం చేసి దాన్ని విశ్వసిస్తాడు. ఇహలోక జీవితాన్ని ఉత్తమ రీతిలో గడుపుటకై సర్వ ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. అలాగే మరణానంతర జీవిత విశ్వాసం వలన మానవుడు మృత్యువు పాందే వరకూ ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించాలనీ శ్రమిస్తాడు. ఆ మహా లక్ష్యమే స్వర్గం.

మరణానంతర జీవితానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అగోచర విషయాలను, అంటే మనిషి మరణించిన తరువాత నుండి స్వర్గంలోనికి లేక నరకంలొనికి చేరుకునే వరకు ఎదురయ్యే విషయాలను ఖుర్‌ఆన్‌ మరియు ప్రామాణిక హదీసుల వెలుగులో అల్లాహ్‌ ప్రసాదించిన జ్ఞానం మేరకు మీ ముందు పొందుపరిచే ప్రయత్నం చేసాము.

అహ్‌వాలుల్‌ ఖియామహ్‌”’అనే పేరున అబ్దుల్ మలిక్‌ అల్‌ కులైబ్‌ గారు, మరియు “అల్‌ జన్నత్‌ వన్‌నార్‌‘” పేరున ఉమర్‌ అల్‌ అష్‌ఖర్‌ గారు ఖుర్‌ఆన్‌ ఆయతులను మరియు ప్రామాణికమైన హదిసులను సేకరించి అరబీ భాషలో గ్రంథస్థం చేసారు. ఈ రెండు పుస్తకాలను అధ్యయనం చేసిన తరువాత మేము మీ కొరకు “మరణానంతర జీవితము” పేరుతో ఈ పుస్తకాన్ని సంక్షిప్తంగా తెలుగు భాషలో కూర్చు చేసాము. మరి కొన్ని వివరాలను కూడా అనేక ప్రామాణికమైన హదీసు గ్రంథాల నుండి సేకరించి చాలా సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కూర్చు చేసాము.


విషయ సూచిక:

తొలి పలుకు


మొదటి అధ్యాయం : మరణానంతర జీవిత విశ్వాసము.

 1. మనిషికి జ్ఞానం ఎలా ప్రసాదించబడింది?
 2. మరణానంతర జీవితాన్ని ఎందుకు తిరస్కరించారు?
 3. జన్మించిన వారు మరణించక తప్పదు. మరణించిన వారు ప్రళయ దినాన జన్మించక తప్పదు.

రెండవ అధ్యాయం : మనుషులకు మరణం ప్రాప్తమయ్యే లక్షణాలు.

విశ్వాసికి మరణం సమీపించినప్పుడు ప్రాప్తమయ్యే మంచి లక్షణాలు.

 1. కలిమయే షహాదత్‌.
 2. నుదుటిపై చెమటలు.
 3. శుక్రవారం మరణం.
 4. షహీద్‌ కాబడిన ముస్లిం (అమరుడు).
 5. అల్లాహ్‌ మార్గంలో (ఫీ సబిలిల్లాహ్‌) మృత్యువు పాందినవారు షహీద్‌.
 6. పుణ్యకార్యాలు చేస్తుండగా మరణం సంభవిస్తే స్వర్గం ప్రాప్తమవుతుంది.

అవిశ్వాసికి మరణం సమీపించినప్పుడు ప్రాప్తమయ్యే చెడ్డ లక్షణాలు.

 1. ధర్మాన్ని తప్పుగా విశ్వసించిన ప్రజలు.

మరణం సమీపించినప్పుడు దైవదూతలు   ప్రత్యక్షమవుతారు.

మరణ వేదనలు (సకరాతుల్‌ మౌత్‌).

ఆకాశాలఫైకి ఆత్మ ప్రయాణం.

 1. విశ్వాసిగా ఉన్న పుణ్యాత్ముడైన ముస్లిం ఆత్మకు లభించే గౌరవం.
 2. అవిశ్వాసికి మరియు పాపాత్ముడైన ముస్లిం ఆత్మకు ధిక్కరణ లభిస్తుంది.

మూడవ అధ్యాయం : సమాధిలో ఏం జరుగుతుంది?

సమాధిలో ప్రశ్నోత్తరాల తరువాత జరిగే సుఖదుఃఖాలు.

సమాధి తీవ్రత.

 1. సమాధి భయాందోళన.
 2. సమాధి చీకటి.
 3. నమ్మక ద్రోహం (గులూల్‌).
 4. అబద్దాలు పలికేవారు, వ్యభిచారులు, వడ్డీ తీసుకునే వారు, ఖుర్‌ఆన్‌ గ్రంథాన్ని నేర్చుకున్న అవిధేయులు.
 5. సమాధిలో నలిగిపోయే యాతన.

సమాధి యాతనలను మానవులు, జిన్నాతులు తప్ప ప్రతి ఒక్కరూ వినగలరు.

 1. మానవులు, జిన్నాతులు సమాధి సుఖదుఃఖాలు ఎందుకు వినలేరు?

సమాధి యాతనలను ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) విన్నారు.

సమాధిలో శిక్షలకు గురికాబడే కొన్ని కారణాలు.

 1. మూత్రం అశుద్ధత వలన, చెప్పుడు సంభాషణ వలన శిక్షలు అనుభవిస్తారు.
 2. అప్పు తీసుకొని తిరిగి చెల్లించని వారికి సమాధి శిక్ష.
 3. ఇతరులు రోధించడం వలన మృతుడు  శిక్షింపబడుతాడు.

సమాధి శిక్షనుండి కాపాడే పుణ్యాలు.

 1. షహీద్‌గా మరణించిన వ్యక్తి.
 2. అల్లాహ్‌ మార్గంలో పోరాడేందుకై సిద్ధంగా ఉండి చనిపోయిన వ్యక్తి
 3. శుక్రవారం చనిపోయిన వ్యక్తి.
 4. కడుపు బాధతో మరణించిన వ్యక్తి.
 5. ప్రతి రాత్రి సూరతుల్‌ ముల్క్‌ పారాయణం చేసిన వ్యక్తి.

సమాధి శిక్షనుండి రక్షణకై చేసే ప్రార్థనలు 


నాల్గవ అధ్యాయం : ప్రళయం రోజు సర్వమానవుల సమీకరణ.

 1. సూర్‌ (శంఖం) పూరించబడుతుంది.
 2. కొమ్ము రూపంలో శంఖం.
 3. శంఖాన్ని పూరించేవాడు.
 4. శంఖం పూరించబడే రోజు.
 5. రెండు సార్లు శంఖాన్ని పూరిస్తారు.
 6. మట్టినుండి పునర్జీివితం ప్రాప్తమవుతుంది.
 7. ప్రతి వ్యక్తికి వెన్నపూస ఆధారంగా పునర్జన్మ ప్రాప్తమవుతుంది.
 8. ప్రవక్తల శరీరాలను భూమి తినదు.
 9. సమాధి నుండి మొట్టమొదట వెలికివచ్చేవారు.
 10. ప్రళయం రోజు సర్వ మానవాళి సమీకరణ జరుగుతుంది.
 11. కర్మలకు అణుగుణంగా తీర్చు చేయబడును.
 12. ప్రళయ దినాన భూమి నుండి సర్వ మానవులు సమావేశమయ్యే స్థితి.
 13. ప్రళయం రోజు మొట్ట మొదట దుస్తులు ధరించేవారు.
 14. సర్వ మానవులు సమీకరించబడే భూమి.
 15. భూమ్యాకాశాలు మార్చబడేటప్పుడు మానవులంతా సిరాత్‌ (పుల్సిరాత్‌)పై ఉంటారు.
 16. ప్రళయ బీభత్సం.
 17. ప్రళయం రోజున ప్రతి ఒక్కరు స్వార్థపరులుగా ఉంటారు.
 18. ప్రళయం ఒక్కరోజు 50 వేల సంవత్సరాలకు సమానమైనది.
 19. అల్లాహ్‌ యావత్తు భూమ్యాకాశాలను చుట్టి తన పిడికిలిలో ఇముడ్చుకుంటాడు.
 20. సముద్రాలు పొంగిపోతాయి. ఆకాశాలు బద్దలైపోతాయి. సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు కాంతిని కోల్పోతాయి.
 21. భూమండలమంతా దుమ్ముగా గాలిలో కలిసిపోతుంది.
 22. పర్వతాలు తునకలుగా చేయబడుతాయి.

ఐదవ అధ్యాయం : ప్రజల విశ్వాసం మరియు కర్మల ప్రకారం తీర్పు ఇవ్వబడుతుంది.

అవిశ్వాసులు (కాఫిర్లు మరియు బహుదైవారాధకులు).

 1. ప్రళయం రోజు అవిశ్వాసులు మార్గభసష్టత్వానికి గురికాబడినందుకు పశ్చాత్తాపం చెందుతారు.
 2. ప్రళయ దినాన అవిశ్వాసుల పుణ్యాలన్నీ వ్యర్థమైపోతాయి.
 3. అవిశ్వాసులు నరకంలో పశ్చాత్తాపం చెందుతూ పరస్పరం మాట్లాడుకుంటారు.
 4. ప్రవక్త ఈసా (అలైహిస్సలాం)ను ఆరాధించేవారి గతి.
 5. డబ్బు మరియు ధనం పిచ్చిలో ఉండి, అహంకారానికి గురి కాబడినవారు నరకంలో పరస్పరం మాట్లాడుకుంటారు.

పుణ్యకార్యాలకు దూరంగా ఉంటున్న విశ్వాసుల గతి.

 1. నమాజును స్థాపించనివారి గతి.
 2. జకాతు చెల్లించని వారి గతి.
 3. ఉపవాసాలను పాటించనివారి గతి.
 4. ప్రళయ దినాన కొందరి దుర్గుణాల కారణంగా అల్లాహ్‌ వారివైపు చూడడు, పలుకరించడు.
 5. ప్రళయ దినాన కొన్ని దుర్గుణాల కారణంగా ప్రత్యేకమైన శిక్షలు అనుభవిస్తారు.
  • అహంకారుల గతి.
  • సిరిసంపదలకై పోటిపడేవారి స్థితి.
  • మోసం చేసేవారి గతి.
  • నమ్మక [ద్రోహం (గులూల్‌).
  • భూమిని కాజేసేవారి గతి.
  • భికారీల మరియు ఫకీర్ల గతి.
  • అబద్ధపు స్వప్నాలు చెప్పుకొనే వారి గతి.
  • ఖిబ్లా (కాబతుల్లాహ్‌) దిక్కున ఉమ్మివేయువారి గతి.
  • ద్విముఖులుగా ప్రవర్తించే వారి గతి.

పుణ్యాత్ములైన విశ్వాసులు (మూమిన్‌లు).

 1. కొన్ని ప్రత్యేకమైన పుణ్యాలు చేసినందుకు ప్రళయ దినాన అల్లాహ్‌ తన అర్ష్  నీడను ప్రసాదిస్తాడు.
 2. తోటి సహోదరులకు సహాయం చేసే ఘనత.
 3. బుణగ్రస్తులకు గడువునిస్తే పుణ్యం.
 4. న్యాయమూర్తులు.
 5. షహీదులు (అమరులు).
 6. కోపాన్ని దిగమింగేవారికి బహుమతి.
 7. అజాన్‌ చెప్పేవారు.
 8. వుజూ చేసేవారు.
 9. ఇస్లాం ధర్మంలోనే ఉంటూ వృద్ధాప్యం పొందినవారు.

ఆరవ అధ్యాయం : మహా సిఫారసు (షఫాఅత్‌).

ప్రళయ దినాన సిఫారసు ఎనిమిది విధాలుగా ఉంటుంది.

న్యాయాన్ని స్థాపించబడును.

 1. సమానమైన న్యాయం జరుగును.
 2. తమ తమ కర్మలన్నిటినీ ప్రతి ఒక్కరు చూసుకుంటారు.
 3. ఒకరి పాపాలు మరొకరు మొయ్యరు.
 4. ఇతరులు చేసే పుణ్యాలకు లేక పాపాలకు భాగస్తులు కాగలరు.
 5. పుణ్యాలు రెట్టింపు చేయబడుతాయి, కాని పాపాలు ఎంత చేస్తే అంతే ఉంటాయి.
 6. పాపాలను పుణ్యాలుగా మార్చబడును.
 7. అవిశ్వాసులకు మరియు వంచకులకు విరుద్ధంగా సాక్షులను నిలబెట్టడము జరుగును.

మానవులు తమ జీవితాలకు విలువనివ్వకుండా గడిపినందుకు ప్రశ్నించబడుతారు.

 1. తిరస్కారులు మరియు బహుదైవారాధకులు ప్రశ్నించబడుతారు.
 2. ప్రళయ దినాన మానవులందరూ నాలుగు ప్రశ్నలకు తప్పక సమాధానమివ్వాలి.
 3. అనుభవించిన అనుగ్రహాల పట్ల ప్రశ్నించబడుతారు.
 4. చేసిన వాగ్దానాల గురించి ప్రశ్నించబడుతారు.
 5. కళ్లు, చెవులు, మనస్సు  పట్ల విచారణ జరుగును.

 

ఏడవ అధ్యాయం: ప్రళయ దినాన లెక్క తీసుకునే అనేక విధానాలు.

అవిశ్వాసుల నుండి లెక్క తీసుకునే విధానం.

ప్రతి ఒక్కరికి లెక్కల పత్రాలు ఇవ్వబడుతాయి.

విశ్వాసుల నుండి లెక్క తీసుకునే కొన్ని విధానాలు.

 1. మొట్టమొదట విధిగావించబడిన నమాజు విచారణ.
 2. పేరు ప్రఖ్యాతులకై చేసే పుణ్యాలు.
 3. మానవులు చేసిన పాపాలు చూపించబడుతాయి.
 4. ప్రజలను అల్లాహ్‌ నిందిస్తాడు.

ప్రళయ దినాన కర్మలు బరువు వేసే త్రాసుస్థాపించబడుతుంది.

ఎలాంటి కర్మలను త్రాసులో తూకం వేస్తారు?


ఎనిమిదవ అధ్యాయం: ప్రళయ దినాన చివరి గడియలు

ప్రజలు ఎవరినైతే పూజించారో లేక విధేయులుగా ఉన్నారో వారి వెంట పోతారు.

అవిశ్వాసులు నరకానికి పోతారు.

విశ్వాసులకు జ్యోతి లభిస్తుంది.

ప్రళయ దినాన ప్రతి ఒక్కరు తను చేసిన దౌర్జన్యాలకు పరిహారం చెల్లించాలి.

 1. ప్రళయ దినాన పరిహారం ఎలా చెల్లిస్తారు.
 2. రక్తపాతం ఘోరమైన పాపం.
 3. ప్రళయ దినాన జంతువులు ప్రతికారం తీర్చుకుంటాయి
 4. విశ్వాసులు ఒకరికొకరు పరిహారము చెల్లించుకుంటారు.

తొమ్మిదవ అధ్యాయం : స్వర్గం మరియు నరకం.

స్వర్గం మరియు నరకం శాశ్వతమైనవి.

నరకం.

నరక యాతనలు.

 1. నరక నిర్వాహకులు.
 2. నరకం దాని తీవ్రత మరియు దాని లోతు.
 3. అల్లాహ్‌ నరకాన్ని పూర్తిగా నింపేస్తాడు.
 4. నరకం యొక్క భాగాలు.
 5. నరకం యొక్క ఇంధనం.
 6. నరకాగ్ని తీవ్రత.
 7. అగ్ని మాట్లాడుతుంది మరియు చూడగలుగుతుంది.
 8. భూలోకంలో నరకం యొక్క ప్రభావం.

శాశ్వతంగా నరకంలోనే ఉండేవారు.

నరకములో శాశ్వతంగా ఉండేవారి పాపాలు.

 1. తిరస్కారము మరియు బహుదైవారాధన.
 2. ధర్మాన్ని సక్రమంగా విశ్వసించనివారు.
 3. మార్గభ్రష్టులను అనుసరించడం.
 4. కపట విశ్వాసులు.
 5. అహంకారం.

ఘోరమైన పాపాల కారణంగా నరకానికి పోతారు.

 1. హిజ్రత్‌ చేయనివారు.
 2. అన్యాయంగా తీర్చు ఇచ్చినందుకు నరకానికి పోతారు.
 3. ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పై అబద్ధాలను కల్పించినవారు.
 4. అహంకారులు.
 5. అన్యాయంగా హత్యలు చేసినవారు.
 6. వడ్డీ తీసుకునేవారు.
 7. అన్యాయంగా ధనాన్ని కాజేసేవారు.
 8. చిత్రీకరించేవారు.
 9. దుర్మార్గుల వైపు మొగ్గేవారు.
 10. శరీరం కనపడే విధంగా దుస్తులు ధరించేవారు.
 11. జంతువులను పీడించేవారు.
 12. చిత్తశుద్ది లేకుండ ధర్మజ్ఞానాన్ని గ్రహించేవారు.
 13. బంగారం, వెండి పాత్రలలో తినేవారు.
 14. నీడనిచ్చే రేగి చెట్టును నరికేవారు.
 15. ఆత్మహత్య చేసుకొనేవారు.

కొందరు నరకానికి పోతారనే విషయాన్ని బ్రతికుండగానే పొందారు.

నరకం అంతా మనుషులతో నింపబడుతుంది.

అతి ఎక్కువగా నరకానికి స్త్రీలు పోతారు.

నరకం యొక్క తిండి, నీరు మరియు దుస్తులు.

 1. అగ్నిని తినేవారు.
 2. నరక వాసుల దుస్తులు.
 3. ప్రపంచ అనుగ్రహాలను ఒక్క క్షణంలో మరిచిపోతారు.

నరకంలో అనుభవించే అనేక యాతనలు.

 1. అవిశ్వాసులు నరకాగ్నిలో పొందే అతి తక్కువ బాధ.
 2. మనిషి నరకంలో కరిగిపోయే శిక్షలు పొందుతాడు.
 3. ముఖాలను మాడ్చేసే శిక్షలు.
 4. బొర్లగించి నరకానికి ఈడ్పుకొనిపోయి పడేస్తారు.
 5. ముఖాలు నల్లబడిపోతాయి.
 6. నలువైపుల నుండి అగ్ని చుట్టుకుంటుంది.
 7. గుండెలను మాడ్చేసే అగ్ని.
 8. కడుపులోని పేగులు వెలికివచ్చి అగ్నిలో పడుతాయి.
 9. నరకంలో సంకెళ్ళు మరియు గుదిబండలు వేసి శిక్షించబడుతారు.
 10. పశ్చాత్తాపంతో, అవమానంతో మొరలు పెట్టుకుంటారు.
 11. మనిషి నరకాగ్ని నుండి కాపాడుకునే విధానాలు.

పదవ అధ్యాయం : స్వర్గం ఒక అద్బుతమైన జీవితం

స్వర్గాన్ని పాందేవారి గుణాలు

 1. స్వర్గం పాందుటకై మనం చేసే ఆరాధనలన్నీ వెలకట్టలేవు.

స్వర్గానికి పోవుటకై సిఫారసు.

 1. స్వర్గానికి పోవుటకై అల్లాహ్‌ యందు సిఫారసు.

స్వర్గానికి పోయేవారు.

 1. విశ్వాసులు స్వర్గానికి పోతారు.
 2. స్వర్గంలో విశ్వాసులైన స్త్రీలు.
 3. అందరికంటే ముందు స్వర్గానికి పోయేవారు.
 4. విచారణ లేకుండానే కొందరు స్వర్గానికి ప్రవేశిస్తారు.
 5. విశ్వాసులుగా ఉన్న పాపాత్ములు నరకం నుండి వెలికితీసి స్వర్గానికి చేర్చబడుతారు.
 6. అందరికంటే చివరిన స్వర్గానికి పోయే విశ్వాసులు.

స్వర్గం శాశ్వతమైనది.

కొందరు స్వర్గానికి పోతారనే సువార్తను బ్రతికుండగానే పొందారు.

 1. వృక్షం క్రింద ప్రమాణం చేసినవారు.
 2. బదర్‌ యుద్ధ వీరులు
 3. షహీద్‌ కాబడిన కుటుంబం
 4. స్వర్గం నాయకులు
 5. మహా అదృష్టవంతులు
 6. సౌభాగ్యవంతులైన మహిళలు

స్వర్గం యొక్క సౌందర్యం.

 1. స్వర్గం తలుపులు.
 2. స్వర్గం అంతస్తులు.
 3. చివరి స్వర్గవాసికి ప్రపంచంకంటే విశాలమైన స్వర్గం ప్రసాదించబడును.
 4. స్వర్గంలో ఉన్న మన్ను.
 5. స్వర్గం నదులు.
 6. స్వర్గం చెలమలు.
 7. స్వర్గంలో అందమైన మేడలు మరియు గుడారాలు.
 8. స్వర్గంలో ఉదయం సాయంత్రం.
 9. స్వర్గం సువాసన.
 10. స్వర్గం వృక్షాలు పండ్లు ఫలహారాలు.
 11. సిద్‌రతుల్‌ మున్తహ వద్ద ఉన్న రేగి చెట్టు.
 12. తూబా వృక్షం.
 13. స్వర్గంలో అతి మృదువైన సువాసన.
 14. స్వర్గంలో బంగారం వృక్షాలు.

స్వర్గంలో అనుభవించే అనుగ్రహాలు

 1. స్వర్గం అనుగ్రహాలు ఇహలోక అనుగ్రహాల కంటే గొప్పవి.
 2. స్వర్గవాసుల ఆహారం, పానీయం.
 3. స్వర్గవాసులు తినే, త్రాగే పాత్రలు.
 4. స్వర్గవాసులకు పుణ్యవతులైన భార్యలు.
 5. స్వర్గ స్త్రీలకు పుణ్యభర్త మరియు గొప్ప సౌందర్యాన్ని అనుగ్రహించబడును.
 6. పెద్ద కళ్ళుగల హూర్లు.
 7. స్వర్గవాసులకు ప్రాప్తమయ్యే శక్తి .
 8. స్వర్గవాసుల కొరకు సేవకులు.
 9. స్వర్గవాసులకు అతి ఘనమైన అనుగ్రహం
 10. తస్‌బీహ్‌, తక్బీర్  స్వర్గం  అనుగ్రహాలు.

గమనిక: ఈ పుస్తకం చదువుతూ క్రింద ఇచ్చిన ఆడియో ప్రసంగాలు వినండి:

%d bloggers like this: