అల్లాహ్ ధ్యానం యొక్క ప్రాముఖ్యత (Dhikr of Allaah) – Audio

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన అల్లాహ్ ధ్యానం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి చర్చించినారు.

Listen / Download Mp3 Here (Time 21:30)

ధర్మంలో కల్పితాలు, మూఢాచారాలు సృష్టించరాదు (Bidah Innovation in Islam)

ధర్మంలో కల్పితాలు, మూఢాచారాలు సృష్టించరాదనే నిషేధం గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

Listen / Download Mp3 Here (Time 20:40)

 

ఖాదియానియత్ (Khadiyani) – మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ (E-Book)

khadiyaani ఖాదియానియత్

డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమ్రీ మదనీ గారు ఈ పుస్తకంలో పరస్పరం విభేదిస్తున్న అసత్య పలుకులతో, ప్రజలను అయోమయంలో పడవేసి, తప్పుడు దారి పట్టిస్తున్న ఖాదియానియత్ గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా క్షుణ్ణంగా చర్చించారు. సత్యం తెలుసుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా చదవ వలసిన మంచి రిసెర్చ్ పుస్తకమిది.

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

మొదటి అధ్యాయం:సంవాదనులు

 • ఒక ఖాదియాని ఇమామ్‌తో సౌమ్యంగా సంభాషణ
 • ఒక ఖాదియానీ ప్రెసిడెంట్‌ అమాయకపు సంభాషణ
 • పశ్చిమ గోదావరిలో ఖాదియానీల కేంద్రం
 • ఖాదియానియత్‌ ఇస్లాం కాదని, దానికి ఇస్లాంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని నిరూపించే రెండు గట్టి ఆధారాలు
 • ఖాదియానీలతో నిర్మొహమాటంగా సంవాదం

రెండవ అధ్యాయం: ఖాదియాని స్వరూప స్వభావాలు

 • అసలు ఖాదియానియత్‌ అంటే ఏమిటి?
 • ఖాదియానీ మతంలో వర్గాలు
 • ఖాదియాని మతస్థాపకుని జననం, అతని వంశం
 • మిర్జా  వంశం బ్రిటీషు సైనిక శిబిరంలా పనిచేసింది
 • బాల్యం, విద్యాభ్యాసం
 • మిర్జా  గులాం అహ్మద్‌ ఖాదియాని ఉద్యోగం
 • యవ్వనంలో ఆయన వ్యాపకాలు
 • ‘బరాహీనె అహ్మదియా’ రచన, అబద్ధ ప్రకటనలకు ఆరంభం
 • దశలవారీగా మిర్జా విచిత్ర ప్రకటనల పర్వం
 • మిర్జా  రచనలు
 • హేయమైన మరణం
 • ఖాదియానీల ఉనికిలో వాస్తవ కారణాలు
 • అబద్ధపు దైవదౌత్యం కోసం విక్టోరియా ప్రభుత్వ ప్రణాళిక
 • పాశ్చాత్యవాదులు మరియు గులామ్‌ అహ్మద్‌ ఖాదియానీ దైవదౌత్యం
 • హిస్టీరియా వ్యాధి, అబద్ధపు దైవదౌత్య సోపానం
 • గులామ్‌ అహ్మద్‌ ఖాదియానీని అసత్య ప్రవక్తగా రూపొందించడంలో ప్రముఖ మేధావుల పాత్ర
 • ఖాదియానీ వర్గంలోని కొందరు ప్రముఖులు
 • ఖాదియానియ్యత్‌ తొలి ఖలీఫా నూరుద్దీన్‌
 • లాహోరు వర్గ స్థాపకుడు ముహమ్మద్‌ అలీ లాహోరీ
 • నాకు కానుకగా ఇచ్చిన మిర్జా గులామ్‌ అహ్మద్‌
 • ముహమ్మద్‌ అలీ లాహోరీ మరియు ఇతరుల రచనలు

ఖాదియానీ విశ్వాసాలు

 • గులాం అహ్‌మద్‌ గురించి ఖాదియానీల విశ్వాసాలు, పుస్తకాలు
 • అల్లాహ్‌ గురించి ఖాదియానీల విశ్వాసం
 • ఈసా బిన్‌ మర్యమ్‌ (అలైహిస్సలామ్‌) గురించి వారి విశ్వాసం
 • దైవదౌత్యం & దైవదౌత్య సమాప్తం గురించి ఖాదియానీల వైఖరి
 • ఖుర్‌ఆన్‌ మరియు దైవవాణి గురించి వారి విశ్వాసం
 • ఖాదియాన్‌ నగరం గురించి వారి విశ్వాసం
 • ఖాదియానియత్‌ ఒక నూతన మతం మరియు ప్రత్యేక షరీఅత్‌

పాద సూచికలు

ఖాదియాని ఇస్లాంమత వర్గం కాదు, అదో కల్పిత మతం – రుజువులు

 • తాను దైవప్రవక్తనని మిర్జా వాదన
 • దైవవాణి తనపై అవతరిస్తుందని మిర్జా ఉద్దాటన
 • “దైవదౌత్య పరిసమాప్తి (ఖత్మె నుబువ్వత్‌) ఒక తప్పుడు విశ్వాసం, ఇస్లాం ఒక పైశాచిక మతం” అంటూ వ్యర్థ ప్రేలాపనలు
 • మిర్జాను తిరస్కరించినవారు నరకవాసులవుతారని హెచ్చరిక
 • తన దగ్గరకు జిబ్రయీల్‌ దూత వచ్చారని మిర్జా డాంబికాలు
 • తనపై వర్షం లాగా వహీ అవతరించిందని మిర్జా ఉద్దాటన
 • తనను విశ్వసించనివారు అక్రమ సంతానంగా పుట్టినవారని నోరుపారేసుకోవటం
 • ఖుర్‌ఆన్‌ ఆకాశంపైకి ఎత్తుకోబడిందని, ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వా సల్లం) మళ్లీ ఈ లోకంలోకి పంపబడతారని మిర్జా చేసిన అర్థరహిత వాదనలు
 • “మగవారు పందులు, స్రీలు ఆడకుక్కలు” అంటూ మిర్జా పలికిన అతి హీనమైన మాటలు
 • ఖాదియాన్‌ పేరు ఖుర్‌ఆన్‌లో ఉందని వితండవాదం
 • మస్జిదె అఖ్సా  అంటే మస్జిదె ఖాదియాన్‌ … వింత వాదన
 • ఖాదియాన్‌ డెమాస్కస్‌ను పోలివుందని అర్దరహిత వ్యాఖ్యలు
 • అల్లాహ్‌ సంతకం చేశాడని బొంకటం
 • అల్లాహ్‌ పురుషుడు, తాను స్త్రీ అంటూ మిర్జా వ్యర్థ ప్రసంగం
 • తాను గర్భం దాల్చానని మిర్జా గాలిమాటలు
 • తాను దేవుణ్ణి అని బొంకటం
 • ఈసా (అలైహిస్సలామ్‌) పరుల్ని దూషించేవారని, అబద్ధం చెప్పేవారని నిందలు
 • ఈసా (అలైహిస్సలామ్‌) గ్రంథచౌర్యం చేసి ఇంజీలు రాశారని అపవాదు
 • ఈసా (అలైహిస్సలామ్‌) వద్ద మహిమలు ఏవీ ఉండేవి కావని దుష్ప్రచారం
 • ఈసా (అలైహిస్సలామ్‌) మద్యం సేవించేవారని నీలాపనింద
 • తాను ఈసా (అలైహిస్సలామ్‌), హుస్సేన్‌ (రది అల్లాహు అన్హు)లను మించిన వాణ్ణని మిర్జా  గొప్పలు
 • మర్యమ్‌(అలైహన్సలామ్‌)పై నీలాపనింద
 • హజ్రత్‌ అబూహురైరా (రది అల్లాహు అన్హు)ను కించపరచటం
 • హజ్రత్‌ ఫాతిమా (రది అల్లాహు అన్హా) పట్ల అవమానకర ధోరణి

– ఖాదియాని వహీ (కితాబె ముబీన్‌)లోని కొన్ని నమూనాలు

– ఆంగ్లంలో వహీ

ఖురాన్ వీడియో : 67. సూర అల్ ముల్క్ (Salah Bukhaatir)

Qur’an Video : 67.Surah Al Mulk – Salah Bukhatir (Telugu Subtitles)
Reciter : Salah Bukhatir
Telugu Translation : ఆహ్సనుల్ బయాన్

[Download Video Here]

[Download Telugu Translation]

చీకట్లలో మస్జిదులకు నడిచి వెళ్ళే వారికి ప్రళయ దినాన సంపూర్ణ వెలుగు లభిస్తుందనే శుభవార్తను అందించండి

1058. హజ్రత్ బురైదా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఈ విధంగా ప్రవచించారు :

చీకట్లలో మస్జిదులకు నడిచి వెళ్ళే వారికి ప్రళయ దినాన సంపూర్ణ వెలుగు లభిస్తుందనే శుభవార్తను అందించండి.

[సుననె అబూదావూద్ లోని నమాజు ప్రకరణం – సుననె తిర్మిజీ లోని నమాజ్ అధ్యాయాలు]

ముఖ్యాంశాలు :

చీకట్లలో మస్జిదులకు వెళ్ళటమంటే ఫజ్ర్ మరియు ఇషాకు సంబందించిన సామూహిక నమాజులకు హాజరు కావటం అని భావం. నేటి ఆధునిక యుగంలో నగరవీధులు కాంతివంతమైన విద్యుద్దీపాలతో ఎంతగా వెలిగి పోయినా, చీకటి వల్ల కలిగే భయాందోళనలను ఎవరూ తొలగించలేరని గ్రహించాలి. అందుకే ఫజ్ర్ మరియు ఇషా నమాజులు నేటికీ చీకట్లో చేయబడే నమాజులగానే పరిగణించ బడతాయి. వాటిని నెరవేర్చే అదృష్టవంతులకు ప్రళయదినాన అల్లాహ్ తరుఫు నుండి పరిపూర్ణమైన వెలుగు లభిస్తుందనే శుభవార్త ఇవ్వబడినది.

189 వ అధ్యాయం – మస్జిదులకు కాలి నడకన వెళ్ళటం – హదీసు కిరణాలు (రియాజుస్సాలిహీన్) – సంకలనం : ఇమామ్ నవవీ (రహ్మతుల్లా అలై)

http://wp.me/p2lYyT-fA

Related Links:

 

తౌబా (పశ్చాత్తాపం) [పుస్తకం]

repent-too-lateపశ్చాత్తాపం- Toubah – Repentence
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ
(Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్
(Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [34 పేజీలు]

విషయ సూచిక :

 • తౌబా (పశ్చాత్తాపం) ప్రాముఖ్యత
 • తౌబా నిబంధనలు
 • తౌబా విధానాలు
 • సత్యమైన తౌబా
 • తౌబా చేయుటకు సహాయపడే విషయాలు
 • పాప పరిహారాలు
 • ప్రశ్నోత్తరాలు
  1. పాపాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే ఎలా తౌబా చేయాలి?
  2. స్నేహితులు అడుకున్నప్తుడు ఎలా తౌబా చేయాలి?
  3. స్నేహితులు అవమానపరుస్తారన్స్న భయంలో ఎలా తౌబా?
  4. తౌబా చేసిన తర్వత అదే తప్పు మళ్ళీ జరిగితే ఎలా?
  5. ఒక పాపం చేస్తూ వేరే పాపం నుండి తౌబా చేయవచ్చా?
  6. గతంలో తప్పిపోయిన నమాజు, ఉపవాసాలు… ఎలా?
  7. సొమ్ము దొంగతనం చేసిన ఉంటే ఎలా తౌబా చేయాలి?
  8. వ్యభిచారానికి పాల్యడిన వ్వక్తి ఎలా తౌబా చేయాలి?
  9. వివాహానికి ముందు జరిగిన తప్పు గురించి చెప్పాలా?
  10. పురుషులు పరస్పరం, స్త్రీలు పరస్పరం చెడుకు పాలడితే ఎలా?

ప్రియ సోదరా/సోదరీ ! ఒక తల్లి తన చంటి పిల్ల పట్ల చూపే ప్రేమకన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ ప్రేమ అల్లాహ్ తన దాసుల పట్ల చూపుతాడు  అని గుర్తుంచుకో !! తన తౌబాలో  సత్యవంతుడైన వ్యక్తిని అల్లాహ్ తప్పక మన్నిస్తాడు. వ్యక్తిగతంగా తౌబా ద్వారం చివరి శ్వాస వరకు ఉంది. సామాన్యంగా ప్రళయానికి ముందు పశ్చిమ దిశ నుండి సూర్యోదయం అయ్యే వరకు ఉంది.

అల్లాహ్ మనందిరికీ క్షమాబిక్ష కోరుతూ, తౌబా చేస్తూ ఉండే భాగ్యం ప్రసాదించు గాక! అమీన్ !!

=,@ !uW! | [” JK
=,5″ J” œ=C =CFA8 ^AÃ8 J” X ^:‹.
=CF 45″ 67 _5 J” œbi 43
UG
కe!! s5H .ు'(` .కa3
45″67 E F38!bi. .‹కaU% s
_f .; f .: ‚_ి. !F6%
ž @63కa FGW ÎF _ిƒ ‘ి œZ-
W@ 4Ñ .: ‚_ి.
45″ 67 FW;క© gF6hg కe
³, s 1?œ
‚’? §U !_ి%! *ª)!!

ఇస్లామీయ నిషేధాలు – జాగ్రత్తలు (Prohibitions in Islam)


prohibitions-in-islamఅంశాల నుండి
: ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ
అనువాదం : అబూ అనస్ నసీరుద్దీన్

[ఇక్కడ Download PDF]

 

 

islamic-prohibitions1

islamic-prohibitions2

islamic-prohibitions3

%d bloggers like this: