నరక విశేషాలు – ముహమ్మద్‌ ఇక్బాల్ కైలానీ [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

Naraka Visheshalu – (Jahannam ka Bayan)
సంకలనం: ముహమ్మద్‌ ఇక్బాల్ కైలానీ (Muhammad Iqbal Kailani)
అనువాదం: ముహమ్మద్ జాకిర్‌ ఉమ్రీ (Mohd. Zakir Umari)
హదీస్‌ పబ్లికేషన్స్‌. హైదరాబాద్‌

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
127 పేజీలు PDF

విషయ సూచిక 

 1. నరకయాతనలు
 2. నరకం ఉనికి పట్ల సాక్ష్యం
 3. నరక ద్వారాలు
 4. నరకంలోని తరగతులు
 5. నరక వైశాల్యం
 6. నరక శిక్ష తీవ్రత
 7. నరకాగ్ని కాఠిన్యత
 8. అతిస్వల్పమైన నరక శిక్ష
 9. నరకవాసుల పరిస్థితి
 10. నరకవాసుల అన్నపానీయాలు మరియు ఆహారం
 11. దాహం ద్వారా శిక్ష
 12. మరిగే నీటిని తలపై పోసే శిక్ష
 13. నరకవాసుల వస్త్రాలు
 14. నరకవాసుల పడకలు
 15. నరకవాసుల గొడుగులు, షామియానాలు
 16. అగ్ని సంకెళ్ళులు, హారాల ద్వారా శిక్ష
 17. ఇరుకైన చీకటిగల అగ్నిగదుల్లోనికి నెట్టివేయబడే శిక్ష బంధించే శిక్ష
 18.  ముఖాలను అగ్నిపై కాల్చే శిక్ష
 19. విషపూరితమైన వడగాలి మరియు నల్లపొగ ద్వారా శిక్షించుట
 20. విపరీతమైన చలి శిక్ష
 21. నరకంలోని అవమానకరమైన శిక్ష
 22. నరకంలో దట్టమైన చీకట్ల ద్వారా శిక్ష
 23. బోర్లా పడవేసి నడిపించటం, ఈడ్చుకుపోయే శిక్ష
 24. అగ్ని కొండలపై ఎక్కించే శిక్ష
 25. అగ్ని స్తంభాలకు బంధించే శిక్ష
 26. నరకంలో ఇనుప గదలు, సుత్తులతో కొట్టే శిక్ష
 27. నరకంలో పాములు, తేళ్ళ ద్వారా శిక్ష
 28. శరీరాలను పెంచే శిక్ష
 29. ఇతర శిక్షలు
 30. నరకంలో కొన్ని నేరాలకు ప్రత్యేక శిక్షలు
 31. నరకవాసుల గురించి ఖుర్‌ఆన్‌ వ్యాఖ్యలు
 32. నరకంలో మార్గభ్రష్టులైన పండితులు, స్వాములు…..పరస్పర కలహాలు
 33. గుణపాఠాలు నేర్చే సంభాషణలు
 34. ఫలించని కోరికలు
 35. ఒక్క వెలుగు కిరణం పొందే విఫల యత్నం
 36. నరకవాసులు మరో అవకాశం దొరకాలని విలపించుట
 37. నరకంలో ఇబ్లీసు
 38. పాత జ్ఞాపకాలు
 39. నరకంలోనికి కొనిపోయే పాపకార్యాలు ఆకర్షణీయమైనవి
 40. స్వర్గవాసుల, నరకవాసుల నిష్పత్తి
 41. నరకంలో స్త్రీల ఆధిక్యం
 42. నరక శుభవార్త పొందినవారు
 43. నరకంలో శాశ్వతంగా ఉండేవారు
 44. స్వల్ప కాలానికిగాను నరకంలోనికి వెళ్ళేవారు
 45. నరక సంభాషణ
 46. మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాన్ని నరకాగ్ని నుండి కాపాడుకోండి
 47. నరకం, దైవదూతలు
 48. నరకం, దైవప్రవక్తలు
 49. నరకం, ప్రవక్త (సహాబాలు) అనుచరులు
 50. నరకం, పూర్వీకులు
 51. ఆలోచనా సందేశం
 52. నరకాగ్ని నుండి శరణుకోరే దుఆలు
 53. వివిధ రకాల అంశాలు