అల్లాహ్ ఉనికిని గురించి ఆలోచించకు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[2:22 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ధర్మపరమైన నిషేధాలు – 27
అల్లాహ్ ఉనికిని గురించి ఆలోచించకు

నిశ్చయంగా అల్లాహ్ కు సరిసమానులెవ్వరూ లేరు. ఆయన గురించి ఏ బుద్ధి గ్రహించలేదు. ఇహలోకంలో ఆయన్ను ఏ కన్ను చూడలేదు. ప్రేరేపణలకు అంకితం కాకు. ప్రేరేపణల నుండి అల్లాహ్ శరణు వేడుకో. వాటిని మానుకో. నేను అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్తను విశ్వసించాను అని పలుకు.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ الله ، وَلا تَتَفَكَّرُوا فِي الله .

అల్లాహ్ సృష్టిని గురుంచి, అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహాల గురుంచి ఆలోచించండి. కాని స్వయం అల్లాహ్ ఉనికి గురుంచి ఆలోచించకండిఅని ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) చెప్పారని అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉమర్ (రజియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు.

(తబ్రాని అల్ ఔసత్. సహీహ లిల్ అల్బానీ 1788).

పుస్తకం & వీడియో పాఠాలు క్రింద వినవచ్చు
ధర్మపరమైన నిషేధాలు

%d bloggers like this: