సంతాన శిక్షణ – Training the Children


santana-sikshanaసంతాన శిక్షణకై తల్లిదండ్రులకు మార్గదర్శి

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
రచయిత : Adil bin al Ashuddi عادل بن علي الشدي
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

సంతాన శిక్షణకై ప్రవక్త పద్ధతిలోని సూచనలు

 • విశ్వాసం పట్ల శ్రద్ధ
 • నమాజు పట్ల శ్రద్ధ
 • ముందు జాగ్రత్త వైద్యం కంటే మేలు
 • ఆవేదన వెలిబుచ్చే అవకాశమిచ్చుట
 • సమంజసమైన మందలింపు
 • ఆత్మ విశ్వాసం, ఆత్మ స్థైర్యం నేర్పుట
 • సధ్వర్తన నేర్పుట
 • సధ్వర్తునలకు బహుమానం
 • పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నానని తెలియజేయుట
 • సంతానం మధ్య న్యాయం
 • క్రియాత్మక ఆదర్శంతో కూడిన శిక్షణ

సంతాన శిక్షణలో జరిగే పొరపాట్లు

 • శిక్షణ పట్ల నిర్భాధ్యత
 • తండ్రుల ఆధిపత్యం
 • వైరుద్ధ్య ఆదర్శం
 • కఠినత్వం
 • చెడును చూసి నిర్లక్ష్యం చేయడం
 • యధా పూర్వ పరిస్థితిని వదలటం
 • తప్పును ఒప్పుకోకపోవడం
 • వ్యక్తిగతంగా  నిర్ణయాలు తీసుకోవడం
 • ప్రత్యేకతలను గౌరవించక పోవడం
 • దూర దూరంగా ఉంచడం

సంతాన శిక్షణలో 130 మార్గాలు

 • విశ్వాసం
 • ఆరాధన
 • ప్రవర్తన
 • సభ్యత సంస్కారం
 • శారీరక నిర్మాణం
 • మానసిక నిర్మాణం
 • సామాజిక నిర్మాణం
 • ఆరోగ్యకరమైన నిర్మాణం
 • సంస్కృతి మరియు విద్యాపరమైన శిక్షణ
 • సత్పలితం, దుష్పలితం
%d bloggers like this: