సంతాన శిక్షణ – Training the Children


nature-children-educationసంతాన శిక్షణకై తల్లిదండ్రులకు మార్గదర్శి

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
రచయిత : Adil bin al Ashuddi عادل بن علي الشدي
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

సంతాన శిక్షణకై ప్రవక్త పద్ధతిలోని సూచనలు – విశ్వాసం పట్ల శ్రద్ధ
– నమాజు పట్ల శ్రద్ధ
– ముందు జాగ్రత్త వైద్యం కంటే మేలు
– ఆవేదన వెలిబుచ్చే అవకాశమిచ్చుట
– సమంజసమైన మందలింపు
– ఆత్మ విశ్వాసం, ఆత్మ స్థైర్యం నేర్పుట
– సధ్వర్తన నేర్పుట
– సధ్వర్తునలకు బహుమానం
– పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నానని తెలియజేయుట
– సంతానం మధ్య న్యాయం
– క్రియాత్మక ఆదర్శంతో కూడిన శిక్షణ
సంతాన శిక్షణలో జరిగే పొరపాట్లు– శిక్షణ పట్ల నిర్భాధ్యత
– తండ్రుల ఆధిపత్యం
– వైరుద్ధ్య ఆదర్శం
– కఠినత్వం
– చెడును చూసి నిర్లక్ష్యం చేయడం
– యధా పూర్వ పరిస్థితిని వదలటం
– తప్పును ఒప్పుకోకపోవడం
– వ్యక్తిగతంగా  నిర్ణయాలు తీసుకోవడం
– ప్రత్యేకతలను గౌరవించక పోవడం
– దూర దూరంగా ఉంచడం
సంతాన శిక్షణలో 130 మార్గాలు – విశ్వాసం
– ఆరాధన
– ప్రవర్తన
– సభ్యత సంస్కారం
– శారీరక నిర్మాణం
– మానసిక నిర్మాణం
– సామాజిక నిర్మాణం
– ఆరోగ్యకరమైన నిర్మాణం
– సంస్కృతి మరియు విద్యాపరమైన శిక్షణ
– సత్పలితం, దుష్పలితం