ముహర్రం & ఆషూరా (ముహర్రం 10 వ తేదీ)

బిస్మిల్లాహ్

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0Mlhg-zp9sHUArkqQGOoEz

హిజ్రీ క్యాలెండర్ ఆవశ్యకత | Importance of Hijri Calendar [వీడియో] [21 min]
https://teluguislam.net/2022/08/01/importance-of-hijri-calendar/
ప్రస్తుతం మనం క్రొత్త హిజ్రీ సంవత్సరం లోకి ప్రవేశించాము (హిజ్రీ 1444). ముహర్రం మాసం హిజ్రీ క్యాలెండరు లోని మొదటి నెల. హిజ్రత్ అంటే వలస పోవడం. మక్కా నుండి మదీనా కు హిజ్రత్ చేయడం పురస్కరించుకొని ఈ హిజ్రీ క్యాలెండరు తయారు అయింది


ముహర్రం మరియు ఆషూరా ఘనతలు [28 నిమిషాల వీడియో]
ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://teluguislam.net/2019/08/29/muharram-and-ashurah-greatness/
కేవలం 28 నిమిషాల ఈ క్లిప్ లో ముహర్రమ్ మాసము అందులోని ఆషూరా (పదవ తేది) ఘనత ఖుర్ఆన్ హదీసుల ఆధారంగా తెలుపడంతో పాటు, ఉపవాసం ఘనత, ఏ రోజుల్లో ఉపవాసం ఉండడం ఉత్తమం అన్న విషయం సహీ హదీసుల ఆధారంగా తెలుపాము.


ముహర్రం ఘనత [వీడియో] [6 నిమిషాలు ]
ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://teluguislam.net/2019/08/20/muharram-greatness/
అత్యంత పవిత్రమైన నెలలలో ఒకటైన ముహర్రం నెల త్వరలో మన ముందుకు రాబోతున్నది. ఇటువంటి శుభప్రదమైన నెలలో ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించిపెట్టే మంచిపనుల గురించి ప్రతి ఒక్కరు తప్పక తెలుసుకోవలెను. దీని ద్వారా వారు తమ ఉన్నత స్థితిని మరింతగా అభివృద్ధి పరచుకోవటానికి, చేసిన పాపాలను క్షమింప జేసుకోవటానికి మరియు అల్లాహ్‌ మెప్పును పొందటానికి ప్రయత్నించేందుకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం. [వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)]


ఆషూరాఅ రోజు (ముహర్రం 10 వ తేదీ) ఉపవాసం యొక్క విశిష్టత
https://teluguislam.net/2012/11/19/virtue-of-fasting-10th-muharram-ashoora/
ఈ విషయాలు షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ సాలెహ్ అల్ ఉధైమిన్ రహిమహుల్లాహ్ యొక్క నుండి మరియు షేఖ్ సాలెహ్ అల్ఫౌజాన్ హాఫిజహుల్లాహ్ యొక్క నుండి తీసుకోబడినవి


ముహర్రం పండుగ ఎలా జరుపుకోవాలి? [వీడియో]
https://teluguislam.net/2020/08/20/can-we-celebrate-muharram-festival/
మనం ముహర్రం పండుగ జరుపుకోవచ్చా? జరుపుకో కూడదు అంటే ఏంటి సాక్ష్యం (దలీల్)? జరుపుకొనేది ఉండి వుంటే ఎలా జరుపుకోవాలి? – వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)


ముహర్రం నెలలో “నెల్లూరు రొట్టెల పండగ” పేరుతో జరిగే షిర్క్ మరియు దురాచారాలు
జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://teluguislam.net/2019/09/23/nellore-rottela-pandaga/

ముహర్రం నెల వాస్తవికత
https://teluguislam.net/2019/08/27/reality-of-the-month-of-muharram/
ఇది “ఇస్లాంలో అధర్మ కార్యాలు మరియు వాటి ప్రక్షాళణ” అను పుస్తకం నుంచి తీసుకోబడింది. (పేజీలు : 52-66). కూర్పు: జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ (హఫిజహుల్లాహ్).
ఇందులో కూర్చిన విషయాలు: (1) ముహర్రం నెల విశిష్టత, (2) ముహర్రం నెలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సాంప్రదాయం, (3) అహ్లె బైత్‌ (ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇంటివారి) విశిష్టత, (4) హజ్రత్ హసన్‌ మరియు హుసైన్‌ (రజియల్లాహు అన్హుమా) విశిష్టత, (5) కర్బలా సంఘటన, కర్బలా సంఘటన అనంతరం, (6) మరణానంతరం భాధను తెలిపే ధర్మ విధానం, (7) అతిశయిల్లటం (హద్దు మీరటం), (8) ముహర్రం నెలలో అధర్మ ఆచారాలు


ముహర్రం దురాచారాలు – గౌరవప్రదమైన మాసాల్లో ‘దౌర్జన్యం’ చేసుకోకండి [వీడియో] [6 నిముషాలు]
https://teluguislam.net/2019/08/20/bidah-in-muharram/
ఈ వీడియోలో గౌరవప్రదమైన మాసాలు ఏమిటి? వాటిలో చేసేవి, చేయరాని పనులు ఏమిటి? దౌర్జన్యం చేసుకోకండి అని ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది, అయితే దౌర్జన్యం అంటే ఏమేమి భావాలు వస్తాయి. ప్రత్యేకంగా ముహర్రంలో మన సమాజంలో జరుగుతున్న దురాచారాలు ఏమిటో తెలుపడం జరిగింది [వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)]


ముహర్రం నెలలో ఏమి చేయాలి? ఏమి చేయకూడదు? ఈ నెలతో హుస్సైన్ (రజియల్లాహు అన్హు) కు సంబంధం ఏమిటి? – ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) [వీడియో] [60నిముషాలు]
https://teluguislam.net/2020/08/25/muharram-ashura-sunnah-and-bidah/

ముహర్రం – సాంప్రదాయాలు, దురాచారాలు
ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://teluguislam.net/2012/11/20/muharram-virtues-and-bidahs/


హజ్రత్ హుసైన్ (రజియల్లాహు అన్హు) హంతకులెవరు? [వీడియో][50:41 నిముషాలు]
ఫజీలతుష్షేఖ్ సఈద్ అహ్మద్ మదనీ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://teluguislam.net/2020/08/26/who-killed-al-husayn/

ముహర్రం మాసం & సహాబాల ఔన్నత్యం [వీడియో] [55 నిముషాలు]
https://teluguislam.net/2020/08/31/muharram-and-greatness-of-sahaba/
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ప్రవక్త ﷺ మనవళ్లు – హసన్, హుసైన్ (రదియల్లాహు అన్హుమా) విశిష్టతలు [వీడియో]
ముహమ్మద్ సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ముహర్రం నెల, సంఘటనలు, సంప్రదాయాలు| సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) [వీడియో]

%d bloggers like this: