ముహర్రం పండుగ ఎలా జరుపుకోవాలి? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[2:32 నిముషాలు]
మనం ముహర్రం పండుగ జరుపుకోవచ్చా?
జరుపుకో కూడదు అంటే ఏంటి సాక్ష్యం (దలీల్)?
జరుపుకొనేది ఉండి వుంటే ఎలా జరుపుకోవాలి?

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ముహర్రం & ఆషూరా (ముహర్రం 10 వ తేదీ)

%d bloggers like this: