ఖురాన్ కథామాలిక [పుస్తకం]

ఖురాన్ కథామాలిక [పుస్తకం]

Quran Kadha Malika - Book - ShantiMargam

Qur'an Katha Maalika 
Selected Stories from Qur'an  (Telugu)

Qur’an Katha Maalika – Selected Stories from Qur’an (Telugu)

ఖురాన్ కథామాలిక
మూలం: షేఖ్ అబూబకర్ నజార్
తెలుగు అనువాదం: అబ్దుల్ వాహెద్ & హాఫిజ్ ఎస్. ఎమ్. రసూల్ షర్ఫీ
శాంతి మార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్

[ఇక్కడ పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/quran-kadha-malika
[PDF] [374 పేజీలు] [డెస్క్ టాప్ బుక్] [16 MB]

కథా సూచిక

మొదటి విభాగం

సృష్టి కథ
ప్రవక్త ఇద్రీస్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త నూహ్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త హూద్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త సాలిహ్ ‘ (అలైహిస్సలాం)

రెండవ విభాగం

ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త లూత్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త ఇస్ హాక్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త యాకూబ్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త యూసుఫ్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త షుఐబ్ (అలైహిస్సలాం)

మూడవ విభాగం

ప్రవక్త ‘మూసా (అలైహిస్సలాం)
మార్గదర్శి ఖిజర్ (అలైహిస్సలాం)
దైవమార్గంలో వదలివేయబడిన ఆవుదూడ
మహా సంపన్నుడు ఖారూన్
తాలూత్ (మహారాజుగా మారిన పశువులకాపరి)
ప్రవక్త దావూద్ – జాలూత్ (డేవిడ్ & గోలియత్)
మధురస్వరం కలిగిన పాలకుడు
మహావివేకి లుక్మాన్
‘సబ్బత్’ నియమాన్ని అతిక్రమించడం
ప్రవక్త సులైమాన్ (అలైహిస్సలాం)
స్వార్థపరులైన సోదరులు (తోట వారి గాథ)
యహూదా – అతని సోదరుడు
ప్రవక్త యూనుస్ (అలైహిస్సలాం)
ఉజైర్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త అయ్యూబ్ (అలైహిస్సలాం)
ప్రవక్త ఇల్యాస్ (అలైహిస్సలాం)
చెల్లాచెదురైన బనీ ఇస్రాయీల్ ప్రజలు
ప్రవక్త జకరియా (అలైహిస్సలాం)

నాల్గవ విభాగం

నగర ప్రజలు-నలిపి చంపబడినవారు
మర్యమ్ ప్రవక్త ఈసా (అలైహిస్సలాం) గారి మాతృమూర్తి
ప్రవక్త ఈసా (అలైహిస్సలాం) జననం
క్రైయిస్తవ విశ్వాసం (నేడు మనకు తెలిసిన విశ్వాసాలు)
జుల్ ఖర్నైన్ (మహా సాహసవంతుడు)
కొండ గుహవారు
(అస్ హబుల్ కహఫ్)

ఐదవ విభాగం

తున్ను వాస్
అగ్ని అఖాతాల ప్రజలు
సబా రాజ్యం
అబ్రహా (ఏనుగుల వాళ్ళ గాధ)

ఆరవ విభాగం

ఇస్లామీయ యుగం
ఇస్రా (రాత్రి ప్రయాణం)
వలస (హిజ్రత్)
బద్ర్ యుద్ధం
పరిహారం
ఖుబైబ్ (చిత్రవధకు గురైన కవి)
ఉహుద్ యుద్ధం
పొరబాటుగా జరిగిన ప్రతీకారం
శత్రు మూకలు (అహ్జాబ్)
ఇస్లాం విజయారంభం
ఒప్పందం
అబూ బసీర్ దైన్యస్థితి
విజయంలోనూ వినయం!
హునైన్ యుద్ధం
ముగ్గురు ముస్లింల బహిష్కారం
విశ్వాసుల మాతపై కపటుల నీలాపనిందలు
మస్జిద్ జిరార్ – కపటుల మస్జిదు
ముబాహిలా
తప్పుడు సమాచారం
అల్ ముజాదిలా (వాదించిన మహిళ)
అత్ తహ్రీమ్ (నిషిద్ధం)
జైనబ్ జహష్ కుమార్తె (రజియల్లాహు అన్హ)

ఇస్లాం తెలుగు పుస్తకాలు (Telugu Islamic Books) డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ:
https://teluguislam.net/?p=4259

%d bloggers like this: