అరబీ ఖాయిదా (అరబ్బీ అక్షరాలు, గుణింతాలు) – మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ [పుస్తకం & వీడియో పాఠాలు]

[ఇక్కడ పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/qaida-darulbirr
[PDF] [36పేజీలు] [మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ బుక్]

అరబ్బీ అక్షరాలు, గుణింతాల చార్టులు క్రింద డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
[అన్నీ చార్టులు పేజీ 1 నుండి 11 వరకు] [PDF]
[ఫస్ట్ చార్ట్ – అలిఫ్, బ,త] [PDF]
[బ గుణింతం – బ, బి, బు …] [PDF]

వీడియో పాఠాలు – ఆసాన్ (ఈజీ) అరబీ ఖాయిదా

వీడియో పాఠాలు – ఆసాన్ (ఈజీ) అరబీ ఖాయిదా – డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమరి మదని (హఫిజాహుల్లాహ్)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV13sUtrjfPyX7DY-KOSrTQn (43 వీడియోలు)
  • మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ పబ్లికేషన్స్ పుస్తకాలు క్రింది లింక్ దర్శించి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు
    https://teluguislam.net/markaz-darulbirr-books/
%d bloggers like this: