అరబీ ఖాయిదా (అరబ్బీ అక్షరాలు, గుణింతాలు) – మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ [పుస్తకం]

[ఇక్కడ పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/qaida-darulbirr
[PDF] [36పేజీలు] [మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ బుక్]

అరబ్బీ అక్షరాలు, గుణింతాల చార్టులు క్రింద డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
[అన్నీ చార్టులు పేజీ 1 నుండి 11 వరకు] [PDF]
[ఫస్ట్ చార్ట్ – అలిఫ్, బ,త] [PDF]
[బ గుణింతం – బ, బి, బు …] [PDF]

  • మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ పబ్లికేషన్స్ పుస్తకాలు క్రింది లింక్ దర్శించి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు
    https://teluguislam.net/markaz-darulbirr-books/
%d bloggers like this: