బహిష్టు రక్తం ఆగిపోయిన తర్వాత స్నానం చేశాక మళ్లీ రక్తం లేదా అలాంటిది ఏదైనా కనబడితే తప్పనిసరిగా స్నానం చేయాలా?

బహిష్టు రక్తం ఆగిపోయిన తర్వాత స్నానం చేశాక మళ్లీ రక్తం లేదా అలాంటిది ఏదైనా కనబడితే తప్పనిసరిగా స్నానం చేయాలా?
https://youtu.be/-AbDqH0dEKk [ 4 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఇతర ముఖ్యమైన లింకులు:

%d bloggers like this: