ఖురాన్: 77. అల్ ముర్సలాత్ [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

077 Al-Mursalaat – Telugu Quran – Youtube Video

అహ్సనుల్ బయాన్ :

ఈ సూరా మక్కా కాలానికి చెందినది. ఇందులో 50 ఆయతులు ఉన్నాయి.ఈ సూరాలో ముఖ్యంగా ప్రళయం,మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ లేపబడడం, తీర్పుదినాల గురుంచి ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ సూరాకు పెట్టబడిన పేరు మొదటి ఆయతులో వచ్చింది. మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ లేపబడడం అన్నది తప్పనిసరిగా జరిగే సంఘటన అని ఈ సూరా నొక్కి చెప్పింది.ఆ రోజున నక్షత్రాలు మసకబారి పోతాయి.ఆకాశం తునా తునకలవుతుంది.పర్వతాలు దుమ్ము మాదిరిగా  ఎగురుతాయి.ఆ రోజున ప్రవక్తలందరినీ పిలిచి వారు అల్లాహ్ సందేశాన్ని మానవాళికి అందించటం జరిగిందా లేదా  అన్న విషయమై వాంగ్మూలం ఇవ్వమని కోరడం జరుగుతుంది.

ఈ సూరాలో అల్లాహ్ శక్తి సామర్ధ్యాల ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఆ విధంగా మరణించిన తరువాత మళ్ళీ లేపడం ఆయనకు చాలా తేలికని నిరూపించడం జరిగింది. సత్యతిరస్కారుల వాదన అసత్యంగా  రుజువవుతుందని చెప్పడం జరిగింది. తీర్పు దినాన్ని చాలా కఠినమైన రోజుగా, దుస్థితి దాపురించే రోజుగా అభివర్ణించటం జరిగింది. ఆ రోజున భారీ నిప్పురవ్వలు ఎగురుతుంటాయి. ఆ రోజున సత్యతిరస్కారులు మాట్లాడే స్థితిలో ఉండరు. వారికి ఎలాంటి సాకులు చెప్పే అనుమతి కూడా ఉండదు. దైవభీతి కలిగిన వారు చల్లని నీడలో,సెలయేర్లతో,వివిధ రకాల ఫలాలతో సంతోషాన్ని పొందుతారు.

[Audio] ఖుర్ఆన్ పఠనా ప్రాముఖ్యతలు (Virtues of Reciting Qur’an)

reciting-quranఆడియో టైటిల్: ఖుర్ఆన్ పఠనా ప్రాముఖ్యతలు
ప్రసంగించిన వారు:ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ
క్లుప్త వివరణ: ఈ ప్రసంగంలో ఖుర్ఆన్ పఠనా ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించినారు

వినండి:

[ఇక్కడ mp3 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

“ఖుర్ఆన్ కంఠపాఠి గౌరవనీయులైన దైవదూత లాంటివాడు. అతను (ప్రళయదినాన) వారితోనే ఉంటాడు. ఖుర్ఆన్ పఠించడం తనకు ఎంతో ప్రయాసతో కూడిన పని అయినప్పటికీ, దాన్ని పఠించి కంఠస్తం చేసే వ్యక్తి రెట్టింపు పుణ్య ఫలానికి అర్హుడవుతాడు”. (బుఖారీ 4937. ముస్లిం 798).

“ఖుర్ఆన్ పారాయణం చేయండి. అది తన్ను చదివినవారి పట్ల ప్రళయదినాన సిఫారసు చేస్తుంది”. (ముస్లిం 804).

ఇదియే ఇస్లాం [పుస్తకం]


what-is-islamఇదియే ఇస్లాం  (This is Islaam)

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

 

విషయ సూచిక :

 • ముందు మాట
 • మనమెందుకు పుట్టాం?
 • ఇస్లాం అంటే ఏమిటి ?
 • మానవ సృష్టి
 • ప్రవక్త ముహమ్మద్
 • ఆయన వంశం, జీవితం
 • ఆయన సద్గుణాలు,సద్వర్తన
 • మహత్యములు
 • ఇస్లాం పునాదులు
 • ఇస్లాంలో ఆరాధన
 • ఇస్లాం మూల సూత్రాలు
 • మూల సూత్రాల భావం
 • ఇస్లాం ప్రత్యేకతలు
 • ఇస్లాం లోని ఉత్తమ విషయాలు
 • ఇస్లామీయ ఆదేశాలు
 • ఇస్లామీయ నిషిద్ధతలు
 • పరలోకం
 • ప్రళయం దాని గుర్తులు
 • నరకం, దాని శిక్షలు
 • స్వర్గ భోగభాగ్యాలు
 • ఇస్లాంలో స్త్రీ స్థానం
 • స్త్రీ యెక్క సామాన్య హక్కులు
 • భార్య హక్కులు భర్తపై
 • పరద-హిజాబ్
 • బహు భార్యత్వం
 • ఇస్లాంలో ప్రవేశం

ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు (Fiqh Islami)


Dharma-Sashtra-Shasanaalu-Fiqh-Islamiధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు (Fiqh Islami)

(జకాత్ ఆదేశాలు, అన్నపానియాల ఆదేశాలు, వస్త్రాధరణ ఆదేశాలు, వైవాహిక ధర్మాలు)
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి] [PDF]

 

విషయ సూచిక :

జకాత్ ఆదేశాలు

 • బంగారం, వెండి జకాత్
 • వ్యాపార సామాగ్రి యెక్క జకాత్
 • షేర్స్ యెక్క జకాత్
 • భూ సంబంధ ఉత్పత్తులపై  జకాత్
 • పశువుల జకాత్
 • జకాత్ హక్కుదారులు

అన్నపానీయాల ఆదేశాలు

 • జిబహ్ చేసే పద్ధతి, దాని ఆదేశాలు
 • జిబహ్ నిబంధనలు
 • జిబహ్ కు సంబంధించిన ధర్మాలు
 • వేట-దాని నిబంధనలు

వస్త్రధారణ ఆదేశాలు

 • వస్త్రధారణ ధర్మములు

వైవాహిక ధర్మాలు

 • వివాహ నిబంధనలు
 • వివాహానంతరం
 • వివాహ పద్ధతులు, దాని ధర్మములు
 • భార్య గుణాలు
 • వివాహ నిషిద్ధమైన స్త్రీలు
 • విడాకులు
 • ఖులఅ
 • వివాహ బంధాన్ని నిలుపుకునే, తెంచుకునే స్వేచ్చ
 • అవిశ్వాసులతో వివాహం
 • యూద క్రైస్తవ స్త్రీలతో వివాహం వల్ల కలిగే నష్టాలు

హజ్జ్, ఉమ్రా ఆదేశాలు [పుస్తకం]


hajj-umrah-adeshaaluహజ్జ్, ఉమ్రా ఆదేశాలు – Rulings of Hajj and Umrah

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి][49 పేజీలు]

 

విషయ సూచిక:

 • హజ్ ఆదేశాలు, దాని విశిష్టత
 • హజ్ నిబంధనలు
 • హజ్ సిద్ధాంతములు
 • ఇహ్రామ్
 • ఇహ్రామ్ ధర్మములు
 • హజ్ మూడు రకాలు
 • ఇహ్రామ్  విధానం
 • ఇహ్రామ్ నిషిద్ధతలు
 • తవాఫ్ (కాబా ప్రదక్షిణం)
 • సయీ  (సఫా మర్వాల మధ్య పరుగు)
 • జిల్ హిజ్జ 8వ రోజు
 • జిల్ హిజ్జ 9వ రోజు (అరఫా రోజు)
 • ముజ్ దలిఫా
 • జిల్ హిజ్జ 10వ రోజు (పండుగ రోజు)
 • జిల్ హిజ్జ 11వ రోజు
 • జిల్ హిజ్జ 12వ రోజు
 • హజ్ యెక్క రుకున్ లు
 • హజ్ యెక్క వాజిబ్ లు
 • మస్జిదె నబవి దర్శనం
 • ఉమ్రా చేయు విధానం

ముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) అంతిమ ప్రవక్త [పుస్తకం]


Muhammad-The-Final-Prophetముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) అంతిమ ప్రవక్త

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి  లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

 

విషయ సూచిక :

 • అజ్ఞాన కాలంలో అరబ్ స్థితి (Jahiliyyah)
 • ఇబ్నుజబీహైన్ (బలి కెక్కిన ఇద్దరి సంతానం)
 • ఏనుగుల సంఘటన (Elephant’s Story)
 • ముహమ్మద్(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పోషణ
 • “షఖ్ఖె సద్ర్” (హృదయ పరిచ్చేదం)
 • యౌవనం, వర్తకం
 • హిల్ఫుల్ ఫుజాల్ 
 • కాబా పునర్నిర్మాణం 
 • ప్రవక్త పదవి (Prophethood)
 • బహిరంగ ప్రచారం
 • ప్రవక్త బాబాయి హంజా గారి ఇస్లాం స్వీకరణ 
 • ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ ఇస్లాం స్వీకరణ 
 • ప్రవక్తను పురికొలిపే ముష్రికుల ప్రయత్నం 
 • హబషా (Ethiopia) వైపునకు వలస
 • దుఖః సంవత్సరం (Year of Sorrow)
 • ఇస్లాం ప్రచారాన్ని అడ్డుకొనుటకు ముష్రికుల కుట్రలు 
 • ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తాయిఫ్ లో 
 • చంద్ర మండలం రెండు ముక్కలగుట 
 • ఇస్రా, మేరాజ్ (గగన ప్రయాణం)
 • కొత్త ప్రచారం కేంద్రం 
 • ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మదీనాలో
 • బద్ర్ యుద్ధం (Battle of Badr)
 • ప్రవక్త యొక్క హత్యా యత్నం 
 • ఉహద్ యుద్ధం (Battle of Uhud)
 • ఖందక యుద్ధం (Battle  of Khandaq)
 • హుదైబియా ఒప్పందం 
 • మక్కా విజయం (Makkah Victory)
 • బృందాల రాక, రాజులకు ఇస్లాం సందేశం
 • ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరణం
 • ప్రవక్త పట్ల సహచరుల ప్రేమ 
 • ప్రవక్త ముస్లిమేతరులతో 
 • విశ్వాసులు పరస్పర సోదరులు 
 • ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సహజ గుణాలు
 • ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సద్గుణాలు
 • మహిమలు (Miracles)
 • ప్రవక్త చరిత్రలోని నేర్చుకో దగ్గ విషయాలు
 • పరిహాసం (జోక్)
 • ప్రవక్త బాలలతో 
 • ప్రవక్త ఇల్లాలితో 
 • ప్రవక్త కారుణ్యం 
 • ప్రవక్త ఓపిక, సహనం 
 • ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రార్ధన 
 • జుహ్ద్
 • ప్రవక్త తిండి మరియు వస్త్ర ధారణ
 • ప్రవక్త న్యాయం  
 • ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఎవరేమన్నారు?

ముస్లిం వనిత [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్
Flowers_-_a_spring_bouquet_with_a_roseముస్లిం వనిత (Muslim Woman)

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

 

విషయ సూచిక :

 • ఇస్లాంలో స్త్రీ స్థానం
 • స్త్రీ యెక్క సామాన్య హక్కులు
 • భర్త పై భార్య హక్కులు
 • పరద
 • హైజ్ (బహిష్టు) ధర్మములు
 • అసాధారణ బహిష్టు – దాని రకాలు
 • ఇస్తిహాజా (గడువు దాటి వచ్చే బహిష్టు) ఆదేశాలు
 • నిఫాస్ (పురిటి రక్తస్రావం), దాని ఆదేశాలు
 • బహిష్టు మరియు కాన్పులను ఆపడం