ఇస్లాం జీవన విధానం – మౌలానా ముఖ్తార్ అహ్మద్ నద్వీ [పుస్తకం]

ఇస్లామ్ జీవన విధానం (తాలీముల్ ఇస్లామ్) (Islam Jeevana Vidhanam)
సంకలనం: మౌలానా ముఖార్ అహ్మద్ నద్వీ (రహిమహుల్లాహ్)
అనువాదం : ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమరీ
ప్రకాశకులు : హదీస్‌ పబ్లికేషన్స్‌. హైద్రాబాద్‌, ఏ.పి. ఇండియా

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/3eltfNT
PDF (పిడిఎఫ్) 164 పేజీలు – మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ బుక్

విషయసూచిక

 1. తొలిపలుకు
 2. ఇస్లామ్ ప్రత్యేకతలు (మహాసినుల్ ఇస్లామ్)
 3. ఇస్లామీయ విశ్వాసాలు (కలిమయె తయ్యిబహ్ అర్థం)
 4. ఉత్తమ వచనాన్ని విశ్వసించే విధానం
 5. ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్ యొక్క భావం
 6. ఈమాన్ విధులు
 7. అత్-తౌహీద్
 8. ముస్లిముల నమ్మకాలు
 9. అల్-వసీలహ్
 10. ధర్మసమ్మతమైన వసీలహ్ మూడు రకాలు
 11. ఇస్లాం విధులు, పరిశుభ్రత
 12. ఆహారపదార్థాల పానీయాల ఎంగిలి
 13. శరీర, దుస్తుల పరిశుభ్రత
 14. స్థల పరిశుభ్రత
 15. నజాసత్ వివరణ
 16. మల మూత్ర విసర్జనా నియమాలు
 17. పరిశుద్ధతను పొందే స్నానం (గుసులె జనాబత్)
 18. తయ్యమ్ముమ్
 19. తయ్యమ్ముమ్ పద్ధతి
 20. వుజూ
 21. మసహ్
 22. అజాన్
 23. నమాజ్
 24. నమాజు లోని సాంప్రదాయక విషయాలు
 25. నమాజ్ సంపూర్ణ స్వరూపం
 26. తషహ్హుద్ లేదా అత్తహియ్యాత్ – దరూద్
 27. జుమ (శుక్రవారం) నమాజ్
 28. రెండు నమాజులను కలిపి ఆచరించడం
 29. ప్రయాణీకుని నమాజ్
 30. పండుగల నమాజ్
 31. మస్జిదుల్లో స్త్రీల ప్రవేశం
 32. నఫిల్ నమాజులు, తహజ్జుద్, తరావీహ్
 33. చాప్త్ నమాజ్
 34. సలాతుల్ ఇస్తిఖారహ్
 35. సలాతుత్తస్బీహ్
 36. గ్రహణ నమాజులు
 37. ఇస్ తిస్ ఖా (వర్షపు) నమాజ్
 38. జనాజా నమాజ్
 39. సమాధులను సందర్శించుట
 40. జకాత్
 41. జకాత్ చెల్లించని వారికి కఠిన హెచ్చరికలు
 42. అవ్ ఖాఫ్ ఆదాయంపై జకాత్
 43. పశుసంపదలో జకాత్
 44. ఒంటెల్లో జకాత్
 45. ఆవు గెదెల జకాత్, గొర్రెల మేకల్లో జకాత్
 46. జకాతును పొందేవారు
 47. జకాతుకు చెందిన వివిధ సమస్యలు
 48. సదఖతుల్ ఫిత్ర్
 49. నఫిల్ (అదనపు) సదఖాలు
 50. రోజా (ఉపవాసం)
 51. రోజా విధులు
 52. నఫిల్ రోజాలు
 53. రోజా నియమాలు
 54. రోజా స్థితిలో ధర్మసమ్మతమైన విషయాలు
 55. రోజాను భంగపరిచే విషయాలు
 56. హజ్, హజ్ రకాలు
 57. హజ్ విధులు, హజ్ ని తప్పనిసరి విధులు
 58. ఉమ్రా
 59. మృతుని తరఫున హజ్ నిర్వర్తించటం
 60. ఉమ్రా బదల్
 61. మీఖాత్
 62. ఇహ్రామ్
 63. తవాఫ్ మరియు సయీ
 64. సఫా మర్వాల సయీ
 65. హజ్ పద్ధతి
 66. తలగీయించుట లేదా వెంట్రుకలు కత్తిరించుట
 67. మూడు జమరాత్ (షైతాన్)పై కంకరాళ్ళు విసురుట
 68. నికాహ్ మరియు మంచి సమాజం
 69. నికాహ్
 70. నికాహ్ కార్యక్రమం పూర్తయ్యే విషయాలు
 71. నికాహ్ లో మహ్ర్ తప్పనిసరి
 72. కట్నకానుకలు, వరకట్నం
 73. వలీమా
 74. వివాహ నిషిద్ధ స్త్రీలు
 75. బాల్యంలో పాలవల్ల నిషిద్ధమయ్యే స్త్రీలు
 76. తాత్కాలిక నిషిద్ధం
 77. లిఆన్ చేయబడిన స్త్రీతో నికాహ్
 78. ముష్రిక్ స్త్రీతో నికాహ్
 79. భార్యభర్తల హక్కులు
 80. భర్త హక్కులు
 81. భర్త రెండో హక్కు
 82. భర్త మూడవ హక్కు
 83. అల్ హిజాబ్ (పర్దా)
 84. తలాఖ్
 85. తలాఖ్ సున్నీ, తలాఖ్ బిద్ యీ
 86. రజ్ అత్
 87. ఖుల
 88. జిహార్
 89. ఫిస్క్ (నికాహ్ భంగపరుచుట)
 90. ఈలా
 91. లి ఆన్
 92. ఇద్దత్
 93. ఇద్దత్ రకాలు
 94. హరామ్ నికాహ్
 95. నేరాలు శిక్షలు
 96. వ్యభిచారం
 97. స్వలింగసంపర్కము (లివాతత్)
 98. ఖజఫ్ (వ్యభిచార నింద మోపటం)
 99. మురతద్ (ఇస్లామ్ పరిధి నుండి తొలగిపోవుట)
 100. అల్ హిరాబహ్ (ఉగ్రవాదం)
 101. దొంగతనం
 102. హత్య
 103. హత్యలు మూడు రకాలు
 104. ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా చేసే హత్యకు శిక్ష
 105. ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా హత్యచేసేవాడు అల్లాహ్ అనుగ్రహానికి అనర్హుడు
 106. వ్యాపారం
 107. వ్యాపార విశిష్టత
 108. వ్యాపారనియమాలు
 109. దొంగసరుకు కొనడం నిషిద్ధం
 110. ప్రమాణాలు చేసి సరుకును అమ్మడం నిషిద్దం
 111. మస్జిద్ లో వ్యాపారం చేయకూడదు
 112. వడ్డీ
 113. వడ్డీ నిషేధం
 114. మొక్కుబడి, వ్యర్ధమైన మొక్కుబడి
 115. షరతులతో కూడిన మొక్కుబడి
 116. సాధారణమైన మొక్కుబడి
 117. సృష్టితాల మొక్కుబడి నిషిద్ధం
 118. మొక్కుబడి పరిహారం
 119. మొక్కుబడి ఉపవాసాలు
 120. ప్రమాణం చేయుట
 121. ప్రమాణాలలో రకాలు
 122. ధృడమైన ప్రమాణం భంగం చేస్తే పరిహారం
 123. గట్టి ప్రమాణం భంగపరిస్తే పరిహారం
 124. ఔలియా అల్లాహ్ (అల్లాహ్ భక్తులు వారి మహిమలు)
 125. హక్కులు
 126. తల్లిదండ్రులపై సంతాన హక్కులు
 127. సంరక్షణ
 128. బంధువుల హక్కులు
 129. పొరుగువారి హక్కులు
 130. అతిథి మర్యాదలు
 131. అనాధల హక్కులు
 132. ముస్లిముల పరస్పర హక్కులు
 133. మానవ హక్కులు
 134. న్యాయం ధర్మం
 135. సుగుణాలు
 136. సత్యం, సత్యం పలుకుట
 137. క్షమాపణ మన్నింపు, వినయ విధేయతలు
 138. సత్యశీలత పరిశుద్ధత
 139. ఇహ్ సాన్, ధైర్యం, పర ప్రాధాన్యత
 140. న్యాయం ధర్మం
 141. అమానత్
 142. ఇస్లామీయ జీవిత విధానం
 143. ప్రత్యేక సత్కార్యాలు
 144. ఉదయం సాయంత్రం చేసే దుఆలు
 145. పడుకున్నప్పుడు, మేల్కోన్నప్పుడు పఠించే దుఆలు
 146. మరుగుదొడ్డిలో ప్రవేశించినపుడు పఠించే దుఆ
 147. బయటకు వచ్చిన తరువాత పఠించే దుఆ
 148. కొత్త బట్టలు ధరించేటప్పుడు పఠించే దుఆ
 149. ఇంటి నుండి బయటకు బయలుదేరేప్పుడు దుఆ
 150. మస్జిద్ లో ప్రవేశించినప్పుడు పఠించే దుఆ
 151. మస్జిద్ నుండి బయటకు వచ్చేటప్పుడు పఠించే దుఆ
 152. భోజనానికి ముందు పఠించే దుఆ
 153. భోజనం తరువాత పఠించే దూఆ
 154. ఆతిథ్యం ఇచ్చిన వారి కొరకు దుఆ
 155. భార్యతో సంభోగానికి ముందు పఠించే దుఆ
 156. ప్రయాణం సంకల్పించినప్పుడు
 157. వాహనముపై ఎక్కినప్పుడు పఠించే దుఆ చేసే దుఆ
 158. ఆయతుల్ కుర్సీ
 159. దైవానుగ్రహం పూర్తయిన పిదప పఠించే దుఆ

తొలి పలుకు

ఇస్లామీయ ప్రాధమిక విద్యను అభ్యసించడం ప్రతి ముస్లిమ్ స్త్రీ పురుషుల విధి. ఇస్లామ్ ఈ ప్రపంచంలో ఏకైక మార్గ దర్శక ధర్మం. దీని బోధనలు మానవ ప్రకృతికి అనుగుణంగా ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఇస్లాంను జీవిత రంగాలన్నిటిలో పూర్తిగా అవలంభిస్తే, జీవితమంతా సుఖశాంతులతో, శాంతి భద్రతలతో, సంతోషాలతో విలసిల్లుతుంది. ప్రతి ముస్లిమ్ స్త్రీ పురుషులు వాస్తవ పరిశుద్ధ జీవితపు అనుభూతిని పొందగలరు. దీన్ని ఎంతోమంది అనుభవించి చూచిఉన్నారు. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

ఇస్లామీయ ఆదేశాలు జీవితపు అన్ని రంగాలకు వర్తిస్తాయి. అందువల్ల వాటిని పొందేందుకు బుద్ధి జ్ఞానాలు గల వయస్సు ఎంతైనా అవసరం. మరీ చిన్న వయస్కులు దీన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. అందువల్లే దీని పాఠ్య ప్రణాళిక ఈ విధంగా తయారు చేయ బడింది. దీని శిక్షణ ఇచ్చిన పొందిన యువకుల క్లాసులు ఏర్పాటు చేయాలి. కనీసం వారానికి ఒక రోజయినా యువకులందరూ ఇందులో పాల్గొనాలి.

నమాజుకు వచ్చే యువకుల్లో శ్రామికులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారులు మొదలైన అనేక వృత్తులకు చెందిన వారుంటారు. వీరి వయస్సు 15 నుండి 35 వరకు ఉండాలి. ఇందులోని అధ్యాయాలను స్పష్టంగా బోధించాలి. పశ్నల ద్వారా వాటిని కంఠస్తం చేయిం చాలి. మస్జిదుల ఇమాములు, నిర్వాహకులు, వారానికి ఒక అధ్యాయాన్నే బోధించాలి. దాన్ని ఇతర వివరాలతో స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటట్లు అధ్యయనం చేయించాలి.

శనివారం వరకు విద్యార్థులు తమ ఇళ్ళలోనే పాఠాన్ని కంఠస్థం చేయాలి. శనివారం నాడు గతవారం పాఠాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అప్పజెప్పాలి. విద్యార్థులు పరస్పరం ప్రశ్నలు అడగాలి. సమాధానాలు చెప్పాలి. దీనివల్ల పుస్తకంలోని పాఠాలన్నీ గుర్తుంటాయి. ఇవి తప్ప ఇతర అనవసర ప్రశ్నలు వేయటంగాని సమాధానాలు చెప్పటంగానీ చేయరాదు. పుస్తకంలోని పాఠాలను నిర్మలమైన హృదయంతో, భక్తి శ్రద్ధలతో అభ్యసించాలి. దీనివల్ల అప్పటివరకు చదివిన పాఠాలన్నీ గుర్తుంటాయి.

ఈ పాఠ్యప్రణాళిక శ్రద్ధాభక్తులతో చదివి కంఠస్తం చేసుకోవాలి. కేవల పుణ్యం లభిస్తుందని, శుభం కలుగుతుందని భావించి ఖుర్ ఆన్ లా పఠించి ఊరుకుంటే ఎటువంటి లాభమూ కలుగదు. తాలీముల్ ఇస్లామ్ తబ్లీగీ నిసాబ్ కాదు. వీటి అధ్యాయాలను పాఠాలను భక్తిశ్రద్దలతో చదవాలి.

తాలీముల్ ఇస్లామ్ని బోధించే అధ్యాపకులు, బోధకులు, ఉపాధ్యాయులు నిర్వాహకులు ఈ పాఠ్య ప్రణాళికను బోధించే, స్పష్టంగా విశదపరిచే, కంఠస్తం చేయించే ప్రత్యేక శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి. ప్రతివారం ఒక్కొక్క పాఠాన్ని కంఠస్తం చేయించాలి వెనుకటి పాఠాల్లో నుండి పరీక్షలు పెట్టాలి.

ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక పూర్తిగా కంఠస్తం చేసి పరీక్షల్లో మంచి మార్పులు పొందిన వారికి ‘అద్దారుస్సలఫియ్యహ్’ తరపున కొన్ని ఉర్దూ పుస్తకాలు బహుమతిగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందువల్ల పురుషులతో పాటు స్త్రీలు కూడా ఈ కృషిలో ముందుకు రావాలి.

అల్లాహ్ (తఅలా) ను ముస్లిమ్ స్త్రీ పురుషుల్లో ఈ ప్రాధమిక విద్యాజ్ఞానాన్ని వ్యాపింప జేయమని ముస్లిముల ఇళ్ల నుండి ధార్మిక అజ్ఞానాన్ని తొలగించమని, ముస్లిములందరికి ధార్మిక విద్యను అభ్యసించే భాగ్యం ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. (ఆమీన్) ఇన్షా అల్లాహ్ బాధ్యతాయుతంగా దీన్ని అభ్యసించేవారు ధార్మిక విద్యా శుభాలను పొంది, పరలోకంలో గొప్ప సాఫల్యాన్ని పొందగలరు. ఇహపరలోకాల్లో వీరిపై అల్లాహ్ శుభాలు, అనుగ్రహాలు కురుస్తాయి.

అల్హామ్లు లిల్లాహ్, ముస్లిం సమాజంలోని అన్ని వర్గాల్లోనూ తాలిముల్ ఇస్లామ్ను ఆదరించటం జరిగింది. అంతేకాక పాఠశాలల్లో, మదరసాల్లో కూడా దీన్ని తమ పాఠ్య పుస్తకాల్లో చేర్చుకోవటం జరిగింది. క్రమంగా తాలీముల్ ఇస్లామ్ కేంద్రాలు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ వ్యాపించి ఉన్నాయి.

తాలీముల్ ఇస్లామ్ను భారీ సంఖ్యలో ప్రచురించడం జరిగింది. రోజురోజుకు ప్రజల్లో దీని ఆదరణ పెరుగుతూ పోతుంది. అల్లాహ్ (తఅలా) ఈ పుస్తకం రచయితకు, ప్రకాశకులకు, అనువాదలకు, ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు రుజుమార్గం, సత్కా ర్యాలు చేసే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక, ఇంకా దీన్ని వారి ఉభయలోకాల సాఫల్యానికి సాధనంగా రూపొందించు గాక. ఆమీన్.


ముఖ్తార్ర్ అహ్మద్ నద్వీ ,R.A.
ప్రధానాచార్యులు
అద్దారుస్సల ఫియ్యహ్, ముంబై
10-5-1996

 • హదీసు పబ్లికేషన్స్ వారు ప్రచురించిన పుస్తకాలు క్రింది లింక్ దర్శించి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు.
  https://teluguislam.net/hadith-publications-books/
%d bloggers like this: