ఇస్లాంలో పవిత్ర మాసాలు, రజబ్ మాసంలో ఒక ముస్లిం ఏమి చేయాలి? ఏమి చేయకూడదు? [2 వీడియోలు]

బిస్మిల్లాహ్

ఇస్లాంలో పవిత్ర మాసాలు,
రజబ్ మాసంలో ఒక ముస్లిం ఏమి చేయాలి? ఏమి చేయకూడదు?

రెండు వీడియోలు చూడండి

మొదటి భాగం:


ఈ వీడియోలో ఇస్లాం లో పవిత్ర మాసాల విషయం, వాటి ప్రాముఖ్యత, మరియు వాటిలో జుల్మ్ (అన్యాయం) చేసుకోకూడదని వివరించబడింది.

రెండవ భాగం:


ఈ వీడియో లో రజబ్ మాసంలో జరిగే బిద్’అత్ (దురాచారాల) గురుంచి వివరించబడింది.

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

%d bloggers like this: