గీబత్ (పరోక్షనింద) పరిహారం [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[2:08 నిముషాలు మాత్రమే]

[ఇక్కడ mp3 ఆడియో వినండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

%d bloggers like this: