పవిత్ర హజ్ నెల మొదలయ్యింది 2019/ హిజ్రీ 1440

సౌదీ అరేబియాలోని సుప్రీంకోర్టు నుండి అధికారిక ప్రకటన : రేపు ఆగష్టు 2 (శుక్రవారం) 1 ధుల్-హిజ్జా 1440. అందువల్ల, శనివారం 10 ఆగస్టు ʿ అరాఫా దినం మరియు ఆదివారం 11 ఆగస్టు ʿ ఈద్ అల్ -ఆధా 1440.

మీ దేశంలో చంద్రుడు కనిపించే దాన్ని బట్టి, పైన తెలిపిన తేదీలు మారతాయి

జిల్ హిజ్జా (హజ్ నెల) తొలి దశ ఘనత [వీడియో]
https://teluguislam.net/2019/08/02/dhul-hijjah-greatness/

హజ్జ్ మాసపు పది దినాల ప్రత్యేకత కోసం క్రింద క్లిక్ చెయ్యండి
https://teluguislam.net/2010/10/07/ten-days-of-dhul-hijjah/

జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం మరియు ఇతర సత్కార్యాల ఘనత
https://teluguislam.net/2019/07/16/dhul-hijjah-1o-days/

అరఫా రోజు (హజ్జ్ నెల 9 రోజు) ఘనత [ఆడియో]
https://teluguislam.net/2019/07/26/day-of-arafah-virtues/

హజ్ ప్రాముఖ్యత & దాని పుణ్యానికి సమానమైన సత్కార్యాలు [ఆడియో – 70 నిమిషాలు]
https://teluguislam.net/2019/07/27/hajj-rewards-equal-good-deeds/

ఖుర్బానీ ఆదేశాలు
https://teluguislam.net/2019/07/16/qurbani-animal-sacrifice-udhiyah/

ఖుర్బానీ దుఆ (Qurbani Dua) (دعاء ذبح الأضحية)
https://teluguislam.net/2019/08/02/qurbani-dua/

ఈ క్రింది లింక్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీ స్నేహితులు మరియు బంధువులు మా teluguislam వాట్సాప్ గ్రూపులో చేరవచ్చు: https://chat.whatsapp.com/JYb4QhZ4Hlu5Ek076Xx4fJ

%d bloggers like this: