చిన్న భూకంపం పెద్ద భూకంపానికి గుణపాఠం కావాలి [ఆడియో]

చిన్న భూకంపం పెద్ద భూకంపానికి గుణపాఠం కావాలి
https://youtu.be/6jFp9k6LsDc [2 నిమిషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
%d bloggers like this: