రండి❗ షబె బరాత్ ఇలా జరుపుకుందాం [ఆడియో]

రండి❗షబె బరాత్ ఇలా జరుపుకుందాం
https://youtu.be/yJX3ZOTXNJw [11 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

షాబాన్ నెల (The Month of Shaban):
https://teluguislam.net/2023/02/22/the-month-of-shaban/

%d bloggers like this: