ఉస్మాన్ (రదియల్లాహు అన్హు) గారు సమాధి దగ్గర ఎంతలా ఏడ్చే వారంటే ఆయన గడ్డం తడిసిపోయేది

عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

ఉస్మాన్ (రదియల్లాహు అన్హు) గారు బానిసత్వం నుండి విడిపించిన హానీ బర్’బరీ (రహిమహుల్లాహ్) ఉల్లేఖనం:

ఉస్మాన్ (రదియల్లాహు అన్హు) గారు ఒక్కోసారి సమాధి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎంతలా ఏడ్చే వారంటే ఆయన గడ్డం తడిసిపోయేది, అడిగే వాడు ఆయనతో అడిగినప్పుడు , (ఓ ఉస్మాన్) మీరు స్వర్గ నరకాల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఏడ్వరు, కానీ సమాధిని చూసి ఎందుకు ఇంతలా ఏడుస్తున్నారు?

ఉస్మాన్ (రదియల్లాహు అన్హు) ఇలా అన్నారు: దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా బోధించారు: “సమాధి పరలోక మజలీలలో మొదటి మజిలీ ఎవరు ఇక్కడ సాఫల్యం పొందుతారో వారు తరువాత మజిలీలలో సాఫల్యాన్ని సులభతరాన్ని పొందుతారు, మరియు ఒకవేళ ఎవరైతే ఇక్కడ విఫలమవుతారో వారు తరువాత మజిలీలలో కూడా విఫలమవుతారు, ఇంకా ఎక్కువ కష్టాలకు లోనవుతారు, మరియు దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా తెలిపారు: “నేను ఏదైతే విషయాలు చూసానో వాటిలో సమాధి యాతన అన్నిటికి మించింది”

(హదీస్ సునన్ ఇబ్నెమాజ 4267) ( షేక్ అల్బానీ రహిమహుల్లాహ్ సహీ అన్నారు)

మరణం, సమాధి శిక్షలు , అనుగ్రహాలు

%d bloggers like this: