మరణాంతర జీవితం – పార్ట్ 03 : సమాధి శిక్షకు గురి చేసే విషయాలు [ఆడియో, టెక్స్ట్]

బిస్మిల్లాహ్

మరణాంతర జీవితం – పార్ట్ 03 [ఆడియో]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా
మరణానంతర జీవితం [ఆడియో సీరీస్] [30 గంటలు] [91 భాగాలు]

పార్ట్ 03. ఇక్కడ ఆడియో వినండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [ 24:18 నిముషాలు]

అస్సలాం అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. అలహందులిల్లాహ్ వస్సలాతు వస్సలామ్ అలా రసూలిల్లాహ్. అమ్మాబాద్, ఋజుమార్గం టీవి  ప్రేక్షకులకు మరణానంతర జీవితం అనే అంశం లో స్వాగతం.

ఈనాటి మన శీర్షిక సమాధి శిక్షలు, సమాధి అనుగ్రహాలు. మహాశయులారా సమాధి శిక్షల గురించి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు అతి ముఖ్యమైన లాభం ఏమిటంటే మన చావు రాక ముందే, సమాధి జీవితంలోకి ప్రవేశించక ముందే మనకు మనం సరిదిద్దుకొని సత్కార్యాల మార్గంలో ఉంచుకోవచ్చు. ఎలాగైతే మనం తెలివైన విద్యార్థిని చూస్తామో వారు మోడల్ పేపర్స్ ని చూసుకొని ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రశ్నలు రావచ్చు, ఇలాంటి కష్టమైన ప్రశ్నలు కూడా రావచ్చు, మనకు పేపర్ ఈ  రకంగా కష్టంగా  ఉండవచ్చు అని ఏదైతే చూసుకొని ఊహించుకొని, వాటిని తెలుసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో, అలాగే సమాధిలో ఏమేమి జరగనుంది? ఆ వివరాలు ఎంత ఎక్కువగా మనం తెలుసుకుంటే అంతే మనలో మంచి మార్పు రావచ్చు.

సమాధిలో ఏయే శిక్షలు అయితే జరుగుతాయో, వాటికి మనం ఇహ లోకంలో చేసే దుష్కార్యాలే మూల కారణం అవుతాయి. ఉదాహరణకు విశ్వాస మార్గాన్ని అవలంబించక పోవుట, అల్లాహ్  ఏకత్వాన్ని స్వీకరించకపోవడం, అల్లాహ్ తో పాటు ఇతరులను భాగస్వాములుగా చేసి అల్లాహ్  పంపిన సత్య ధర్మాన్ని స్వీకరించకపోవుట  ఇది సమాధి శిక్షలకు మూల కారణం.

సూరయే గాఫిర్  ఆయత్ నంబర్ 46 లో అల్లాహ్ (తఆలా), ఫిరౌను మరియు అతన్ని అనుసరించిన వారి గురించి, వారికి సమాధిలో ఎలాంటి శిక్షలు జరుగుతున్నాయో ఈ విధంగా తెలిపాడు.   

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا
ఉదయం సాయంకాలం నరకాగ్ని వారి ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది.
(40:46)

అంటే నరకాగ్ని యొక్క జ్వాలలు, దాని యొక్క వేడి ఇదంతా వారికి ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంకాలం రెండు సార్లు దాని శిక్ష ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరియు ఇంతకు ముందు మనం సూరయే అన్ ఆమ్ లోని ఆయత్ నెంబర్ 93 విని ఉన్నాము.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

ఈ దుర్మార్గులు మరణయాతనలో ఉన్నప్పుడు, దైవదూతలు తమ చేతులు చాచి, “సరే! ఇక మీ ప్రాణాలు (బయటికి) తీయండి. మీరు అల్లాహ్‌కు అబద్ధాలను ఆపాదించినందుకూ, అల్లాహ్‌ ఆయతుల పట్ల గర్వాతిశయంతో విర్రవీగినందుకుగాను ఈ రోజు మీకు పరాభవంతో కూడిన శిక్ష విధించబడుతుంది” అని చెబుతుండగా (ఆ దృశ్యాన్ని) నీవు చూడగలిగితే ఎంత బావుండు! (6:93)

ఈ రోజు మీకు అవమానకరమైన శిక్ష విధించడం జరుగుతుంది. ఎందుకు? మీరు అల్లాహ్ పట్ల అసత్య మాటలు పలికారు. అల్లాహ్ కు ఇతరులను భాగస్వామిగా కలిపారు. అందుగురించి మహాశయులారా షిర్క్ ను విడనాడాలి. అల్లాహ్ కు చేసే ఏ ఆరాధన అయితే ఉందో దానిని మనం ఇతరులకు ఎంత  మాత్రం చేయకూడదు.

అలాగే రెండవ విషయం సమాధి శిక్షకు ఏదైతే కారణం అవుతుందో కపట విశ్వాసం, బాహ్యంగా ఇస్లాం స్వీకరించినట్లు నటించడం, చూసేవారికి ముస్లిములుగా కనపరచడం, కానీ మనసులో ఇస్లాం, ఈమాన్, విశ్వాసం పట్ల ప్రేమ ఉండకుండా మనస్పూర్వకంగా  ఇస్లాం పై ఆచరించకుండా ఉండడం. “నిశ్చయంగా కపట విశ్వాసులు నరకం లోని అతి దిగువ స్థానములో ఉంటారు.”

ఇంకా ఎవరైతే అల్లాహ్ ధర్మంలో మార్పులు చేర్పులు చేస్తారో అల్లాహ్  హరామ్ చేసిన వాటిని హలాల్ గా, హలాల్  చేసిన వాటిని హరామ్ గా చేస్తారో, అల్లాహ్ ఏ విషయాల్ని ధర్మంగా, ధర్మ సమ్మతంగా తెలుపలేదో  వాటిని యొక్క ధర్మంగా ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తారో  అలాంటి వారికి కూడా చాలా భయంకరమైన శిక్ష సమాధిలో జరుగుతూ ఉంటుంది.

అమర్ బిన్ లుహయ్  అని ఒక నాయకుడు. అతన్ని చాలా గౌరవించేవారు  ఖురైషులు. అతడు చాలా రోజుల వరకు చాలా మంచి విధంగా వారికి నాయకత్వం వహించాడు. కానీ సీరియా, వేరే దేశాల పర్యాటనకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కాబాలో తొలిసారిగా షిర్క్  మొదలు పెట్టాడు. విగ్రహాలను తీసుకొచ్చి పూజించడం, ప్రజల్ని వాటి యొక్క పూజకు పురికొల్పడం  మొదలుపెట్టాడు. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తెలిపారు. – “నేను అమర్ బిన్ లుహయ్  చూశాను, అతడు నరకంలో తన యొక్క ప్రేగులను తానే బయటికి లాక్కుంటూ ఉన్నాడు.” (సహీ బుఖారిలో  ఉన్నహదీస్ ఇది. 4623 హదీత్ నెంబర్). ప్రళయం వరకు ఇలాంటి శిక్ష అతనికి ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇలాంటి దుష్కార్యాలు మరియు ఇలాంటి దురాచారాలను ధర్మం పేరిట ప్రజల్లో వ్యాపింప చేశాడు. మరి ఈ రోజుల్లో కూడా కొత్త కొత్త దేవుళ్ళు పుట్టుకురావడం ముస్లింలలో కూడా ఎంతో మంది ఎన్నో విషయాలని ఆరాధనగా, ధర్మంగా, పుణ్యకార్యాలు గా చేస్తూ వాటిని వ్యాపింప చేసే ప్రయత్నం చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనల్ని సమాధి శిక్షకు గురి చేస్తాయి.

సమాధి శిక్షకు గురి చేసే విషయాల్లో ఒకటి ఖురాన్  చదవకపోవడం, నేర్చుకొని దానిని మర్చిపోవడం. ప్రవక్త మహనీయ మహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలాంటి వారి గురించి మరియు ఎవరైతే నమాజ్ లు విడనాడుతారో ప్రత్యేకంగా ఫజర్ నమాజ్ ఎవరైతే చేయరో  సామూహికంగా దాని యొక్క సమయంలో, అలాంటి వారి గురించి కూడా సమాధి శిక్షల గురించి హెచ్చరించారు.

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) చూశారు:  ఒక వ్యక్తి పడుకొని ఉన్నాడు. మరో వ్యక్తి ఒక పెద్ద రాయి తీసుకొచ్చి అతని తల మీద పడేస్తున్నాడు. తల ముక్కలు ముక్కలై రాయి దూరంగా  పడిపోతుంది. ఆ వ్యక్తి రాయిని తీసుకుని వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఈ తల పూర్తి తలగా  అయిపోతుంది. సరి అయిపోతుంది, మళ్ళీ కొడతాడు. మళ్ళీ ముక్కలు ముక్కలు అవుతుంది. ఇలాగే అతనికి శిక్ష జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ శిక్ష ఎలాంటి వారికి జరుగుతుంది అంటే జిబ్రీల్ దూత తెలిపారు: “ఎవరైతే ఖురాన్ నేర్చుకొని మరిచిపోయారో , ఖురాన్ చదవడం మానేశారో  మరియు ఫజర్ నమాజ్ చదవకుండా పడుకుని ఉంటారో అలాంటి వారికి శిక్ష జరుగుతుంది“. ఎవరైతే ఈ రోజుల్లో ఫజర్ నమాజ్ లు వదిలేస్తున్నారో, ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు వారి యొక్క డ్యూటీ  సమయం వరకు, ఒకవేళ ఉదయం పూట డ్యూటీ లేకుంటే ఫజర్ నమాజ్ చదవకుండా అలాగే పడుకొని ఉంటారో, వారు ఇలాంటి శిక్షల నుండి భయపడి తమను తాము ఇలాంటి శిక్షల  నుండి కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ ప్రయత్నం ఏమిటి? ఫజర్ నమాజ్ చదవడం మొదలు పెట్టాలి. ఖురాన్  చదువుతూ ఉండాలి. ఖురాన్ పారాయణం ని వదలకూడదు.

అలాగే సమాధి శిక్షలకు గురిచేసే దుష్కార్యాల్లో ఒకటి మూత్ర విసర్జన సందర్భంలో దాని యొక్క తుంపరలు పైన పడకుండా జాగ్రత్త పడకపోవడం, మూత్ర విసర్జన తరువాత పరిశుభ్రత చేసుకోకపోవడం, అలాగే చాడీలు చెప్పడం, పరోక్ష నింద చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా సమాధి శిక్షకు మనల్ని గురి చేస్తాయి.

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఒకసారి ఒక దారిలో వెళ్తున్నారు. అటు పక్కన రెండు సమాధులు కనబడ్డాయి. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తెలిపారు: “వీరిద్దరూ చేసే పాపాన్ని మహా ఘోరమైన పెద్ద పాపంగా భావించలేదు వీళ్ళు. అయినా వీరికి శిక్ష చాలా ఘోరంగా జరుగుతుంది. వారిలో ఒకతను మూత్ర విసర్జన నుండి, మూత్ర తుంపరలు నుండి జాగ్రత్తపడేవాడు కాదు. మరొక వ్యక్తి చాడీలు చెప్పుకుంటూ తిరిగేవాడు.” మరో ఉల్లేఖనంలో ఉంది. “పరోక్ష నిందలు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు.”

సమాధి శిక్షకు గురి చేసే పాపాల్లో ఒకటి అబద్ధం. వ్యక్తిగతంగా ఇద్దరి మధ్యలో జరిగే మాటల్లో అబద్దం పలకడం కానీ మరియు ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే న్యూస్ ఛానెల్ లో పని చేస్తున్నారో, ఎవరైతే అల్లాహ్ (త’ఆల) వారికీ వాక్చాతుర్యం ప్రసాదించాడో  మాట్లాడేటువంటి విధానం ఇచ్చాడో  వారు ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో మంది శాటిలైట్ ఛానెల్ లో గానీ లేక ఇంకా వేరే సోషల్ మీడియాల  ద్వారా వారి యొక్క మాట వ్యాప్తి చెందుతూ ఉందో అలాంటి వారు మాట్లాడే సందర్భంలో చాలా జాగ్రత్త పడాలి. అబద్ధం ఏదైతే వారు తెలుపుతారో అబద్దం మాట ఏదైతే పలుకుతారో దానికి ఎంత ఘోరమైన శిక్ష ఉందంటే మనం దాన్ని ఊహించలేము, భరించలేము. అబద్ధం పలికే వారు ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే ఏదైనా మాట మాట్లాడిన తర్వాత వారి యొక్క మాట ప్రపంచంలో వ్యాపించి పోతుందో అలాంటి వారు మరీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ఎందుకంటే సహీ బుఖారి హదీస్ నెంబర్ 7074 లో ఉంది: ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) నరకంలో ఒక వ్యక్తిని చూశారు. ఆ వ్యక్తి యొక్క నోట్లో కత్తి వేసి ఇటు మెడ వరకు కోయడం జరుగుతుంది. ఇటు నుండి ఇక్కడి వరకు వెనకకు వస్తాడు దైవదూత కోసుకుంటూ, మళ్ళీ తర్వాత అదే కత్తి తీసి ఇటు వైపు నుండి ఇటు మెడ వరకు కోస్తాడు. ఈ విధంగా ఇటు నోట్లో పెట్టి, ఇటు ముక్కులో పెట్టి, ఇటు కన్నులో పెట్టి ఈ విధంగా కోస్తూ ఉంటాడు. ఇటు కోసిన తర్వాత ఇటు వస్తాడు, ఇటు నుండి మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసరికి సరి అయిపోతుంది. మళ్ళీ కోస్తాడు. ఈ విధంగా అతని నుండి రక్తం కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ శిక్ష జరుగుతూనే ఉంటుంది, జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ శిక్ష ఎవరికీ జరుగుతుంది అని ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ప్రశ్నించినప్పుడు,  ఇతను ఎవరు అంటే, ఇతను పొద్దున్న లేసిన తరువాత అబద్దం పలికే వాడు. ఆ  అబద్ధాన్ని ప్రపంచంలో వ్యాపింప చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ దాన్ని వ్యాపించే వారు. అందుకు అతనికి ఇలాంటి శిక్ష జరుగుతుంది అని. అయితే అబద్ధాల్లో కూడా కొన్ని స్టేజ్ లు ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి తన వ్యక్తిగత లాభం కొరకు ఒక మనిషితో ఏదైనా మాట్లాడుతూ అబద్ధం పలుకుతాడు. ఇందులో ఇద్దరి మధ్యలోనే ఏదైనా ఎవరికైనా నష్టం జరగవచ్చు. మరొక అబద్ధం ఒక సమాజానికి కావచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో అబద్ధం మనిషి అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త మీద, మరి కొన్ని సందర్భాల్లో డైరెక్ట్ అల్లాహ్ కు వ్యతిరేకంగానే అల్లాహ్ మీద అబద్ధం, అసత్యం పలుకుతాడు. ఈ రకంగా అబద్దం ఎవరి పట్ల ఎంత కఠినంగా ఉంటుందో అదే ప్రకారంగా అతని యొక్క శిక్ష  కూడా కఠినంగా ఉండవచ్చు.

సమాధి శిక్షకు గురి చేసే పాపాల్లో మరొకటి వడ్డీ తినడం, వడ్డీ తీసుకోవడం, వడ్డీ వ్యాపారాలు, వడ్డీ లావాదేవీలలో పాల్గొనడం. అదే సహీ బుఖారీ హదీసులో  ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) నరకంలో ఒక వ్యక్తిని చూశారు. అతన్ని ఒక రక్తపు నదిలో వేయడం జరిగింది. ఈదుతూ ఈదుతూ దాని చివరి వరకు వచ్చి పైకి ఎక్కుదాము అని అనుకుంటాడు. ఈ నదిలో నుండి బయటికి వచ్ఛేద్దాము ఈ శిక్షను నేను భరించలేను అని అనుకుంటాడు. అంతలోనే ఆ ఒడ్డుమీద ఒక దైవదూత ఉంటాడు. అతని వద్ద కొన్ని రాళ్ళు ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఒడ్డుకు దగ్గరికి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాడో ఆ రాళ్లతోనే అతన్ని కొడతాడు. అతను మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు. మళ్లీ రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వస్తాడో ఈ దైవదూత అతన్ని రాళ్లతో కొడతాడు. ఈ విధంగా అతనికి శిక్ష జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగినప్పుడు జిబ్రీల్ అమీన్ తెలిపారు “ఇతడు ప్రజల నుండి ప్రజలకు అప్పు ఇచ్చి, అసలైన అప్పు తో పాటు వడ్డీ కూడా తీసుకుంటూ ఉండేవాడు” అని చెప్పారు. అందుకు మహాశయులారా ఈ రోజుల్లో వడ్డీ తీసుకోవడంలో మనకు కొంత లాభం కనబడుతుంది కావచ్చు. కానీ వాస్తవానికి ఇది లాభం కాదు. మన ఇహ పర లోకాలను నష్టాలలో చేకూర్చి అతి భయంకరమైన పాపం.

సమాధి శిక్షకు గురి చేసే పాపాల్లో మరొకటి వ్యభిచారం. ఈ రోజుల్లో ఇంత అభివృద్ధి చెందిన కాలం, టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన కాలం, అన్ని రకాల వనరులు, అన్ని రకాల సౌకర్యాలు పెరిగిన ఈ కాలంలో అల్లాహ్ యొక్క కృతజ్ఞత ఎక్కువగా తెలుపుకొని ఆయనకు విధేయత చూపే దానికి బదులుగా అనేక మంది యువకులు, యువతులు, పెద్దవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు అన్నటువంటి తేడా లేకుండా వ్యభిచారం యొక్క పాపములో కూరుకుపోతున్నారు. వ్యభిచారం ఎంత ఘోరమైన చెడ్డ కార్యం అంటే దానికి ప్రత్యేకంగా ఒక సబ్జెక్ట్, ఒక కార్యక్రమం అవసరం ఉంటుంది. కానీ సమాధి శిక్షకు గురి చేసే పాపాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. అదే సహీ బుఖారీ హదీస్ లో ఉంది – ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) చూశారు: ఒక చాలా పెద్ద కుండ ఉంది. లోపల పురుషులు, స్త్రీలు నగ్నంగా ఉన్నారు. దాని కింద మంట ఉంది. ఎప్పుడైతే మంట భగభగ మండుతూ పైకి వస్తుందో వారందరూ ఘనమైన శబ్దంతో అరుస్తూ బయటికి రావాలి అనుకుంటారు. కానీ కుండ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? మూత చిన్నగా ఉంటుంది. దాని లోపలి భాగం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా వారు బయటికి రాలేక పోతారు. మళ్ళీ ఆ మంటలు చల్లారినట్లు అవుతూ ఉంటే వెంటనే కిందికి పడిపోతారు. ఈ రకంగా వారికి శిక్ష జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ శిక్ష ఏవరికి జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళందరూ వ్యభిచారం చేసేవాళ్ళు అని చెప్పడం జరిగింది. ఈవిధంగా మహాశయులారా ఇలాంటి కార్యాలకు, ఇలాంటి పాపాలకు దూరంగా ఉండాలి. మన సంతానంలో ఎవరైనా ఇలాంటి చెడు కార్యాలకు పాల్పడటం అయితే లేదు కదా అని మనం జాగ్రత్తపడాలి. వారి యొక్క ఉత్తమ శిక్షణకై చాలా కృషి చేస్తూ ఉండాలి.

సమాధి శిక్షకు గురి అయ్యే పాపాలలో ఒకటి ప్రజలకు మంచిని గురించి ఆదేశించి స్వయంగా ఆ మంచిని ఆచరించకపోవడం. అల్లాహ్ ప్రత్యేకంగా మాలాంటి వాళ్లందరినీ కూడా కాపాడుగాక, వారందరికీ కూడా సన్మార్గం చూపు కాక. వాస్తవానికి మహాశయులారా ఇది మహా భయంకరమైన విషయం. ఏ ధర్మబోధనలను అయితే మనం ఇతరులకు బోధిస్తామో, వాటిని ఆచరించే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. ఎవరైతే చెప్పే మాట ఒకటి కానీ వారి ఆచరణ దానికి భిన్నంగా ఉంటుందో, ప్రళయదినాన వారిని ఎలా శిక్షించడం జరుగుతుంది? ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)  గగన ప్రయాణానికి వెళ్ళిన రాత్రి కొందరిని చూశారు. వారి యొక్క పెదవులు, నరక కత్తెరలతో కత్తిరించ బడుతున్నాయి. మళ్లీ కొంతసేపట్లో అవి సరి అయిపోతాయి. మళ్లీ కత్తిరించడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ సరి అయిపోతాయి. ఇలాంటి శిక్ష జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ శిక్ష ఎవరికి జరుగుతుంది అంటే నీ అనుచర సంఘంలోని ప్రసంగీకులకు. ఎవరైతే ప్రసంగాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారో, కానీ వాటి ప్రకారంగా ఆచరించే ప్రయత్నం చెయ్యరు.

సమాధి శిక్షకు గురి చేసే పాపాల్లో ఒకటి రమదాన్  లో పాటించే ఉపవాసాలు, అందులో ఉపవాసాలు పాటిస్తున్నట్లు గా ప్రజల అందరితో కలిసి ఉండడం, ఉపవాసాలు ఉండటం. కానీ ఇఫ్తార్ సమయం కాకముందే ఇఫ్తార్ చేసేయడం, ఉపవాసాన్ని భంగ పరచడం, ఏమైనా తినేయడం. దీని మూలంగా కూడా సమాధిలో కఠినమైన శిక్ష జరుగుతుంది అని ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) హెచ్చరించారు. సహీ ఇబ్నె హిబ్బాన్ మరియు ముస్తద్రక్ లోని హదీత్ షేక్ అల్బానీ రహిమహుల్లా దానిని సహీ గాపేర్కొన్నారు. ఇలాంటి వారిని తల క్రిందులుగా చేసి, కాళ్ళు పైకి చేసి వ్రేలాడ తీయడం జరుగుతుంది మరియు వారి యొక్క నోటిని కత్తెరలతో కోసుకుంటూ వెనుక వరకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. రక్తం చిందుతూ కిందికి కారుతూ ఉంది. ఇలా ఈ శిక్ష జరుగుతూనే ఉంది, జరుగుతూనే ఉంది. ఇలాంటి శిక్ష ఎవరికీ జరుగుతుంది అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఎవరైతే ఇఫ్తార్ సమయం కాకముందే రమదాన్ లో తమ ఉపవాసాలను భంగపరిచేవారో, ఇఫ్తార్ చేసేవారో అలాంటి వారికి ఈశిక్ష జరుగుతుంది అని తెలపడం జరిగింది.

ఇంకా మహాశయులారా సమాధి శిక్షకు గురి చేసే పాపాల్లో, ఈ రోజుల్లో అనేక మంది దీనికి పాల్పడి ఉన్నారు. ఏమిటంటే, తమ యొక్క ప్యాంటు గాని, పైజామా గాని, లుంగీ గాని,సౌబ్ కానీ, ఏ దుస్తులు అయినా చీలమండలానికి (ankles) కిందిగా తొడగడం. సహీ బుఖారీ మరియు సహీ ముస్లింలో హదీత్ ఉంది ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) చెప్పారు. “మీకంటే ముందు ఒక వ్యక్తి గర్వంతో తన వస్త్రాన్ని వ్రేలాడ తీసుకుంటూ భూమిపై వెళ్తూ ఉన్నాడు. అల్లాహ్ తఆలా అతన్ని భూమిలోనే ధ్వసం చేసాడు (భూమిలోకి కృంగిపోయాడు). అతడు ప్రళయదినం  వరకు భూమిలో ధ్వసం అవుతూనే ఉన్నాడు.” అల్లాహుఅక్బర్ అల్లాహుఅక్బర్ . ఎవరికైనా ఏదైనా గర్వ ఉద్దేశం లేకున్నా గాని ఇలా చీలమండలానికి కిందిగా తొడగడం ఇది యోగ్యం లేదు, ధర్మ సమ్మతం కాదు. పరలోకం లోనే కాకుండా, అంతకంటే ముందు సమాధి శిక్షకు కూడా ఒక కారణం అవుతుంది. అందుగురించి మనం దీని నుండి దూరం ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి.

ఇంకా మహాశయులారా సమాధి శిక్షకు గురి చేసే పాపాల్లో ఒకటి జంతువులను కష్టపెట్టడం, వాటిని శిక్షించడం, వాటికి బాధ కలిగించడం కూడా. ఏ స్త్రీ ఒక పిల్లిని కట్టేసి, బంధించి అన్నం నీళ్లు ఇవ్వకుండా దానిని శిక్ష పెట్టిందో, అదే స్థితిలో అది చనిపోయిందో ఆమెకు నరక శిక్ష ఉంది అని ఏదైతే ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన హదీత్ ఉందో అదే స్త్రీ గురించి ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారు తెలిపారు. ఆమెను సమాధిలో కూడా శిక్షించ బడుతూ ఉన్నట్లుగా నేను చూశాను అని. అందుకు ఏ జంతువులను కూడా శిక్షించకూడదు.

అలాగే సమాధి శిక్షలకు గురిచేసే పాపాల్లో మరొకటి అప్పు తీసుకొని అప్పు ఇచ్చిన వారికి చెల్లించకపోవడం, అదే స్థితిలో చనిపోవడం. ఈ రోజుల్లో ఎంతో మంది ఇలాంటి పాపానికి గురి అవుతున్నారు. తమ అవసరానికి అప్పులు తీసుకుంటారు గడువు దాటిపోతుంది. దాటి పోయిన తర్వాత కూడా అప్పు ఇచ్చినవాడు నాలుగు సార్లు ఇంటికి వచ్చి అప్పు అడిగాడు అంటే వెళ్లి కోర్టు నుండి స్టే తీసుకురావడం, అప్పు ఇవ్వకుండా ఏదైనా సాకులు చూపి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయడం మరియు ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం వైపు నుండి ఏ అప్పులు అయితే ఇవ్వబడతాయో వాటిని బూటకపు సాకులు ద్వారా తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు కూడా ఎంతో మంది చేస్తూ ఉంటారు. అయితే గమనించాలి. అప్పు ఎవరి నుండి తీసుకున్నామో వారికి చెల్లించకపోవడం కూడా ఇది ఒక పాపం, ఇది కూడా మన సమాధి శిక్షకు కారణం అవుతుంది.

ఈ విధంగా మహాశయులారా ఇప్పటివరకు మనం ఈ కార్యక్రమంలో సమాధి శిక్షకు గురి చేసే పాపాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అయితే దీని తర్వాత కార్యక్రమం తర్వాత ఎపిసోడ్ లో నరక శిక్ష నుండి రక్షింపబడే పుణ్యకార్యాలు ఏమిటో అవి కూడా మనం ఇన్షా అల్లాహ్ తెలుసుకుందాము. తరువాయి భాగం కూడా వినడం మర్చిపోకండి. జజాకుముల్లాహు ఖైరా. వస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వ బారకాతుహు.

పూర్తి భాగాలు క్రింద వినండి 

%d bloggers like this: