షబే బరాత్ చెయ్యమని దైవప్రవక్త ﷺ చెప్పారా? [వీడియో]

షబే బరాత్ చెయ్యమని దైవప్రవక్త ﷺ చెప్పారా? – షరీఫ్ మదనీ , వైజాగ్ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/r464ePcO08I [3 నిముషాలు]

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – షరీఫ్ మదనీ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0AKZXyDn6KYNFu5ok4ZFtb

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

షాబాన్ నెలలో సున్నతులు & బిద్ఆత్’లు

%d bloggers like this: