సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [ఆడియో]

సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ
https://youtu.be/HVq6SNiWQRs [11 నిముషాలు]

ప్రతీ ఒక్కరూ తప్పకుండా వినవలసిన అంశం ఇది ⤵️
సత్కార్యాలను బూడిద చేసే దుష్కార్యాలు 🎤
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
⏰ 11:29 నిమిషాలు
జుమా ఖుత్బా ఇచ్చేవారికి కొన్ని పాయింట్స్

%d bloggers like this: