క్రిస్టమస్ – ఇస్లామీయ బోధనల వెలుగులో [ఆడియో]

క్రిస్టమస్ – ఇస్లామీయ బోధనల వెలుగులో | నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/WcDbXJHJhAk [14 నిముషాలు]
%d bloggers like this: