తౌరాతు, ఇంజీల్ గ్రంధాలు ఏ భాషలో వచ్చాయి? అయి ఇప్పుడు ఉన్నాయా? వాటిని చదవవచ్చా?[వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[4:08 నిముషాలు]
షేఖ్. డా సఈద్ అహ్మద్ మదనీ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: