ప్రవక్త ﷺ హజ్జతుల్ విదా (వీడ్కోలు హజ్జ్) ఖుత్బాలు & వాటి వివరణ [జాదుల్ ఖతీబ్ పుస్తకం నుండి]

ప్రవక్త ﷺ హజ్జతుల్ విదా (వీడ్కోలు హజ్జ్) ఖుత్బాలు & వాటి వివరణ
[ఇక్కడ PDF (పిడిఎఫ్) డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

[50 పేజీలు]

జాదుల్ ఖతీబ్ (ఖుత్బాల సంగ్రహం) – మొదటి సంపుటం [పుస్తకం]
ఉర్దూ గ్రంధకర్త: డాక్టర్ హాఫిజ్ ముహమ్మద్ ఇస్ హాఖ్ జాహిద్ (హఫిజహుల్లాహ్)

తెలుగు అనువాదం: ముహమ్మద్‌ ఖలీలుర్‌ రహ్మాన్‌, కొత్తగూడెం.
ముద్రణ: అల్‌ ఇదారతుల్‌ ఇస్తామియ, కొత్తగూడెం.

[పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [673 పేజీలు]

%d bloggers like this: