తోటి సోదరునికి సాయపడుతూ ఉన్నంత కాలం అల్లాహ్ అతన్ని ఆదుకుంటూనే ఉంటాడు [వీడియో]

తోటి సోదరునికి సాయపడుతూ ఉన్నంత కాలం అల్లాహ్ అతన్ని ఆదుకుంటూనే ఉంటాడు | బులూగుల్ మరాం | హదీసు 1263
https://youtu.be/32IJzghLRHc [15 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

1263.హజ్రత్ అబూహురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ప్రబోధించారు:

ఎవరయినా సరే ప్రపంచంలోని ఆపదల్లో నుంచి, ఏదేని ఒక ఆపదనుంచి ఏ ముస్లింనయినా గట్టెక్కిస్తే అల్లాహ్ ప్రళయ దినాన ప్రళయదినపు గండాలలోని ఏదేని ఒక గండం నుంచి అతన్ని గట్టెక్కిస్తాడు. ఎవరయినా ప్రాపంచికంగా లేమికి గురైన ఒక వ్యక్తికి వెసులుబాటు కల్పిస్తే అల్లాహ్ ఇహపరాలలో అతని కోసం వెసులుబాటును కల్పిస్తాడు. ఎవరయినా ఒక ముస్లిం బలహీనతను కప్పిపుచ్చితే అల్లాహ్ ఇహపరాలలో అతని లోగుట్టు పై ఆచ్చాదన వేసి ఉంచుతాడు. ఒక దాసుడు తోటి సోదరుని సాయపడుతూ ఉన్నంత కాలం అల్లాహ్ అతన్ని ఆదుకుంటూనే ఉంటాడు.”

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

%d bloggers like this: