“ఇస్లామీయ నిషిద్ధతలు మరియు జాగ్రత్తలు” గురుంచిన ముఖ్యమైన విషయాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[43:35 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఇస్లామీయ నిషిద్ధతలు మరియు జాగ్రత్తలు [పుస్తకం & వీడియో పాఠాలు]
https://teluguislam.net/2019/08/18/muharramat/

%d bloggers like this: