స్వర్గానికి చేరటానికి “లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్” సరిపోతుంది కదా? మరి మిగతా ఆచరణలు అవసరం లేదా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[4:37 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఇతరములు: [విశ్వాసము]

%d bloggers like this: