వ్యభిచారం దరిదాపుల్లోకి కూడా వెళ్ళకండి [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[7:33 నిముషాలు ]
[ఇక్కడ ఆడియో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

ఈ వీడియో క్లిప్ మూలం:
రజబ్ నెల కల్పితాచారాలు, వడ్డీ తినుట, వ్యభిచారం, ప్రవక్త సమాధికి సంభందించిన దురాచారాలు [వీడియో]

ఇతరములు

పరస్త్రీతో ఏకాంతంలో ఉండుట

పరస్త్రీతో కరచాలనం (ముసాఫహా) చేయుట

స్వలింగ సంపర్కం (లవాతత్)! దాని పర్యవసానం! [వీడియో]

ఇస్లామీయ నిషిద్ధతలు: భార్యతో మలమార్గం ద్వారా సంభోగించడం

%d bloggers like this: