వడ్డీ తినుట [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Interest, Riba [3 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia
[ఇక్కడ ఆడియో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

ఈ వీడియో క్లిప్ మూలం:
రజబ్ నెల కల్పితాచారాలు, వడ్డీ తినుట, వ్యభిచారం, ప్రవక్త సమాధికి సంభందించిన దురాచారాలు [వీడియో]

క్రింద ఇచ్చిన లింకులు కూడా దర్శించండి

వడ్డీ తినుట

వడ్డీరహిత ఆర్ధిక వ్యవస్థ అల్లాహ్ ఆకాంక్ష

సర్వనాశనం చేసే ఘోరాతి ఘోరమైన ఏడు పాపాలు

%d bloggers like this: