మీలాదున్నబీ వాస్తవికత حقيقة الميلاد [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

ఇందులో మీరు మీలాద్ గురించి వింటారు, అది చేయాలా, చేయకూడదా అని.

[40 నిముషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్) 
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

ఇంకా చదవండి:

%d bloggers like this: