మన ఇష్టంతో పుట్టామా? మన ఇష్టంతో చనిపోతామా? మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవనం సాగిద్దామా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[సురక్షిత యూట్యూబ్ లింక్: ]
[ 46 నిముషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.

క్రింద విషయాలు ఈ వీడియోలో చర్చించబడ్డాయి: 

  • మనం మన ఇష్టంతో పుట్టామా? లేదు..
  • మన ఇష్టంతో మనం చనిపోతామా? లేదు..
  • మరి మన ఇష్టప్రకారం జీవితం గడుపుదామా? ఒక్కసారి వినండి వాస్తవం ఏమిటో తెలుస్తుంది

ఇతరములు:

%d bloggers like this: