ముస్లింల ధార్మిక విశ్వాసం – జమీల్ జైనూ [పుస్తకం]

Muslimula Dharmika Viswaasam
Muslimula Dharmika Viswasam – in Q&A format –
by Jemeel Zainoo [PDF]

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ] [42 పేజీలు]
https://teluguislam.files.wordpress.com/2022/03/muslimula-dharmika-viswasam-cropped.pdf

విషయ సూచిక :

పుస్తకంలో ఇచ్చిన ప్రశ్నలు:

 1. అల్లాహ్ మనల్ని ఎందుకు పుట్టించాడు?
 2. అల్లాహ్ దాస్యం మనం ఏ విధంగా చేయాలి?
 3. మనము అల్లాహ్ దాస్యం భయంతో, ఆశతో చేయాలా?
 4. ఆరాధనలో ‘ఇహ్సాన్’ అంటే ఏమిటి?
 5. అల్లాహ్ తన సందేశహరుల్ని ఎందుకు పంపాడు?
 6. ‘తౌహీదె ఉలూహియ్యత్’ అంటే ఏమిటి?
 7. ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్’ అర్ధం ఏమిటి?
 8. సిఫాతె ఇలాహీ (అల్లాహ్ గుణవిశేషాలు) లో తౌహీద్ అనగానేమి?
 9. తౌహీద్ (ఏకదైవారాధన) కు కట్టుబడిన ముస్లింకు ఎలాంటి ప్రయోజనం కలుగుతుంది?
 10. అల్లాహ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు?
 11. మనతోపాటు అల్లాహ్ తన అస్థిత్వంతో ఉన్నాడా లేదా తన జ్ఞానంతో ఉన్నాడా?
 12. అతిపెద్ద పాపం ఏమిటి?
 13. షిర్కే అక్బర్ (అతిపెద్ద షిర్కు) అంటే ఏమిటి?
 14. అతిపెద్ద ‘షిర్కు’ కు ఒడిగడితే ఎలాంటి నష్టం కలుగుతుంది?
 15. ‘షిర్కు’ కు ఒడిగడుతూ సత్కార్యాలు ఆచరిస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందా?
 16. ముస్లిముల్లో షిర్కు ఉందా?
 17. అల్లాహ్ తప్ప ఇతరులను వేడుకోవడం, అంటే వలి అల్లాహ్ లను వేడుకునే విషయమై ఎలాంటి ఆదేశం ఉంది?
 18. వేడుకోవడం (దుఆ) దైవారాధన అవుతుందా?
 19. మృతులు పిలుపును వింటాయా?
 20. మృతులను సహాయం కొరకు ప్రార్ధించవచ్చా?
 21. అల్లాహ్ తప్ప ఇతరులను సహాయం కోరడం ధర్మసమ్మతమేనా?
 22. బ్రతికి ఉన్న సృష్టి సహాయం కోరవచ్చా ?
 23. అల్లాహ్ తప్ప ఇతరులకు మొక్కుబడులు చెల్లించడం ధర్మసమ్మతమేనా?
 24. అల్లాహ్ తప్ప ఇతరులకోసం జిబాహ్ చేయడం ధర్మసమ్మతమేనా?
 25. సమాధుల ప్రదక్షిణం చేయటం ధర్మసమ్మతమేనా?
 26. సమాధుల వైపునకు ముఖాన్ని త్రిప్పి నమాజ్ చేయడం ధర్మసమ్మతం అవుతుందా?
 27. చేతబడి చేయటం గురించి ఎలాంటి ఆదేశం ఉంది?
 28. జ్యోతిష్కుని మాటలను నమ్మవచ్చా ?
 29. అగోచర జ్ఞానం ఎవరికైనా ఉంటుందా?
 30. ముస్లిములు వేటిని తమ గీటురాయిగా చేసుకోవడం విధిగా చేయబడింది?
 31. ఇస్లాంకు వ్యతిరేకమైన చట్టాలను అమలు చేసే విషయమై ఎలాంటి ఆదేశం ఉంది?
 32. దైవేతరులపై ప్రమాణం చేయడం ధర్మసమ్మతమేనా?
 33. తాయత్తులు, గవ్వలు వ్రేలాడదీసుకోవడం ధర్మసమ్మతమేనా?
 34. మనము అల్లాహ్ ను ఏ విధంగా వేడుకోవాలి?
 35. అల్లాహ్ ను వేడుకొనడానికి ఎవరి సహాయమైనా అవసరమవుతుందా?
 36. దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పని ఏమిటి?
 37. దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సిఫారసు ప్రసాదించమని మనం ఎవరిని వేడుకోవాలి?
 38. అల్లాహ్ ను ఆయన ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను మనం ఏవిధంగా ప్రేమించాలి?
 39. దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను ప్రశంసించే విషయంలో హద్దుమీరి ప్రవర్తించవచ్చా?
 40. అల్లాహ్ తన సృష్టిరాశుల్లో మొదటగా ఎవరిని సృష్టించాడు?
 41. అల్లాహ్ మార్గంలో జిహాద్ చేయడం గురించి ఎలాంటి ఆదేశం ఉంది?
 42. ‘విశ్వాసులతో స్నేహం’ అంటే ఏమిటి?
 43. వలీ అల్లాహ్ (అల్లాహ్ మిత్రుడు) ఎవరు?
 44. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ ను ఎందుకు అవతరింపజేశాడు?
 45. ఖుర్ఆన్ ఎలాగూ ఉంది కదా! అని మనం హదీస్ పట్ల విముఖత చూపగలమా?
 46. అల్లాహ్ , ఆయన ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఆదేశాలపై మనము ఇతరుల మాటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలమా?
 47. వివాదం తలెత్తినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి?
 48. ‘బిద్అత్’ అంటే ఏమిటి?
 49. ఇస్లాంలో ‘బిద్అతె హసనా’ ఉందా?
 50. ఇస్లాంలో ‘సున్నతె హసనా’ (మంచి విధానం) ఉందా?
 51. మనిషి కేవలం స్వీయ సంస్కరణ చేసుకొంటే సరిపోతుందా?
 52. ముస్లింలకు ఎప్పుడు ఆధిపత్యం లభిస్తుంది?
 53. ముస్లింలపై ముస్లింల హక్కులు ఎన్ని ఉన్నాయి ?
 54. సందేశ ప్రచార విషయంలో ఎలాంటి  ఆదేశం ఉంది?
 55. ప్రపంచంలో సన్మార్గ గాములు ఉన్నారా?
 56. ఏ వర్గం వారు ధార్మిక సేవ అందరికంటే ఎక్కువ చేసారు?
 57. సత్యం ఎవరి పక్షాన ఉంది?ఎవరు సాఫల్యం పొందుతారు?
 58. సామూహిక ప్రాముఖ్యం తెలుపండి ?
 59. అన్నింటికన్నా ప్రాముఖ్యం గల విధి ఏది?
 60. ధర్మంలో నైతికతకు ఎలాంటి స్థానం ఉంది?
 61. ఇస్లామీ వ్యవస్థ లేని దేశంలో మనం ఏ విధంగా జీవించాలి?
 62. దాసులలో అందరికంటే అధికంగా హక్కుగల వారెవరు?
 63. దేవుని అవిధేయత జరిగే పక్షంలో మానవులకు విధేయత చూపవచ్చా?
 64. జీవితం అనగా నేమి?
%d bloggers like this: