అబద్దం చెప్పటం ఘోర పాపమా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[2:20 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ప్రజలను నవ్వించడం కోసం అబద్దాలు చెప్పేవానికి వినాశనం ఉంది [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[1:15 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: