భూకంపాలు – గుణపాఠాలు [ఆడియో]

భూకంపాలు – గుణపాఠాలు
https://youtu.be/_hyklgj_19c [17 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
%d bloggers like this: